Ga naar inhoud

4 september 2015

Coöperatie Univé U.A. wijzigt bestuursmodel

PERSBERICHT - Het bestuur van Coöperatie Univé U.A. (de Coöperatie) gaat over van een one-tier board naar een two-tier board. In plaats van één bestuur waarin zowel uitvoerend als niet-uitvoerend bestuurders zitting hebben, komen er twee bestuursorganen.

De Raad van Bestuur, verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de organisatie, bestaat uit Joost Heideman en Herman Hein Roozen. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het dagelijkse beleid en bestaat uit vier personen, onder voorzitterschap van Cors Hage. De wijziging is op donderdag 3 september goedgekeurd door de Ledenraad en wordt medio september 2015 van kracht.

Univé heeft bij de ontvlechting van UVIT (Univé, VGZ en IZA-Trias) in 2012 gekozen voor een one-tier board. Deze ontvlechting gaf aanleiding tot talrijke werkzaamheden die erop waren gericht de Coöperatie zelfstandig te laten opereren. Hieruit kwam de behoefte voort aan meer bestuurlijke capaciteit. Drie jaar later opereert de Coöperatie als een volwaardige zelfstandige onderneming. De keuze voor het meer gangbare bestuursmodel, met een Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen, is een logische stap. Bovendien zijn op Univé de regels van het zogeheten structuurregime van toepassing, wat verplicht tot de inrichting van een Raad van Commissarissen.

Goede zichtbaarheid in de regio

“Nu de verzelfstandiging van Univé is voltooid, zijn de uitvoerend en niet-uitvoerend bestuurders klaar voor een volgende stap. We houden vast aan de kennis en expertise die we samen hebben opgebouwd. Door onze beproefde, intensieve samenwerking weten we elkaar goed te vinden, dat zal niet veranderen”, zegt Cors Hage, die voorzitter wordt van de Raad van Commissarissen van Coöperatie Univé. “Wat ook blijft, is de betrokkenheid van beide bestuursorganen bij de 14 Regionale Univé’s. We trekken ons niet terug in ons hoofdkantoor, maar zijn zichtbaar en dichtbij. Beide bestuursorganen blijven de regiokantoren regelmatig bezoeken. Zo horen we wat dieper in de organisatie speelt én wat onder onze leden leeft. Dat is van onschatbare waarde voor ons als bestuurders”, vertelt Joost Heideman, die lid wordt van de Raad van Bestuur.

De ondernemingsraad van de Coöperatie heeft op 16 juli 2015 positief advies uitgebracht ten aanzien van de overgang naar het nieuwe bestuursmodel. De Ledenraad heeft tijdens een ingelaste ledenraadsvergadering de wijziging goedgekeurd. Voor deze wijziging zijn ook de statuten aangepast. De overgang gaat niet gepaard met personele veranderingen.

De Raad van Commissarissen bestaat uit Marianne Tijssen en Roel van Dijk, onder voorzitterschap van Cors Hage. De procedure voor het invullen van de openstaande vacature loopt momenteel.

Deel dit bericht