Ga naar inhoud

7 juli 2020

Voor het eerst jaarverslag verantwoord beleggen

Univé beheert de premies van haar verzekerden. Een deel van dit geld beleggen we. Dit doen we zorgvuldig en transparant: in ons financiële jaarverslag vermelden we de resultaten hiervan. Over het jaar 2019 hebben we voor het eerst ook een jaarverslag verantwoord beleggen gepubliceerd.

Vanzelfsprekend houden we ons aan de Code Duurzaam Beleggen en het Convenant internationaal verantwoord beleggen. In deze overeenkomsten staan standaarden en afspraken voor de verzekeringssector. Bijvoorbeeld over  de manier waarop thema’s als  milieu, bestuur, sociaal beleid, arbeidsomstandigheden en mensenrechten worden meegenomen in het beleggingsbeleid.

Klimaatimpact
Ook willen wij met onze beleggingen bijdragen aan het halen van de doelstellingen van het Verdrag van Parijs. Univé heeft zich daarom verplicht om met ingang van het boekjaar 2020 te rapporteren over de klimaatimpact van onze financieringen en beleggingen. Daarnaast moeten we uiterlijk in 2022 actieplannen klaar hebben om de uitstoot van CO2 te verminderen. 
Samen met vermogensbeheerder Kempen Capital Management werken we aan het invullen van deze afspraken. Univé belegt in fondsen met een actief en transparant ESG-beleid, waarbij ‘ESG’ staat voor Environmental, Social en Governance. Zo sluit ons aandelenfonds bedrijven uit die controversiële wapens of tabak produceren, of zich schuldig maken aan materiele schendingen van het VN Global Compact.

Ambities reiken verder  dan wet- en regelgeving 
In 2020 hebben wij ons ESG-beleid verder aangescherpt. We hebben daarbij de ambitie uitgesproken om op een aantal vlakken verder te gaan dan wet- en regelgeving.  Het thema klimaat is als speerpunt opgenomen in het beleid. Over het jaar 2019 hebben we voor het eerst een ESG-jaarverslag verantwoord beleggen gepubliceerd, waar we ons ESG-beleggingsbeleid als bijlage aan hebben toegevoegd. Alhoewel wij pas vanaf 2020 verplicht zijn te rapporteren over de klimaatimpact van onze financieringen en beleggingen, hebben wij al over 2019 de CO2-uitstoot van onze de beleggingen gerapporteerd.

We blijven daarnaast via onze vermogensbeheerders  in gesprek met de bedrijven waar we in beleggen. Zo zorgen we ervoor dat deze bedrijven duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zo veel mogelijk in acht nemen.

Deel dit bericht