Ga naar inhoud

27 oktober 2016

Miranda Hendriks en Ellen Peper in Raad van Bestuur Univé

De ledenraad van Coöperatie Univé heeft Miranda Hendriks (47) en Ellen Peper (51) benoemd tot respectievelijk Chief Financial Risk Officer (CFRO) en Chief Transformation Officer (CTO). Ook DNB en AFM hebben ingestemd met beide benoemingen. Met de komst van Hendriks en Peper, naast Joost Heideman (CEO en voorzitter), is de Raad van Bestuur op volle sterkte en start een nieuwe fase van de Univé formule. Een fase waarin vernieuwing, verandering en versteviging van de solide, coöperatieve basis centraal zal staan.​

De ledenraad van Coöperatie Univé heeft Miranda Hendriks (47) en Ellen Peper (51) benoemd tot respectievelijk Chief Financial Risk Officer (CFRO) en Chief Transformation Officer (CTO). Ook DNB en AFM hebben ingestemd met beide benoemingen. Met de komst van Hendriks en Peper, naast Joost Heideman (CEO en voorzitter), is de Raad van Bestuur op volle sterkte en start een nieuwe fase van de Univé formule. Een fase waarin vernieuwing, verandering en versteviging van de solide, coöperatieve basis centraal zal staan.​

Miranda Hendriks is afkomstig uit de verzekeringswereld en was de afgelopen tien jaar werkzaam bij Achmea in verschillende directiefuncties op het gebied van Financiën, Risk en Actuariaat. In deze functies heeft ze veel ervaring opgedaan met verandertrajecten en het doorvoeren van vernieuwingen. Hendriks start 1 december 2016 in haar functie als CFRO en is verantwoordelijk voor de afdelingen Vermogensbeheer & Treasury, Financiën, Facilitaire Zaken & Inkoop, Risk Management & Compliance en Concernactuariaat. Hendriks richt zich met name op het versterken van de samenhang en samenwerking tussen alle financiële afdelingen en op een Univé breed model voor risicomanagement. “Samen met mijn collega’s wil ik ervoor zorgen dat de solide basis van de Univé formule ook in de toekomst gewaarborgd blijft. We gaan werken aan een toekomstvast verdienmodel dat past bij de wijze waarop Univé zich onderscheidt: grote verbondenheid met klanten door lokale aanwezigheid”, aldus Hendriks.

Ellen Peper heeft een lange carrière bij organisatieadviesbureau Twynstra Gudde doorlopen, waarvan de laatste negen jaar als bestuurder/directievoorzitter. Ze heeft veel ervaring met het doorvoeren van veranderingen binnen complexe bestuurlijke organisaties zowel binnen Twynstra Gudde als vanuit haar adviespraktijk in andere branches. Zij weet werkende en duurzame oplossingen te creëren. Peper start op 1 januari 2017 als CTO en is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en executie van de veranderagenda en het vergroten van de operationele en technologische slagkracht van de Univé formule. Tot haar portefeuille behoren de afdeling Informatietechnologie en de bedrijfsonderdelen Schade, Her en Univé Rechtshulp. Peper geeft aan “De Univé formule staat voor een belangrijke volgende stap om als Univé aantrekkelijk te blijven voor klanten en ook in de toekomst een rol van betekenis te blijven spelen in de competitieve markt waarin zij zich begeeft. Dat vraagt om een grote en slimme verandering, die je alleen kunt realiseren door dit met elkaar te doen. Ik heb veel zin om deze transformatie samen met alle collega’s binnen de Univé formule tot uitvoering te brengen.”

Cors Hage, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Coöperatie Univé is verheugd over de aanstelling van Hendriks en Peper. “Met de komst van Miranda en Ellen naast Joost staat er een energieke, stevige en competente Raad van Bestuur. Het afgelopen jaar heeft de Raad van Bestuur een stevige basis gelegd voor de verdere professionalisering van onze organisatie op onder andere formulemanagement, innovatie en online dienstverlening. De expertise en ervaring van beide dames zijn een belangrijke aanvulling om deze basis verder uit te bouwen. We hebben het volste vertrouwen dat zij, samen met de Regionale Univé’s een nog sterker en succesvoller Univé formule weten neer te zetten.”

Deel dit bericht