Ga naar inhoud

19 mei 2021

Coöperatie Univé U.A. gaat naar driehoofdig bestuursmodel

Coöperatie Univé U.A. breidt de Raad van Bestuur uit van twee naar drie personen. Met deze bestuurswijziging kiest Univé tegelijkertijd voor een herverdeling van de portefeuilles om ook in de komende jaren een financieel en operationeel gezonde coöperatie te blijven. De Raad van Bestuur zal bestaan uit een Chief Executive Officer (CEO), Chief Finance & Risk Officer (CFRO) en een Chief Transformation Officer (CTO). De Ledenraad van Coöperatie Univé ging tijdens de vergadering op 14 april akkoord met het voorstel van de Raad van Commissarissen een derde bestuurslid te benoemen.

Coöperatie Univé U.A. breidt de Raad van Bestuur uit van twee naar drie personen. Met deze bestuurswijziging kiest Univé tegelijkertijd voor een herverdeling van de portefeuilles om ook in de komende jaren een financieel en operationeel gezonde coöperatie te blijven. De Raad van Bestuur zal bestaan uit een Chief Executive Officer (CEO), Chief Finance & Risk Officer (CFRO) en een Chief Transformation Officer (CTO). De Ledenraad van Coöperatie Univé ging tijdens de vergadering op 14 april akkoord met het voorstel van de Raad van Commissarissen een derde bestuurslid te benoemen.

De Raad van Bestuur bestaat nu uit twee leden: Joost Heideman en Herman Hein Roozen, die in februari van dit jaar zijn vertrek bij de verzekeraar aankondigde. Roozen blijft tot 1 juni aan om een goede overdracht van zijn werkzaamheden te waarborgen. Na 1 juni zal Ernst-Jan Boers, lid van de Raad van Commissarissen van Univé, optreden als gedelegeerd commissaris voor de portefeuille van Roozen. Joost Heideman blijft aan als lid van de Raad van Bestuur en wordt CEO en voorzitter. Daarnaast wordt de procedure in gang gezet om de vacatures voor de CFRO en CTO te vervullen. “Met de uitbreiding van de Raad van Bestuur en een herverdeling van de portefeuilles kunnen we ons nog beter focussen op de veranderende markt en de uitdagingen waar Univé voor staat. Wij zijn ervan overtuigd dat Joost Heideman de aangewezen persoon is om leiding te geven aan deze transitie”, zegt Cors Hage, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Univé.

Bestuur voor de Univé Formule

Het nieuwe bestuur gaat zich onder andere richten op de versterking en innovatie van de Univé Formule en heeft een verbindende rol tussen de hoofdkantoren in Assen en Zwolle en de Regionale Unive’s door het hele land. “De transitie die in de komende jaren op het programma staat, zal veel aandacht vragen van de Raad van Bestuur. Het is een fase waarin vernieuwing, verandering en versteviging van de solide, coöperatieve basis centraal zullen staan. Om hiervoor voldoende bestuurlijk draagvlak te creëren, is een uitbreiding van het bestuur wenselijk. Dit stelt het bestuur in staat effectief te kunnen reageren op de ontwikkelingen in de verzekeringsmarkt”, aldus Hage.

Nieuwe taakverdeling

Binnen de Raad van Bestuur krijgen de drie bestuursleden duidelijk afgebakende verantwoordelijkheden. De CEO is verantwoordelijk voor de strategie van Univé, de innovatie van de Univé Formule en is het aanspreekpunt voor de Regionale Univé’s en de Ledenraad. De CFRO richt zich onder meer op financiën, facilitaire zaken en inkoop, vermogensbeheer, risk management en compliance. De CTO is een nieuwe bestuursfunctie en zorgt voor operationele en technologische slagkracht en brengt business issues, technologie en IT onder in één agenda.

Deel dit bericht