Ga naar inhoud

10 november 2015

Mantelzorgers vragen niet snel om hulp, maar hebben er wel behoefte aan

PERSBERICHT - ​‘Ik weet niet goed waar ik met mijn vragen terecht kan’, ‘Ik mis soms specifieke kennis om mijn man de juiste zorg te bieden’. Dit zijn enkele uitspraken van mantelzorgers uit West-Friesland in het kader van een kwalitatief onderzoek naar de behoefte van mantelzorgers. De ondervraagden geven aan dat zij niet snel om hulp vragen, maar dat zij wel veel behoefte hebben aan meer informatie over zorg en ondersteuning. Zestig procent van de mantelzorgers weet niet waar zij met vragen terecht kan. Met dit onderzoek krijgen zorgorganisatie Omring en verzekeraar Univé direct van mantelzorgers zelf te horen waar hun wensen en behoeften liggen.

In Nederland zorgen ruim 4 miljoen mantelzorgers langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit aantal zal de komende jaren verder stijgen. Bijna de helft* van de mantelzorgers is tussen de 45 en 65 jaar en heeft naast de zorgtaak ook een baan en/of een gezin. De West-Friese mantelzorgers geven aan gemiddeld 11 uur per week te besteden aan hun zorgtaak. “We hebben dagelijks veel contact met mantelzorgers en signaleren - wat ook uit het onderzoek blijkt - dat de mantelzorgers maar weinig tijd over houden om bijvoorbeeld te zoeken naar informatie. Laat staan dat zij een beetje tijd nemen om zelf te ontspannen”, vertelt Jolanda Buwalda, bestuurder van Omring. “Daarom proberen wij zoveel mogelijk mantelzorgers in het zonnetje te zetten via project Welverdiend. Met project ‘Welverdiend’ kunnen mantelzorgers tijdens een activiteit, bijvoorbeeld een workshop of uitje, ervaringen uitwisselen. Eventuele specifieke behoeften worden dan besproken en in kaart gebracht waarna Omring of Univé kijken hoe zij hier passend op in kunnen spelen.”

Helpende hand

Net als Omring wil ook Univé mantelzorgers een luisterend oor bieden. “Dit kwalitatieve onderzoek in West-Friesland en diverse mantelzorgpilots in de provincies Noord-Holland, Friesland, Drenthe en Overijssel helpen ons om een goed beeld te krijgen waar de behoeftes van mantelzorgers liggen”, vertelt Angelique Holtman van Univé. “Mensen kunnen bij ons terecht voor advies en ondersteuning op het gebied van mantelzorg. Onze mantelzorgadviseurs zijn goed getraind en weten precies die vragen te stellen die nodig zijn om mantelzorgers naar het juiste loket te verwijzen en hen écht verder te helpen. Ook steunen we initiatieven van lokale organisaties als Omring om mantelzorgers in het zonnetje te zetten. Alle hulp voor het ondersteunen van deze groeiende groep zorgverleners is van harte welkom.”

* Bron: www.mezzo.nl

Deel dit bericht