Ga naar inhoud

10 november 2014

Mantelzorgpas doet zijn intrede in Emmen

PERSBERICHT - Vandaag is de Week van de Mantelzorg, die van 10 t/m 14 november plaatsvindt, officieel geopend in Hotel Emmen. Greet van Heusden, manager Sedna, en wethouder Jan Bos maakten van deze gelegenheid gebruik om de mantelzorgpas te introduceren in Emmen: een pas die de mantelzorger bij zich draagt, waarop de naam en contactgegevens van de plaatsvervangende mantelzorger geschreven staan.

Wanneer de mantelzorger onverwachts ziek wordt of een ongeval krijgt, kan er snel actie worden ondernomen om de zorg door te laten gaan. In deze tijd, waarin een groter beroep wordt gedaan op de zelfredzaamheid van mensen, speelt de mantelzorg een steeds grotere rol. De mantelzorgpas doet in steeds meer regio’s in Nederland zijn intrede. Na de uitrol in Emmen volgt de rest van Drenthe in het eerste kwartaal van 2015.

​De uitrol van de mantelzorgpas is een samenwerking tussen welzijnsgroep Sedna, Contactpunten Mantelzorg Emmen, Barger Compascuum, Schoonebeek e.o., en Univé Verzekeringen. 'Burgers moeten steeds meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven en omgeving. Dit betekent dat professionele hulp steeds meer wordt vervangen door vrijwilligers en van meer mensen wordt verwacht dat zij voor de benodigde zorg een beroep doen op familie, vrienden of buren. Dat kost veel tijd en energie. Met de mantelzorgpas willen we mantelzorgers hierbij zo goed mogelijk ondersteunen', vertelt Mark Uythof, regiomanager Univé Dichtbij, te Emmen. In Noord-Holland en West-Friesland is de mantelzorgpas al een groot succes. En niet alleen omdat de zorg van een mantelzorger snel kan worden overgenomen. 'De pas maakt de zorg bespreekbaar', aldus Uythof.  

Landelijke uitrol

De introductie van de mantelzorgpas gaat per regio. Eerst moeten de hulpverleners in een regio namelijk weten wat de pas is en hoe zij ermee om moeten gaan. Daarvoor moeten ze vaak ook hun procedures aanpassen, wat enige tijd kost. In het eerste kwartaal van 2015 staat de provincie Drenthe op de planning. De rest van het land volgt ook in 2015.  

Mantelzorgers die geïnteresseerd zijn in de pas kunnen zich wenden tot welzijnsgroep Sedna of de Contactpunten Mantelzorg Emmen, Schoonebeek, Barger-Compascuum e.o. Ook kan de pas opgehaald worden op het Univé-kantoor in Emmen. Kijk op www.unive.nl/contact voor het dichtstbijzijnde kantoor. 

Deel dit bericht