Ga naar inhoud

6 september 2018

'Gezamenlijk voorkomen en beperken is het uitgangspunt’

Tijdens de derde netwerkbijeenkomst van de Nederlandse Reassurantie Vereniging (NRV) lichtte Chief Financial Risk Officer Miranda Hendriks aan ruim honderd vertegenwoordigers van (her)verzekeraars uit binnen- en buitenland toe waarom Univé als coöperatieve verzekeraar een toekomst ziet waarin voorkomen en beperken van risico’s steeds meer en verzekeren steeds minder het uitganspunt is.

Univé CFRO Miranda Hendriks over coöperatief verzekeren in de toekomst en het belang van kennisuitwisseling

Op 4 september vond de derde netwerkbijeenkomst van de Nederlandse Reassurantie Vereniging (NRV) van dit jaar plaats. In precies het honderdste jaar waarin ze actief is in herverzekeren had Univé de eer als host het event te organiseren. Ten overstaan van meer dan honderd vertegenwoordigers van (her)verzekeraars uit binnen- en buitenland lichtte Chief Financial Risk Officer Miranda Hendriks toe waarom Univé als coöperatieve verzekeraar een toekomst ziet waarin voorkomen en beperken van risico’s steeds meer en verzekeren steeds minder het uitganspunt is.

Wat is een coöperatieve verzekeraar?

Als coöperatie is Univé een vereniging van leden met een gemeenschappelijk doel. Waar bij niet-coöperatieve bedrijven verantwoording naar aandeelhouders en beloning voor hun vertrouwen eveneens nog een rol speelt bij besluitvorming, zijn in het bestaan van coöperaties enkel het behartigen van klantbelangen en klanttevredenheid leidend. Eventuele winst laat zich daarom vertalen in verlaging van premie, versterken van vermogen en het optimaliseren van klantprocessen en producten. 

Miranda Hendriks geeft aan dat verzekeren een product is dat bij uitstek past bij een aanbieder met een coöperatieve rechtsvorm. Volgens haar gaat verzekeren immers uit van de solidariteit binnen een collectief van verzekerden, die allemaal zoveel mogelijk zekerheid willen tegen zo min mogelijk kosten. ‘Voor het collectief belang is Univé er als coöperatie van overtuigd dat haar toegevoegde waarde in de toekomst steeds nadrukkelijker ligt in het gezamenlijk voorkomen en beperken van risico’s. Zodat we gezamenlijk ook alleen nog verzekeren wat echt noodzakelijk is’, legt Hendriks uit, die met Zorgeloos OnlineVeilig Wonen en Langer Thuis voorbeelden noemt die invulling geven aan dit idee.

Kennisuitwisseling over de grens

Het uitwisselen van kennis en praktijkervaringen is essentieel om de risico’s van de toekomst zo klein mogelijk te kunnen houden, waarvoor internationale samenwerking en vertegenwoordiging volgens Hendriks een cruciale factor is. Niet voor niets draagt Univé als actief bestuurslid binnen de Association of Mutual Insurers and Insurance Cooperatives in Europe (AMICE) bij aan de belangenbehartiging van coöperatieve verzekeraars en doet het bruikbare kennis voor innovatie op binnen EURESA, het Europese innovatieplatform voor coöperatieve verzekeraars. En sinds deze maand draagt Hendriks als raadslid binnen de Insurance and Reinsurance Stakeholder Group (IRSG) van EIOPA bij aan de toetsing van Europese wetgeving in de verzekeringssector.

Ze is dan ook erg blij met de inzichten van internationale (her)verzekeraars waarmee ze in contact komt tijdens de bijeenkomst van de NRV. ‘Hoe gaan onze Zuid-Europese collega’s om met een droogte zoals afgelopen zomer? Hoe bereiden Oost-Europese verzekeraars zich voor op overstromingen in de toekomst? Hoe pakt men stormschaderisico’s in Amerika en de Caraïben aan? En wat kunnen we van Duitsland leren op het gebied van zonne-energietoepassingen?’ Volgens Hendriks logische vragen die dankbare antwoorden opleveren. En bijdragen aan wat Univé is: ‘De Coöperatie van de Toekomst. Die risico’s helpt voorkomen en beperken. En enkel het noodzakelijke dat overblijft verzekert.’

Deel dit bericht