De Ledenraadsleden

De leden van de ledenraad denken actief en kritisch met de Raad van Bestuur mee. Zij hebben belangrijke besluitvormende bevoegdheden.

Taken en verantwoordelijkheden van de Ledenraad:

  • benoemen de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen;
  • beslissen over de vaststelling van de jaarrekening en winstbestemming
  • beslissen over de goedkeuring van en de decharge over het gevoerde bestuur en het toezicht daarop;
  • stellen de statuten vast;
  • stellen de vergoeding van de commissarissen vast;
  • stellen eigen rooster van aftreden en de eigen vergoedingen vast.

Meer leest u in de profielschets van de Ledenraad.

Hieronder vindt u een overzicht van alle leden van de Ledenraad per regio. Heeft u een vraag of wilt u iets kwijt aan de Ledenraad? Neem dan contact op en noem daarbij voor wie het bericht bestemd is (indien van toepassing). U ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie terug.

Regio Drenthe-Overijssel

​E. (Erik) Lanting uit Oosterhesselen

J. (Jaap) de Haan uit Coevorden J.W. (Wim) Idema uit Hardenberg G. (Grietje) Naber-Dijks uit Nieuw Weerdinge E.E. (Edwin) Kamp uit Rijssen

Regio Friesland

 
J.N. (Jaap)
Baalbergen uit Warns
​D. (Doety) van Wijngaarden uit Rinsumageest ​J. (Jan) Idsardi uit Holwerd ​O. (Otto) Tijseling uit Leeuwarden  

Regio Gooi-, Eem- en Flevoland

J.W.(Jan Willem) Elsenga uit Dronten ​M.J.M. (Rinie) Huijbrechts uit Almere E.J. (Erik Jan) Rouwenhorst uit Amersfoort J. (Jurjen) op de Hoek uit Dronten P. (Peggy) Ronkes uit Hilversum

Regio Midden-Nederland

​S. (Sylvia) Bochem uit Barneveld H.R. (Richard) Eshuis uit Putten M. (Marlous) Baan - de Vries uit Lunteren Ton Jonkers uit Voorthuizen A.J. (Arjan) Koerts uit Veenendaal

.