Ga naar inhoud

3 maart 2020

Miranda Hendriks verlaat Univé

Miranda Hendriks, CFRO van Coöperatie Univé U.A. en Formulebestuurder, verlaat Univé na ruim drie jaar. Tijdens haar lidmaatschap van de Raad van Bestuur heeft Univé stappen gezet op het gebied van Finance, Risk en Compliance.

Voorkomen, beperken, verzekeren
Miranda heeft een bijdrage geleverd aan de verbreding van Univé als verzekeraar naar een zekerheidsmerk door mede invulling te geven aan de strategie ‘voorkomen, beperken en verzekeren’.
Hiertoe heeft Univé een aparte entiteit Diensten BV opgericht, die bijdraagt aan de landelijke uitrol van de propositie Wonen Zonder Zorgen. Ook is er een concept Duurzame Zekerheid op de markt gebracht voor agrarische klanten waarbij asbestdaken worden verwijderd door op de nieuwe daken zonnepanelen te leggen voor energieopwekking.

Mooie en intensieve tijd
Na tien jaar bestuurlijke functies binnen de coöperatieve verzekeringswereld in Nederland en in Europees verband vervuld te hebben, gaat Miranda zich de komende periode richten op een aantal persoonlijke interesses en haar toezichthoudende functies.
“Ik kijk terug op een intensieve en mooie tijd bij Univé waarin de Raad van Bestuur met de bestuurders van de Regionale Univé‘s stappen voorwaarts gezet heeft met de Formule. Samen met onze leden is de coöperatieve betekenis van Univé verder ingevuld. Nu ga ik mij richten op de volgende stap in mijn loopbaan. Ik dank de Ledenraad en de Raad van Commissarissen voor het vertrouwen en hun scherpe blik.” 

Jaarrekening
Miranda zal de jaarrekening 2019 afronden en naar verwachting eind april haar werkzaamheden neerleggen. Haar taken zullen vooralsnog worden waargenomen door de overige twee Bestuursleden, Ron Bavelaar en Ellen Peper.  

Danny van der Eijk, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Coöperatie Univé: 
“Namens de Raad van Commissarissen van Univé dank ik Miranda voor haar energie en de persoonlijke inzet die zij toonde in haar rol als CFRO en de bijdrage die zij heeft geleverd in de ontwikkeling van Univé. Wij wensen haar veel succes in haar verdere loopbaan.”

Deel dit bericht