Ga naar inhoud

23 september 2017

De toekomst van Univé is elkaar helpen

En een nieuwe huisstijl en logo voor een nieuwe koers

De wereld verandert snel en de risico's voor de leden van Univé ook. Univé vernieuwt daarom haar producten en diensten. Vanuit de kracht en ervaring van ruim 200 jaar elkaar helpen als coöperatie. "Verzekeren alleen is niet onze herkomst noch toekomst. Het is elkaar helpen", zegt CEO Joost Heideman. Een interview over stichting Univé Helpt, 136 actielocaties, de nieuwe koers en een nieuw logo.

En een nieuwe huisstijl en logo voor een nieuwe koers

De wereld verandert snel en de risico's voor de leden van Univé ook. Univé vernieuwt daarom haar producten en diensten. Vanuit de kracht en ervaring van ruim 200 jaar elkaar helpen als coöperatie. "Verzekeren alleen is niet onze herkomst noch toekomst. Het is elkaar helpen", zegt CEO Joost Heideman. Een interview over stichting Univé Helpt, 136 actielocaties, de nieuwe koers en een nieuw logo.

Hoe belangrijk is elkaar helpen voor Univé?

"Univé komt voort uit een samenwerkingsverband van boeren die elkaar onderling hielpen om risico's op boerderijbranden te voorkomen, met elkaar schade te beperken en elkaars lasten te dragen voor als het toch misging. Verzekeren is een belangrijk middel om elkaar te helpen, maar daarmee begint het niet. Het begint met de wil elkaar te helpen en dat ook praktisch en dichtbij vorm te geven. In 1794 door samen de stallantaarns te inspecteren bijvoorbeeld. We kijken dus als coöperatieve verzekeraar daarbij ook altijd naar de balans tussen het belang van individuele leden en alle leden gezamenlijk. Niet alleen om verzekeren betaalbaar te houden, maar ook door te investeren in advies en preventie waar iedereen bij gebaat is."

Het is dus helemaal niet nieuw voor Univé?

"Vanuit een diepgewortelde verbinding met de lokale samenleving, zo zijn we met ruim 130 winkels lokaal aanwezig, doen we al jaren in gemeenschappen mee met allerlei lokale maatschappelijke initiatieven. Vanwege de veranderende wereld zoeken we bewuster en steeds opnieuw naar onze nieuwe rol, ook als we investeren in de lokale samenleving van onze leden."

Hoe verandert de wereld dan en wat is de rol van Univé?

"Er verandert veel, maar er zijn enkele ontwikkelingen die ik hier wil noemen. De samenleving individualiseert. En digitalisering en technologische ontwikkeling hebben daarbij grote impact. Het biedt meer kansen om beter risico's te voorkomen en schade te beperken, zoals de ontwikkeling van auto's met allerlei technische hulpmiddelen laat zien. Tegelijk zijn mensen druk, er wordt veel van ze gevraagd en het is moeilijk om dan aandacht te houden voor de ander. We zien een rol in het stimuleren van het gebruik van technische en digitale hulpmiddelen en tegelijk het stimuleren van elkaar helpen, samen risico’s voorkomen en schade beperken."

Hoe ziet dat eruit?

"Heel praktisch en concreet en tegelijk ook altijd zoekend. Omdat we een coöperatie zijn, biedt dat veel mogelijkheden. Wij zijn er voor onze leden. We hoeven geen verantwoording af te leggen aan aandeelhouders. We kunnen gewoon onze leden vragen wat zij willen. Hieruit ontstaan steeds meer nieuwe diensten en producten, zoals een laagdrempelige, flexibele inkomensverzekering voor zzp'ers en preventie- en adviesdiensten op gebied van Veilig Wonen en digitale veiligheid met Veilig Online. Ook helpen we ouderen met onze Langer Thuis-coaches als ze zelfstandig thuis willen of moeten wonen. Ook vernieuwen we bestaande verzekeringsproducten en we hebben stichting Univé Helpt."

Wat houdt stichting Univé Helpt in?

"Een mooi voorbeeld is afgelopen vrijdag 22 september. We hadden wat te vieren, namelijk het 25-jarig jubileum van de merknaam Univé. Dat wilden we doen op een manier die bij ons past. Vrijdag staken honderden collega’s de handen uit de mouwen op 136 locaties, zowel vanuit onze winkels als op straat, in buurttuinen, supermarkten en scholen. De Regionale Univé’s hebben daarbij vanuit hun lokale kennis ingespeeld op de behoefte van leden. Dus in sommige regio’s zijn er AED-apps geïnstalleerd en mobieltjes ‘boef-proof’ gemaakt. Op andere plekken hebben we koplampen, spiegels en ruiten van auto’s gewassen voor een beter zicht. En in andere regio’s werden allerlei preventiemiddelen uitgedeeld."

Is dit een eenmalig iets geweest?

"Zeker niet. Vanuit Univé investeren we al jaren in maatschappelijke initiatieven, maar dat doen we nu wel steeds gerichter en intensiever vanuit stichting Univé Helpt. De stichting bestond al langer, maar hebben we nu nieuw leven ingeblazen. We blijven dit soort activiteiten dus op allerlei manieren doen en samen met lokale organisaties ontwikkelen en uitvoeren. We zetten daarvoor onze kennis in en financiële middelen. We geloven dat de activiteiten bijdragen aan het voorkomen van risico's en beperken van schade, heel dichtbij mensen.”

U noemde al even het 25-jarig jubileum. Univé is toch heel oud?

"De oorsprong van Univé is inderdaad ruim 200 jaar oud. Maar de organisatie zoals we die nu kennen en de naam Univé niet. De naam Univé bestaat nog maar 25 jaar. Nog maar, durf ik wel te zeggen, want veel mensen kennen ons wel. Mede vanwege onze maatschappelijke initiatieven trouwens, zoals het steunen van sport, nationaal, regionaal en lokaal. We vonden het jubileum en de nieuwe koers bovendien aanleiding om naar onze merkpresentatie te kijken, naar ons logo en de huisstijl. En dat gaat vernieuwen. In het voorjaar van 2018 wordt het nieuwe logo en de bijpassende huisstijl overal zichtbaar, zoals op de winkelgevels, onze website en in de Univé App. Dat is best een flinke operatie dus dat vergt nog voorbereiding. We hebben het logo als sneak preview al wel even aan alle collega’s getoond."

Een nieuw logo en huisstijl. Waarom is dat?

"We geloven dat Univé anders is dan andere verzekeraars. Dus we wilden in ieder geval een logo dat dit uitstraalt. Het rood in onze naam laat dat zien. Door aanpassing van het logo en gebruik van het meer moderne lettertype, laten we zien dat we wel echt een nieuwe koers in zijn geslagen. Maar we behouden in grote mate het Univé-groen, want we vernieuwen vanuit onze kracht, onze herkomst en toekomst als coöperatie."

"Wat ook opvalt is de nadruk op de 'e'. We verwijzen ermee naar het belang van digitaal. We investeren flink in de ontwikkeling van digitale kanalen zodat we ook zo dichtbij onze klanten zijn. Overigens doen we dit vernieuwen vanuit een koers die we sinds 2016 hebben ingezet. Met een vernieuwde huisstijl laten we zien dat het blijvend is en dat we echt geloven dat daar onze toekomst ligt."

Wat is uw visie op de toekomst?

"De toekomst is in ieder geval een wereld die continu verandert. Verandering is daarmee een gegeven. We willen er zijn voor onze leden in die veranderende wereld. Het betekent dat wijzelf ook blijven veranderen. Dus we zullen onze klanten nog meer vragen wat zij belangrijk vinden, welke risico's zij ervaren en waar zij onze hulp willen om risico's te voorkomen, schade te beperken en te verzekeren wat echt nodig is. We willen bijdragen aan een samenleving waar de zorg voor elkaar en saamhorigheid merkbaar zijn. Waar een enkeling het niet lukt, kunnen wij vanuit de coöperatie elkaar samen helpen op vernieuwende wijze."

Impressie van Univé Helpt activiteiten (22 september 2017)

Persbericht ‘Investeren in lokale samenleving voorkomt schade’ (23 september 2017) .

Deel dit bericht