Ga naar inhoud

25 mei 2018

Nieuwe regelgeving rondom privacy

Vanaf vandaag (25 mei 2018) is de nieuwe Europese privacywet de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Bedrijven en organisaties die persoonsgegevens verwerken, zijn vanaf nu verplicht om aan deze wetgeving te voldoen. Zo ook Univé!

Vanaf vandaag (25 mei 2018) is de nieuwe Europese privacywet de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dit betekent dat alle EU landen dezelfde regels gaan hanteren als het gaat om bescherming van iemands privacy. Bedrijven en organisaties die persoonsgegevens verwerken, zijn vanaf nu verplicht om aan deze wetgeving te voldoen. Zo ook Univé!

Univé en bescherming persoonsgegevens

Univé hecht veel waarde aan de bescherming van ieders privacy. Sinds vandaag werken we dan ook volgens deze nieuwe privacy wetgeving. We vinden het namelijk belangrijk dat u vertrouwen hebt in hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Hoe gaan we om met uw gegevens?

Op www.unive.nl/privacy leest u meer over de manier waarop Univé omgaat met persoonsgegevens. U vindt hier ook onze privacyverklaring. Hierin staat onder andere welke gegevens we bewaren, waarom we ze bewaren en hoe lang we ze bewaren.  En natuurlijk geven we uitleg over de rechten die u heeft als het gaat om het bewaren van uw gegevens.

Deel dit bericht