Ga naar inhoud

12 juli 2017

Onderling samenwerken tegen regeldruk

Onderlinge en coöperatieve verzekeraars zoals Univé gaan onderling meer samenwerken vanwege de toegenomen regeldruk. In een speciale uitgave van vakblad Verzekerd! vertelt Joost Heideman, voorzitter Platform Onderlinge Verzekeraars (POV) en CEO van Coöperatie Univé, waarom dat nodig is en hoe dat gaat gebeuren.

Onderlinge en coöperatieve verzekeraars (hierna onderlingen genoemd) verschillen van commerciële verzekeraars omdat klanten tegelijk leden zijn die op verschillende manieren inspraak hebben, zoals bij Univé via een Ledenraad. Ook zijn er geen aandeelhouders die winstuitkering in de vorm van dividend verlangen. Er werken in Nederland 19.500 mensen voor de onderlingen. Samen zorgen ze voor 53 procent van de verzekeringen in Nederland.

Grote zorgen om regeldruk

Er is nu een speciale uitgave van Verzekerd! gemaakt en uitgereikt aan VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries. In diverse bijdragen van onder andere De Luchtvaart Onderlinge, Agriver, De Onderlinge Steenwijk en Univé beschrijven de onderlingen welke impact de regeldruk heeft door invoering van de Europese Solvency II-richtlijn en nu toezichthouders steeds meer rapportages verlangen. Sommigen zijn, vooral door hun relatief kleine organisatie, het eerste half jaar vooral bezig met rapporteren over voorgaand jaar in plaats van de toekomst en hun leden. Terwijl de onderlingen zich juist onderscheiden door aandacht voor hen leden en mede daardoor een lagere schadelast hebben dan commerciële verzekeraars.

'We zijn te bescheiden'

Joost Heideman zegt daarover in Verzekerd!: "Samenwerking is hard nodig. Ingewikkelde dossiers, waaronder Solvency II, moeten we samen goed zien op te lossen. Daarnaast moeten we onszelf beter promoten. We doen het goed, onze klanten zijn tevreden, maar je hoort er nooit iemand over. We zijn te bescheiden en daar moeten we maar eens vanaf.”

Van klein tot groot

In het POV zijn circa 70 onderlingen uit Nederland verenigd. Het bestuur wordt gevormd door vertegenwoordigers van Coöperatie Univé, OOM Verzekeringen, Achmea, Univé Rivierenland, Unigarant, Donatus, EOC Scheepsverzekeringen, SOBH/SOM, OWM Achterhoek, Univé Noord-Nederland, BFAO UA en Agriver.

'Maatwerk nodig van DNB'

Ook Tom Roos, oud-directeur van De Nederlandsche Bank (DNB), tegenwoordig commissaris bij Univé Dichtbij en Univé Stad en Land, neemt stelling in Verzekerd!. Hij pleit voor proportionaliteit in het toezicht: "Bij een van de onderlingen waar ik nu werk, hebben we 22 brieven van DNB gekregen in één jaar. En alsof dat nog niet genoeg is, hebben we die brieven ook nog eens gekregen van elf verschillende afzenders bij DNB die dat vaak niet eens van elkaar wisten. Ik heb het over een onderlinge die zich alleen met brand bezighoudt. Het zou mooi zijn als DNB in de toekomst meer maatwerk kan leveren."

'Geef de ruimte'

Het laatste woord in Verzekerd! is voor Univé Het Zuiden. Francis Pickott is bestuurder bij deze regionale Univé, die in Wouw is gevestigd en met een premie-inkomen van bijna zes miljoen euro mag worden gerekend tot de kleine verzekeraars: "Geef ons alsjeblieft wat meer lucht. Op basis van alle rapportages over 2016 kan DNB nagaan wat iets toevoegt en wat kan worden geschrapt. Van rule based naar risk based. Geef ruimte aan kleine verzekeraars in Nederland om diversiteit in de sector met goed ondernemerschap te stimuleren."

Strategie voor de toekomst

Aan de basis van alle verhalen in Verzekerd! staat een onderzoek naar de toekomst van de onderlingen, uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek in opdracht van POV en Verbond van Verzekeraars. Er is door POV vervolgens een strategische agenda opgesteld. Deze is recent aan bestuurslid Femke de Vries van Autoriteit Financiële Markt (AFM) overhandigd door Joost Heideman. Innovatie, promotie, samenwerking en digitalisering vormen daarvan de pijlers. Er zijn ook twee taskforces opgezet die het ‘onderlinge gedachtegoed’ promoten en plannen in gang zetten om de administratieve lastendruk te verlagen.

Deel dit bericht