Ga naar inhoud

26 oktober 2017

Solidariteit is onze kracht

In 1794 werd de Sociëteit van Onderlinge Bijstand in gevallen van Brand opgericht voor 20 boeren met 27 opstallen. Het was het begin van Univé als coöperatieve verzekeraar. “Ja, wij zijn solidair vanuit onze oorsprong”, zegt CEO Joost Heideman, “maar zijn we dat ook in de toekomst? We zoeken daar bewust naar en hebben ook een paar antwoorden gevonden.”

Waar zijn die 20 boeren?

Onze zoektocht begon vorig jaar toen we onszelf een spiegel voorhielden. Wat we zagen en nog zien, is confronterend en inspirerend tegelijk. We zijn ruim 200 jaar verder. Van 20 boeren zijn we gegroeid naar 1,5 miljoen verzekerden met ruim vier miljoen polissen. We hebben meer dan 130 winkels. Dat brengt ons nog dicht bij onze klanten, maar een groot deel van mijn 2.650 collega's is gehuisvest in kantoorpanden, waar nog maar zelden een klant over de vloer komt. Wij kennen elkaar niet meer zoals die 20 boeren dat ooit deden. Dat is fysiek onmogelijk geworden.

… en toch dichtbij

Toch zijn wij in staat dat gevoel van dichtbij nog steeds goed over te brengen. Ongeveer zestig procent van onze klanten is al langer dan tien jaar klant bij Univé. En uit ander onderzoek blijkt dat we 'sympathiek' worden gevonden. De hoge klanttevredenheid zien wij graag in dat licht. Maar ook onze klanten beginnen onze verzekeringsproducten als een commodity te beschouwen; ze zijn op zichzelf weinig onderscheidend. Zij hebben daarin - in grote mate - gelijk. Toch geloven wij niet dat verzekeraars inwisselbaar zijn, al zijn hun producten dat deels wel. Wij denken dat vooral de manier waarop wij omgaan met solidariteit, vanuit eigen kracht, het verschil maakt en nog meer zal maken.

Brug tussen koud en warm

Kijkend naar onze oorsprong, naar ons DNA dat is gevormd door lokale onderlinge organisaties die nu onderdeel zijn van Univé, ligt onze kracht op het lokale, maatschappelijke niveau. En in bredere zin ook op het versterken van communities: gemeenschappen van mensen. Online, offline en natuurlijk ook door elkaar heen. Anders gezegd geloven wij dat we een brug slaan tussen koude en warme solidariteit. Tussen rationale cijfermatige afstandelijke solidariteit, die verzekeraars eigen is, en de menselijke solidariteit waarmee Univé zich wil onderscheiden. Het vinden van de juiste balans, het vormgeven van de brug tussen deze vormen van solidariteit in deze snel veranderende tijd, is een zoektocht. Eentje die we invullen door te innoveren en te experimenteren.

Twee voorbeelden:

  1. Langer Thuis met Univé: voor ouderen vanaf de pensioenleeftijd zonder ernstige medische indicaties bieden wij Langer Thuis-coaches. Deze coaches helpen de ouderen vanuit de winkels de regie te houden over hun leven, zodat ze zelfstandig kunnen blijven wonen. Ze vormen een spin in het web van specifieke producten, (klusjes)diensten en activiteiten, thuis en in de buurt(centra). De coach wordt ook niet per regio, maar per stad of (deel)gemeente aangeboden. Wij geven hiermee invulling aan een behoefte om voor elkaar te zorgen en zo langer en gezonder thuis te kunnen blijven wonen. Samen met buurtorganisaties proberen we de drempel voor ouderen te verlagen om deel te nemen aan sociale activiteiten. Daarmee vergroten we ook de saamhorigheid in de buurt.
  2. ZZP Flexibele Inkomensverzekering bij ziekte en ongevallen: een klassieke, wederkerige solidaire verzekering, want de inleg van velen betaalt voor het ongeluk van het individu. Opvallend is de differentiatie naar leeftijd. Het product is vooralsnog alleen beschikbaar voor zzp’ers in de leeftijd van 18 tot 45 jaar (met uitloop naar 55 jaar bij afsluiten in het 45e levensjaar). Uit onderzoek blijkt namelijk dat vooral jongere zzp'ers nauwelijks een inkomensverzekering afsluiten. De kosten en complexiteit blijken te hoge drempels te zijn. De verzekering wordt als zo ‘koud’ beschouwd, dat deze niet meer aansluit bij de behoefte. Wij hebben daarom niet alleen ons aanbod drastisch vereenvoudigd in de wijze van afsluiten, maar ook de voorwaarden: er wordt geen onderscheid gemaakt naar beroep. Dat wordt als zeer sympathiek en solidair beschouwd. Een van onze klanten vergelijkt het aanbod met dat van een broodfonds, maar dan met de zekerheid van een verzekeraar.

Voorkomen, beperken, verzekeren

In alle innovaties speelt mee dat we onze producten en diensten steeds meer willen vormgeven conform de drieslag voorkomen, beperken, verzekeren. We richten ons op het voorkomen van risico's, het beperken van schade en verzekeren alleen als het écht nodig is. Dat heeft te maken met onze geschiedenis, onze kracht: elkaar helpen je te wapenen tegen ongeluk. Ook door elkaar te adviseren over risico’s, toezien op elkaar en zo de schadelast laag te houden. Zo stellen wij bijvoorbeeld ons netwerk van schadeherstelbedrijven gratis beschikbaar voor leden. En is er hulp en advies als een incident niet wordt gedekt door de polis, bijvoorbeeld bij alleen WA-dekking. Klanten krijgen via internet een hersteladvies met kostenplaatje bij drie herstelbedrijven uit – opnieuw - hun directe omgeving.

Afgedwongen solidair?

Er is dus met andere woorden ruimte om ook in deze tijd van digitalisering en individualisering nieuwe vormen te vinden van warme solidariteit. Want onze klanten stellen ons door hun aantal van 1,5 miljoen en de daarbij horende premieomzet in staat om hun schades te verzekeren, maar ook nog een beetje meer. Zo willen wij nog gerichter gaan investeren in maatschappelijke doelen. Vanuit de Stichting Univé Helpt stimuleren en faciliteren we steeds meer initiatieven binnen lokale gemeenschappen die uitdrukkelijk tot doel hebben om de gemeenschappelijk ervaren alledaagse risico’s te (helpen) voorkomen en te beperken. We noemen dat coöperatief dividend. Risico’s als sociale veiligheid en vandalisme, maar ook risico’s die voortkomen uit eenzaamheid. We geloven dat hier een deel van het antwoord ligt op ons vraagstuk over solidariteit in de toekomst. Als we ons samen inzetten voor dit soort onderwerpen, dan verlagen we risico’s en beperken we schade waar al onze leden van profiteren.

Elkaar willen helpen

Wij zijn ervan overtuigd dat de meeste mensen een drijfveer hebben om elkaar te helpen. Het ontstaan en de groei van coöperatieve en onderlinge verzekeraars zien we als een bewijs daarvan. Wij geloven dan ook dat in deze online, geglobaliseerde wereld, behoefte is aan het faciliteren van een ontmoeting tussen mensen en het verstevigen van de lokale sociale cohesie. Als verzekeraar doen we dat vooral omdat we geloven dat we op die manier warme wederkerige solidariteit in verzekeren vormgeven, waarin zorg voor elkaar en saamhorigheid merkbaar zijn. We denken dat zo de schadelast in gebieden waar veel van onze leden wonen, kan dalen. Een diepte-investering, want het effect hiervan zal waarschijnlijk pas op langere termijn voelbaar zijn. Namens al onze leden willen juist wij, nu we zo’n grote organisatie zijn geworden, onderling in staat zijn dat te doen wat een enkeling alleen niet lukt: samen solidair zijn en blijven in een wereld die in rap tempo individualiseert.

Deze longread maakt onderdeel uit van een serie longreads gepubliceerd door het verbond van verzekeraars.

Deel dit bericht