Ga naar inhoud

6 juli 2022

‘Gevolgschade maakt brandrisico zonnepanelen ondraaglijk voor ondernemer’

Coöperatie Univé breidt dekking opruimingskosten- en milieuschadeverzekering uit na alarm Verbond van Verzekeraars.

Univé gaat ondernemers ruimer verzekeren voor de gevolgen van brandrisico’s door zonnepanelen. Met name in de agrarische sector ziet de coöperatie de belangstelling groeien om zonne-energie op te wekken en toe te passen. En daarmee ook de risico’s die zonnepanelen geven bij eventuele brand. ‘In dat geval spatten zonnepanelen uit elkaar en verspreiden minuscule glas- en metaaldeeltjes zich in de omtrek. Het opruimen hiervan is complex, tijdrovend en kostbaar,’ weet Erik Dokter, manager Verzekeringsbedrijf bij Univé. ‘En tot voor kort had de verzekeringsbranche nog geen antwoord op dit risico.’

Oplossing voor klimaat, risico voor omgeving 

Hoewel zonnepanelen onmisbaar zijn voor de energietransitie en daarmee bijdragen aan de oplossing van klimaatproblemen, brengen ze in geval van brand ook een omgevingsrisico met zich mee. Wanneer glas- en metaaldeeltjes als gevolg van een brandend zonnedak soms kilometers verderop neerdalen in wateren, weilanden en woonwijken, is dit volgens Dokter gevaarlijk voor kinderen, huisdieren, natuurwild en vee. 

‘Ondraaglijk risico voor ondernemer’ 

‘Zo’n gebied moet daarom grondig worden schoongemaakt. Omdat het vaak om vele hectares en soms bijna onzichtbare deeltjes gaat, is dat een tijdrovende operatie waarvan de kosten in de tonnen kunnen lopen,’ legt Dokter uit. ‘We zien een toenemende belangstelling onder ondernemers om door middel van zonnepanelen hun bedrijf te verduurzamen. Een zonnedak wordt vanaf 2025 bovendien verplicht voor alle nieuwe grote gebouwen en dus ook bedrijfspanden. Door de toename van het aantal zonnedaken wordt de kans groter dat bij een eventuele brand ook zonnepanelen sneuvelen, met gevolgen voor onder meer bedrijven in de omgeving. Nu staan ondernemers er zelf voor als hun bedrijf de gevolgschade van een brand in de buurt ondervindt. Dat risico is te groot om zelf te dragen en daar moeten we als verzekeringssector op anticiperen.’ 

Verruiming dekking opruimingskosten- en milieuschadeverzekering 

Enkele weken nadat ook het Verbond van Verzekeraars concludeerde dat Nederland onvoldoende is voorbereid op brand met zonnepanelen, verruimt Univé als een van de eerste verzekeraars de verzekeringsdekking om ondernemers voor dit scenario zekerheid te kunnen bieden. Leden van de coöperatie met een opruimingskosten- en milieuschadeverzekering zijn hierdoor vanaf september automatisch verzekerd voor gevolgschade door brand aan hun zonnedak. 

Groeiende populariteit onder boeren 

Met de verruiming van beide verzekeringen verwacht Univé vooral veel agrarisch ondernemers zekerheid te geven. De coöperatie heeft als verzekeraar een aanzienlijk aandeel in de agrosector en weet dat boeren en tuinders een aanzienlijke bijdrage leveren aan de energietransitie. Volgens recent onderzoek van agromedium Nieuwe Oogst maakt ruim de helft van de agrarisch bedrijven gebruik van zonnepanelen of andere vormen van duurzame energie. Nog eens een kwart zou hiervoor kiezen als de capaciteit van het energienet niet zo beperkt was. Daarnaast werd eind mei duidelijk dat ook hoge energieprijzen zorgen voor een groeiende belangstelling in zonnepanelen onder boeren. Volgens onderzoek van marktonderzoeksbureau AgriDirect is een kwart van de melkveehouders die nog geen zonnedak hebben, om deze reden inmiddels bereid tot een investering hierin, waar dit percentage in 2021 nog slechts 10% was.

Deel dit bericht