Ga naar inhoud

1 juni 2021

NSR en Univé binden samen strijd aan tegen schuldzorgen

Univé sluit aan bij de Nederlandse Schuldhulproute (NSR). Met de samenwerking wil de coöperatie leden met geldzorgen zo vroeg mogelijk passende hulp bieden om schulden te beperken of zelfs te voorkomen.

Op maandag 31 mei ontvingen commercieel directeur Robert de Ruiter en formulemanager Michelle Rienks van Univé in Zwolle directeur Martin Suithoff en strategisch adviseur Paul Bakker van de NSR om de samenwerking te beklinken. ‘Een mooie stap,’ vindt laatstgenoemde. ‘Door de landelijke expertise van de NSR en de lokale betrokkenheid van Univé als coöperatie te combineren binnen één hulproute, leiden we samen steeds meer mensen naar een toekomst zonder schuldzorgen.’

170.000 hulpzoekenden in 2021

Volgens de NSR zijn de financiële problemen als gevolg van de coronacrisis voor huishoudens en ondernemers niet gering. Het aantal mensen dat al hulp zocht via de test op Geldfit.nl kwam in 2020 uit op meer dan 190.000, bijna een verviervoudiging van de 54.000 in het ‘normale’ jaar ervoor. Tot dusver staat het groeiend aantal hulpzoekenden dat de NSR in 2021 via het platform op weg hielp naar hulp bij geldzorgen op 170.000.

Meer faillissementen bij stopzetting staatshulp

‘Door bijvoorbeeld ontslag, relatieproblemen of ziekte als gevolg van de crisis heeft ruim één op de vijf huishoudens moeite de rekeningen te betalen. In grote steden als Amsterdam, Utrecht of Den Haag is dat zelfs één op drie,’ legt Bakker uit, die voorspelt dat deze aantallen nog verder groeien zodra de vaccinatiecampagne is volbracht, coronamaatregelen worden opgeheven en de staatssteun voor ondernemers ophoudt. ‘Dat zal links en rechts tot faillissementen leiden, wat mogelijk meer huishoudens in de financiële problemen brengt.’

‘Vroegtijdig aan de bel trekken’

Volgens de NSR-adviseur is het van groot belang om in een vroegtijdig stadium aan de bel te trekken als het uitzicht op een dergelijk scenario reëel lijkt. Passief ‘afwachten hoe het loopt en hopen op het beste’ is volgens Bakker geen goed idee. ‘Wie bij beginnende schuldzorgen direct actie onderneemt vergroot zijn of haar kansen om het risico op erger te beperken of zelfs te voorkomen. De Nederlandse Schuldhulproute is het startpunt om actie te ondernemen. Als particulier of ondernemer kun je bij respectievelijk geldfit.nl en geldfitzakelijk.nl terecht om een online test te doen, waarna je een passend en laagdrempelig hulpaanbod krijgt om effectief om te gaan met (dreigende) betalingsachterstanden.

Schuldschaamte doorbreken

Vanwege schuldschaamte is het voor de NSR echter niet eenvoudig om dreigende schuldproblemen vroegtijdig te signaleren en mensen te activeren richting de hulp die ze nodig hebben. Bakker is daarom blij met de samenwerking met en inzet van organisaties als Univé om dit te doorbreken. ‘Van oudsher is Univé een coöperatie die op lokaal-regionaal niveau erg betrokken is. Haar relatie met haar leden geeft ingangen om kennis te nemen van hun persoonlijke situatie en waar nodig te wijzen op mogelijkheden die in een persoonlijk en passend hulpaanbod voorzien.’

‘Samen werken aan toekomst zonder schuldzorgen’

Robert de Ruiter van Univé bevestigt de noodzaak van samenwerking om schuldschaamte te doorbreken. ‘In persoonlijke gesprekken krijgen onze adviseurs een goed beeld van de situatie bij mensen thuis. We weten daardoor dat lokale ondernemers snakken naar hulp en dat behalve de financiële gevolgen ook de psychologische effecten van geldzorgen allerminst onderschat moeten worden’, aldus de commercieel directeur. ‘Door de samenwerking met de NSR bundelen we landelijke en lokale netwerken om mensen eerder in beeld te krijgen en persoonlijk en laagdrempelig te bereiken. Vanuit een vertrouwelijke adviseur-klant-relatie kunnen we hun situatie op waarde schatten en ze doorverwijzen naar de hulploketten binnen de NSR die voor hen relevant zijn. Zo voorkomen en beperken we financiële risico’s en werken we samen aan een toekomst zonder schuldzorgen.’

Deel dit bericht