De Ledenraadsleden

De leden van de ledenraad denken actief en kritisch met de Raad van Bestuur mee. Zij hebben belangrijke besluitvormende bevoegdheden.

Taken en verantwoordelijkheden van de Ledenraad:

  • benoemen de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen;
  • beslissen over de vaststelling van de jaarrekening en winstbestemming
  • beslissen over de goedkeuring van en de decharge over het gevoerde bestuur en het toezicht daarop;
  • stellen de statuten vast;
  • stellen de vergoeding van de commissarissen vast;
  • stellen eigen rooster van aftreden en de eigen vergoedingen vast.

Meer leest u in de profielschets van de Ledenraad.

Hieronder vindt u een overzicht van alle leden van de Ledenraad per regio. Heeft u een vraag of wilt u iets kwijt aan de Ledenraad? Neem dan contact op en noem daarbij voor wie het bericht bestemd is (indien van toepassing). U ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie terug.

Regio Drenthe-Overijssel

​E. (Erik) Lanting uit Oosterhesselen

J. (Jaap) de Haan uit Coevorden J.W. (Wim) Idema uit Hardenberg G. (Grietje) Naber-Dijks uit Nieuw Weerdinge E.E. (Edwin) Kamp uit Rijssen

Regio Friesland

J.N. (Jaap)
Baalbergen uit Warns
​D. (Doety) van Wijngaarden uit Rinsumageest ​J. (Jan) Idsardi uit Holwerd ​O. (Otto) Tijseling uit Leeuwarden E. (Eelke) Nutma uit Wytgaard

Regio Gooi-, Eem- en Flevoland

J.W.(Jan Willem) Elsenga uit Dronten J. (Jurjen) op de Hoek uit Dronten
P. (Peggy) Ronkes uit Hilversum

J.M. (Martin) van de Bovenkamp uit Hooglanderveen

F. (Frank) Dekkers uit Lelystad

M. (Mourad) Essahli uit Emmeloord

Regio Midden-Nederland

 J.J. (Joke) Smit uit Harderwijk

F.S. (Fije) Visscher uit Nijkerk

M. (Marlous) Baan - de Vries uit Lunteren
koerts
Ton Jonkers uit Voorthuizen A.J. (Arjan) Koerts uit Veenendaal G. (Gerrit) Grevengoed uit Putten

 

.