Ga naar inhoud

11 april 2018

Herstelactie Univé Stad en Land

Op zaterdag 24 februari 2018 besteedde Radar Radio aandacht aan de aanpassing in de dekking van de woonverzekering bij Univé Stad en Land. Univé Stad en Land had voor deze aanpassing van de dekking toestemming van haar klanten horen te vragen. Daarvoor biedt Univé Stad en Land haar excuses aan. Ze draaien de actie dan ook terug.

Op zaterdag 24 februari 2018 besteedde Radar Radio aandacht aan de aanpassing in de dekking van de woonverzekering bij Univé Stad en Land. De aanpak van Univé Stad en Land riep een aantal kritische klantreacties op. De uitzending en ontvangen klantreacties hebben we serieus genomen en waren aanleiding om het doorlopen proces en de gemaakte keuzes nogmaals nauwkeurig te bekijken. Dit proces is inmiddels afgerond en daaruit hebben we moeten concluderen dat de aanpak van Univé Stad en Land niet juist is geweest.

Excuses

Univé Stad en Land had voor deze aanpassing van de dekking toestemming van haar klanten horen te vragen. Daarvoor biedt Univé Stad en Land haar excuses aan. Ze draaien de actie dan ook terug. Alle klanten om wie het gaat, ontvangen binnenkort een brief met toelichting.

Herstelactie en premieteruggave

De herstelactie betekent dat alle klanten, waarbij de basisdekking is omgezet naar een allriskdekking, per 1 juni 2018 weer de basisdekking hebben. De door hun eventueel teveel betaalde premie krijgen zij teruggestort. Mocht er in de tussenliggende periode toch onverhoopt een huis- en keukenongelukje gebeuren is men wel verzekerd van de uitgebreide allriskdekking.

Tijdspad herstelactie

Net als de omzettingsactie voeren we de herstelactie in een aantal fasen uit. De eerste groep klanten ontvangt in april een brief. Eind juni is de herstelactie volledig afgerond.

Aanleiding van de omzettingsactie

Onder de basisdekking valt geen schade die de klant zelf per ongeluk veroorzaakt in huis. Gebleken is dat dit regelmatig tot teleurstelling bij onze klanten leidt. De allriskdekking vergoedt deze schades wel. Om die reden adviseert Univé Stad en Land sinds dit jaar haar klanten standaard de allriskdekking op de woonverzekering (inboedel- en opstal). Ruim 75% van de nieuwe klanten van Univé Stad en Land kiest ook voor de allriskdekking.

Allriskdekking

Mochten klanten alsnog besluiten om hun allriskdekking te behouden, is dit uiteraard mogelijk. In de brief die zij hierover ontvangen staat meer informatie. Ook kunnen ze hierover altijd contact opnemen met een van onze adviseurs in de winkel bij hun in de buurt.

Berekening premieteruggave brief 12 april 2018

Op 12 april 2018 hebben we de eerste groep klanten een brief gestuurd met als onderwerp ‘herstelactie dekking van uw woonverzekering’. We hebben geconstateerd dat de berekening vermeld op de achterzijde van de brief niet correct is. Wij vinden het buitengewoon vervelend dat deze fout is gemaakt. We bieden daarvoor onze welgemeende excuses aan. Alle klanten ontvangen volgende week een nieuwe brief met het juiste bedrag.

Deel dit bericht