Ga naar inhoud

8 juli 2014

Ondernemers nauwelijks voorbereid op ziekte

Ruim 4 op de 10 ondernemers hebben niet of nauwelijks maatregelen getroffen tegen arbeidsongeschiktheid. Hierdoor lopen zij het risico niet voorbereid te zijn op de grote financiële gevolgen die dit met zich mee kan brengen. Dit blijkt uit een onderzoek dat verzekeraar Univé heeft verricht. Ook de kosten ten gevolge van ziekteverzuim van werknemers blijken onvoldoende verzekerd. Zorgwekkende resultaten, aangezien veel ondernemers niet in staat blijken de financiële consequenties hiervan volledig te dragen.

“Een zelfstandig ondernemer die zich niet tegen arbeidsongeschiktheid heeft verzekerd, loopt grote risico’s. Stel, je bent een zelfstandig ondernemer van 30 jaar en verdient op jaarbasis 30.000 euro. Ten gevolge van een dwarslaesie kun je tot je pensioen niet meer werken. Dan heb je een grote financiële buffer nodig om de vaste lasten te betalen. Uitgaande van 37 werkjaren tot het pensioen, komt dat neer op 1.110.000 euro”, zegt Marcel Spronk, directeur Schade bij Univé. “Dat zullen weinig ondernemers op hun spaarrekening hebben staan.”

Veel ondernemers onvoldoende verzekerd

Uit het onderzoek, uitgevoerd onder zo’n 350 ondernemers, komt het beeld naar voren dat een grote groep onvoldoende of niet verzekerd is tegen hun eigen arbeidsongeschiktheid. Dit geldt voor 43 procent. Voor de creatieve industrie is dit zelfs 50 procent, in de zakelijke dienstverlening 49 procent en de bouw 47 procent. Verder is bijna een derde van deze ondernemers niet in staat de arbeidsongeschiktheid van medewerkers op te vangen. Opnieuw scoren creatieve dienstverleners zeer hoog en heeft bijna de helft van de bouwondernemers onvoldoende maatregelen getroffen. Zelfstandig ondernemers zijn bovendien lang niet altijd op de hoogte van de kosten die het gevolg kunnen zijn van verzuim van werknemers. “In 2013 was het gemiddelde ziekteverzuim 3,8 procent. Kosten door verzuim kunnen aardig oplopen, denk aan vervangend personeel en het doorbetalen van zieke werknemers”, aldus Spronk.

Financiële reserves snel uitgeput

Veel ondernemers zijn niet of onvoldoende verzekerd omdat zij bijvoorbeeld een werkende partner hebben, niet verwachten ziek te worden of in het bezit zijn van een spaarpotje. Als een onverzekerde ondernemer arbeidsongeschikt raakt, zijn zulke reserves echter al snel uitgeput. Desondanks besluiten veel ondernemers zich niet te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid, omdat zij verwachten dat de kosten te hoog zijn. “De premie verschilt echter per verzekering en is mede afhankelijk van het beroep, de hoogte van het verzekerde inkomen en de eindleeftijd. Een kantoormedewerker betaalt doorgaans minder dan een stukadoor, gezien de zwaarte van de werkzaamheden”, aldus Spronk.

“Als je een verzekering wilt afsluiten, is het belangrijk te weten wat je nodig hebt en dat je een inschatting kunt maken van zaken die betrekking hebben op de toekomst. We willen ondernemers helpen inzicht te krijgen in hun financiële zaken. Zodat zij in staat zijn de juiste keuzes te maken en goed voorbereid te zijn op onverwachte gebeurtenissen met een grote financiële impact”, aldus Spronk.

Deel dit bericht