Ga naar inhoud

9 februari 2022

KTO Zakelijk 2021: Univé uitblinker klantfocus

'Zakelijke klanten zijn positiever over hun schadeverzekeraar dan vóór corona.' Dat concludeert het Verbond van Verzekeraars naar aanleiding van het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek voor de zakelijke markt. In opdracht van het Verbond bracht MarketResponse aan het licht dat verzekeraars met een gezamenlijke Net Promoter Score van -4 rond het niveau van vorig jaar scoren, maar aanzienlijk hoger noteerden dan de -11 in 2019. Met fraaie waarderingen mag Univé zich een van de topscorers in de branche noemen.

Het jaarlijkse KTO Zakelijke Markt is bedoeld om de positie van zakelijke klanten te versterken, zo legt het Verbond uit: 'Het signaleren van knelpunten en het inzichtelijk maken van de veranderende klantbehoefte biedt immers handvatten bij het verder verbeteren van de klantcommunicatie.'

Univé één van weinige schadeverzekeraars met positieve NPS

Het onderzoek van het Verbond van Verzekeraars ondervroeg ruim 1400 zakelijke klanten om een beeld te krijgen van hun loyaliteit aan en tevredenheid over hun schadeverzekeraar. Klanten van Univé waardeerden de coöperatie met een Net Promotor Score (NPS) van 7, waarmee Univé van de zeven deelnemende schadeverzekeraars een van de slechts twee partijen was die een positieve waardering kregen. Gemiddeld ging de NPS, dat het verschil weergeeft tussen het percentage klanten dat hun verzekeraar met een 9 of 10 beoordeeld en het deel dat een waardering van 6 of lager geeft, met twee punten achteruit.

Service en contact leidend voor topwaardering

Gevraagd naar een toelichting op hun score, blijken premie en dekking, het contact met hun verzekeraar en de schademelding en -afhandeling het meest leidend voor hun keuze. Klanten die negens en tienen uitdelen, doen dit veelal vanwege de kwaliteit van het contact en de service. Aan de zessen en onvoldoendes die verzekeraars ontvangen liggen daarentegen premie en dekking het vaakst ten grondslag. Ten opzichte van vorig jaar wijzigden de rapportcijfers die zakelijke klanten hun verzekeraar geven zelf overigens nauwelijks. Op het vlak van dienstverlening bleef de mate van tevredenheid gelijk, waar deze zeer licht daalde als het ging om de premie en de verzekering zelf.

Univé uitblinker op klant- en sociale focus

Aanzienlijke verschillen zijn wel zichtbaar op het gebied van klantfocus en sociale focus, waar Univé aanmerkelijk hoger scoort dan de andere partijen in de markt. Maar liefst 69% van de zakelijke klanten van Univé voelt dat de cooperatie hun bedrijf waardeert als klant, waar de schadeverzekeraars tezamen kunnen rekenen op een gemiddelde van 50%. Met 84% is het percentage klanten dat spreekt van een klantvriendelijke behandeling eveneens veel hoger dan het marktgemiddelde van 66%. Daarnaast is Univé met 67% ook koploper wanneer het gaat om de oprechte aandacht die de klant voelt (marktgemiddelde 47%). Ten slotte blijft Univé, wanneer het gaat om aandacht voor mens en maatschappij, met 60% de markt (37%) niet alleen voor, maar is het ook de enige schadeverzekeraar die op dit gebied in waardering is gestegen.

'Bevestiging van waarde als coöperatie'

Johan Van den Neste, directeur van Univé Schade ziet de resultaten van het onderzoek als een prachtig compliment. 'Dat we tot de enige twee schadeverzekeraars met een positieve NPS behoren is een geweldige pluim natuurlijk voor onze mensen natuurlijk. En dat we binnen de zakelijke schademarkt worden gezien als de verzekeraar met de meeste aandacht voor onze klanten en de maatschappij, onderstreept hoe we als ledenmaatschappij dicht bij onze leden staan. De regionale betrokkenheid die ons kenmerkt wordt niet alleen van onze kant gevoeld wordt, maar dus ook door onze klanten op waarde wordt geschat. Een bevestiging van onze waarde als coöperatie.'

Deel dit bericht