Ga naar inhoud

1 oktober 2018

‘Hulpverleners verdienen het hoogste respect’

Op zondag 30 september vond in Hoorn de vijfde editie van de Nationale Hulpverlenersdag plaats. Het tweejaarlijkse event, een initiatief van Stichting HulpverlenersRespect, staat in het teken van waardering en respect voor hulpverleners. De dag beoogt burgers bewust te maken van de moeilijke taak die hulpverleners op zich nemen in onze samenleving. Premier Mark Rutte opende het evenement. Voordat de minister-president aan zes hulpverleners de Nationale Hulpverleners-pin toekende, nam namens hoofdsponsor Univé Robert de Ruiter, bestuurder van Univé Regio+, het woord. ‘Hulpverleners zijn uitermate belangrijk voor onze maatschappij en verdienen het hoogste respect.’

Jaar in jaar uit kunnen Nederlandse burgers rekenen op de inzet van tienduizenden professionele en vrijwillige hulpverleners die met enthousiasme en passie dag en nacht zorgdragen voor adequate zorg en veiligheid. Tijdens de Nationale Hulpverlenersdag nam het belangstellend publiek via demonstraties, workshops en lezingen kennis van de wijze waarop onder andere de brandweer, politie, defensie, ambulancediensten en de kustwacht met toewijding hun taak als hulpverlener uitvoeren.

Een dankbare taak, wat ook tijdens deze editie weer reden gaf de Nationale Hulpverlenersdag te starten met het traditionele hulpverlenersontbijt. Namens verschillende bedrijven en instanties serveerden tientallen vrijwilligers en hoogwaardigheidsbekleders eten en drinken aan de aanwezige hulpverleners, die zich gezeten aan lange tafels in het zonnetje lieten zetten. Onder hen was ook Robert de Ruiter, bestuurder van Univé Regio+, druk in de weer met verse koffie en omeletten. Zoals ook het geval tijdens eerdere edities.

‘Het is weer een grote eer om bij dit ontbijt aanwezig te zijn. Hulpverleners zijn uitermate belangrijk voor van onze maatschappij en verdienen het hoogste respect,’ aldus De Ruiter, die zich nauw betrokken voelt bij het werk en de onbaatzuchtigheid van ‘zijn’ tafelgasten. De bestuurder is dan ook trots dat Univé zich als hoofdsponsor verbindt aan het streven naar waardering voor hulpverleners. ‘Oog hebben voor een ander en elkaar helpen zijn waarden waarmee onze coöperatie in 1794 is opgericht. Destijds om te zorgen dat het verzekeren van risico’s mogelijk werd en betaalbaar bleef, terwijl we vanuit hetzelfde solidariteitsbeginsel tegenwoordig schade en leed zoveel mogelijk proberen te voorkomen of beperken.’

Als voorbeeld van initiatieven hiertoe noemt De Ruiter de twaalf AED-apparaten, die in de afgelopen twee jaar alleen al in Noord-Holland door Univé zijn aangeboden op verzoek van burgers en verenigingen om snel en adequaat handelen bij hartfalen mogelijk te maken. Om dezelfde reden organiseert Univé aan het einde van het jaar en begin volgend jaar door het hele land bovendien meer dan 300 EHBO-cursussen voor 4.000 mensen. ‘Hoe meer mensen immers getraind zijn, hoe groter de kans dat er een of twee hulpverleners in de buurt zijn op wie iemand in nood kan rekenen,’ besluit De Ruiter. ‘En na een dag als vandaag beseffen we weer hoe belangrijk die zijn.’

Deel dit bericht