Ga naar inhoud

25 juni 2021

Beleggingen nog duurzamer

Univé beheert de premies van haar verzekerden. Een deel van dit geld beleggen we om naar de toekomst toe schades te kunnen betalen en bestand te zijn tegen grote incidenten. Dit beleggen doen we zorgvuldig en transparant. En in 2020 nog duurzamer dan daarvoor.

In ons financiële jaarverslag vermelden we de resultaten van onze beleggingen. Dit jaar publiceren we alweer het tweede jaarverslag Verantwoord beleggen waarmee we aandacht geven aan de duurzaamheid van onze beleggingen.

Vanzelfsprekend houden we ons aan het Convenant internationaal verantwoord beleggen. In deze overeenkomsten staan standaarden en afspraken voor de verzekeringssector. Bijvoorbeeld over de manier waarop thema’s als milieu, bestuur, sociaal beleid, arbeidsomstandigheden en mensenrechten worden meegenomen in het beleggingsbeleid.

De duurzame stappen in een jaar gezet

In 2020 heeft Univé haar beleggingsbeleid verder vormgegeven waarbij vooral duurzaamheidsaspecten zijn toegevoegd. Zo zijn we overgestapt naar een duurzamer aandelenfonds voor Europese aandelen. Dit fonds is een ‘best in class’ fonds. De aandelen waarin we beleggen zijn aandelen van bedrijven die behoren tot de 50% best presterende bedrijven op duurzaamheid. Ook hebben we de ambitie uitgesproken om op bepaalde vlakken verder te gaan dan wet- en regelgeving. Het thema klimaat vinden wij belangrijk en is als speerpunt opgenomen in het beleid.

Univé is ook ondertekenaar van het klimaatcommitment van de financiële sector, dat onderdeel van het klimaatakkoord is.  Hiermee verplichten wij ons jaarlijks de CO2 uitstoot van de beleggingen te rapporteren en deze uitstoot terug te brengen. De CO2 uitstoot per belegde euro is in 2020 met 26% afgenomen ten opzichte van 2019.

2021 en verder

De volgende stap is om ook de Wereldwijde aandelen verder te verduurzamen en die stap nemen we in 2021. Wereldwijd vergroenen ook steeds meer bedrijven. Door te beleggen in duurzamere bedrijven dragen wij ook bij aan de verandering die nodig is. Daar blijft het niet bij in 2021. We gaan duurzamere geldmarktfonds selecteren en verkennen de mogelijkheden van ‘groene obligaties’ in onze beleggingen. Een groene obligatie is een obligatie uitgegeven om kapitaal aan te trekken specifiek voor duurzaamheidsprojecten.

Belangrijke noemenswaardige punten

In het verslag geven we een uitgebreide toelichting op onze acties richting een klimaat neutrale economie. Ook ons uitsluitingsbeleid is uitgebreid door beleggingen in alle soorten wapens uit te sluiten (voorheen alleen controversiële wapens) en niet te beleggen in kolenmijnen. Daarnaast kennen we in onze portefeuille extra gewicht toe aan bedrijven die goed presteren op het gebied van duurzaamheid. Daar beleggen we al meer in.

Mooi ambities voor meer verduurzaming

Ons ESG-jaarverslag verantwoord beleggen en ons ESG-beleggingsbeleid als bijlage verschaft veel meer informatie over wat Univé doet. Niet alleen over de exacte samenstelling van onze beleggingsportefeuille, maar ook de bedrijven die we uitsluiten en de methodiek waarmee we onze CO2-uitstoot van de beleggingen bepalen.

Deel dit bericht