Ga naar inhoud

21 februari 2018

Onafhankelijke arbiter voor zieke ondernemer

Het is de angst van veel ondernemers: langdurig ziek worden en de verzekeraar die dan te weinig uitkeert vanuit de arbeidsongeschikheidsverzekering (AOV). Univé wil die zorg wegnemen en heeft daarom besloten dat ondernemers vanaf deze maand een onafhankelijke arbiter mogen inschakelen. Op kosten van Univé.

Het is de angst van veel ondernemers: langdurig ziek worden en de verzekeraar die dan te weinig uitkeert vanuit de arbeidsongeschikheidsverzekering (AOV). Univé wil die zorg wegnemen en heeft daarom besloten dat ondernemers vanaf deze maand een onafhankelijke arbiter mogen inschakelen. Op kosten van Univé.

En dat is best wel bijzonder in de wereld van AOV's. Univé kreeg deze week mede door dit besluit als enige verzekeraar zowel vijf sterren op prijs én op voorwaarden van onderzoeksbureau MoneyView. Er werden voor het onderzoek van MoneyView 41 AOV's vergeleken aan de hand van ruim 35.000 profielen van zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) en directeur-grootaandeelhouders (dga's).

Gelijkwaardige relatie 

Voor zover bekend is Univé de eerste verzekeraar die zich volledig committeert aan het oordeel van een onafhankelijke arbiter bij arbeidsongeschiktheid. Vooraf is ook bewust onbekend welke arbiters daarvoor kunnen worden ingeschakeld. "Ook dat willen we samen met de ondernemer bepalen. Dan doet recht aan de gelijkwaardige relatie die wij als coöperatie nastreven met onze leden", zegt Henk de Zwaan, propositiemanager zakelijk bij Univé.

Uitspraak arbiter leidend

Wanneer een ondernemer arbeidsongeschikt raakt bijvoorbeeld door ziekte en aanspraak maakt op uitkering vanuit de AOV, beoordeelt eerst Univé zelf de hoogte van de uitkering. Als de ondernemer het niet eens is, betaalt Univé een second opinion. Als dat niet tot een gezamenlijk gesteunde uitkomst leidt, wordt op kosten van Univé samen een arbiter gezocht. De uitspraak van de arbiter is leidend. 

Zorgvuldigheid is belangrijk

"Met een AOV, die onder andere verzekert voor verlies van inkomen tot de pensioenleeftijd, is veel geld gemoeid. Een medische beoordeling is daarom onvermijdelijk om het betaalbaar te houden voor iedereen. Maar dat is ook spannend want stel dat je dertig jaar lang een uitkering nodig hebt, dan doet het er nogal toe wat de hoogte daarvan is", legt De Zwaan uit. "Het is daarom extra belangrijk hier zorgvuldig mee om te gaan. Wij willen dit echt samen met onze leden doen."

Objectief

Bij arbeidsongeschiktheid komt het bij Univé gemiddeld genomen hooguit enkele keren per jaar voor dat een second opinion wordt aangevraagd. “Al gebeurt het niet vaak, het is voor iedereen fijn te weten dat er dan een objectieve regeling is”, zegt De Zwaan. Een AOV biedt de meest uitgebreide dekking voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid. Ondernemers kiezen ervoor als ze uitkering bij inkomensverlies voor langere tijd willen verzekeren. 

Deel dit bericht