Ga naar inhoud

13 januari 2020

Geen leeftijdsgrens voor autoverzekering bij Univé

Afgelopen weekend kwam in het nieuws dat veel autoverzekeraars een leeftijdsgrens hanteren voor de acceptatie van bestuurders boven de 70 jaar. Van zo’n leeftijdsgrens is geen sprake bij Univé. Senioren van 70 jaar en ouder komen gewoon in aanmerking voor een autoverzekering. 

Kassa besteedde in haar uitzending van zaterdag 11 januari 2020 uitgebreid aandacht aan de autoverzekering voor ouderen. Het programma stelde dat ouderen meer voor hun autoverzekering betalen vanwege hun leeftijd. Door sommige verzekeraars zouden ze zelfs worden geweigerd om hun auto te verzekeren. 

Verschillende factoren bepalen hoogte van premie
Als coöperatie wil Univé haar leden helpen en zekerheid bieden. Alle leden, ongeacht hun leeftijd. Univé bepaalt de hoogte van haar premies voor de autoverzekering daarom op basis van de te verwachten schadelast. Deze verwachting baseren we op de schadelast uit het verleden. De schade die Univé daadwerkelijk uitkeert, is dus leidend. Omdat deze schadelast verschilt per leeftijd, type auto en regio waar een verzekerde woont, zijn deze kenmerken medebepalend voor de premie die iemand betaalt. 

Premie op basis van schadelast
Univé hanteert voor ouderen dezelfde acceptatiecriteria als voor onze andere klanten. Iedereen is welkom om lid te worden en een verzekering af te sluiten. Wel kijken we naar de schadelast per leeftijd. Uit onze eigen cijfers blijkt dat bij 70-plussers de schadelast per jaar licht toeneemt. Daarom hanteren wij een beperkte leeftijdstoeslag voor klanten van 70 jaar en ouder. Per jaar dat de klant ouder wordt, krijgt hij of zij een premietoeslag conform de schadelastcijfers. Univé streeft naar een eerlijk tarief voor alle klantgroepen. En dus ook voor ouderen.

Deel dit bericht