Ga naar inhoud

17 juni 2019

Reactie op besluit Eerste Kamer over asbest

De Eerste Kamer heeft 4 juni j.l. bepaald dat er (nog) geen verbod op asbestdaken komt. De Kamer verwierp het voorstel dat asbestdaken uiterlijk eind 2024 verboden moeten zijn.

Tot 4 juni 2019 heeft ook Univé haar verzekerden geadviseerd dakbedekking met asbest op huizen, schuren of stallen voor 2025 te vervangen. Door het verwerpen van het wetsvoorstel is er een andere situatie. Univé is nu in afwachting van nieuw beleid van de overheid.Tegelijkertijd heeft de Eerste Kamer wel onderschreven dat asbest gevaarlijk is en zijn er nog steeds grote financiële- en gezondheidsrisico’s bij schade.

Vergoeding

Daarom houdt Univé op dit moment vast aan de huidige vergoeding bij schade zoals in de polisvoorwaarden staat. Dit betekent dat alle kosten van het opruimen van asbest vergoed blijven. Dit is tot aan de verzekerde som. Voor de woonverzekering is dit in de meeste gevallen tot € 100.000.

Ook de kosten van het vervangen van beschadigde asbest-dakbedekking na een verzekerde schade, blijven deels vergoed. In 2019 is dit € 15,00 per m2.

Voor meer informatie over de vergoedingen, kijk op unive.nl/asbest. Wilt u precies weten hoe het zit met uw dekking voor asbest, raadpleeg dan één van onze adviseurs.

Univé houdt dit beleid aan in afwachting van nadere informatie van de overheid, of tot Univé op grond van de ontwikkelingen zelf anders besluit.

Rechtshulp

Mocht de overheid fouten hebben gemaakt, dan staat Univé Rechtshulp klanten bij wanneer zij hun eventuele schadeclaim willen indienen. We gaan voor deze klanten inventariseren welke verhaalbare schade zij denken te hebben. Een deel van de kosten zullen zij namelijk in de toekomst toch moeten maken, aangezien de Eerste Kamer heeft onderschreven dat asbest een risico voor de gezondheid is. Maar mochten er nog andere schade/kosten zijn, dan zal Unive Rechtshulp hen zeker bijstaan.

Deel dit bericht