Ga naar inhoud

24 juli 2018

Miranda Hendriks benoemd in stakeholderspanel EIOPA

Miranda Hendriks, Chief Financial Risk Officer (CFRO) van Univé, is benoemd in het stakeholderspanel van verzekeraars van EIOPA, de Europese autoriteit voor de verzekeringssector en de bedrijfspensioensector.

Miranda Hendriks, Chief Financial Risk Officer (CFRO) van Univé, is benoemd in het stakeholderspanel van verzekeraars van EIOPA, de Europese autoriteit voor de verzekeringssector en de bedrijfspensioensector. Vanaf 4 september treedt ze als raadslid toe tot de Insurance and Reinsurance Stakeholder Group (IRSG) en zal ze de komende tweeënhalf jaar actief bijdragen aan toetsing van beleidsvoornemens voor Europese wetgeving in de verzekeringssector. ‘Een prachtige en belangrijke bevestiging voor Univé.’

Als Europese autoriteit voor de verzekeringssector en de bedrijfspensioensector houdt EIOPA prudentieel – gericht op financiële degelijkheid - en met betrekking tot gedrag toezicht op EU-verzekeraars en pensioenfondshouders.

Hiermee draagt EIOPA zorg voor een financieel stabiel stelsel en transparante markten en producten om zo verzekerden, pensioenspaarders en begunstigden te beschermen. Voor de toetsing van wettelijke en technische uitvoeringsnormen, richtlijnen en aanbevelingen die het hiervoor ontwikkelt, raadpleegt de toezichthouder de IRSG.

Binnen dit stakeholderspanel typeert Hendriks haar positie als ‘de perfecte plek om een brug te slaan tussen enerzijds Europese - en daarmee deels de basis voor de Nederlandse - wetgeving en anderzijds de belangen en bescherming van Nederlandse verzekeraars en verzekerden.’

Behalve haar jarenlange ervaring in de verzekeringssector, haar actuariële achtergrond en haar technische kennis, is volgens Hendriks ook de coöperatieve samenstelling van Univé en haar ervaringen hierbinnen met nadruk bepalend geweest voor haar benoeming:

‘Oog hebben voor het veiligstellen van de belangen van de consument zit Univé immers in het bloed. Sinds jaar en dag is onze coöperatie erop gericht om samen met onze leden risico’s te voorkomen, gevolgen te beperken en waar nodig te verzekeren. Dat hebben we altijd zo gedaan en doen we ook in de veranderende wereld die de toekomst meebrengt. Dat ik met mijn ervaring als CFRO van Univé op Europees niveau kan bijdragen aan het vormgeven van die toekomst is een prachtige en belangrijke bevestiging voor de coöperatie Univé.’

Deel dit bericht