Ga naar inhoud

Actievoorwaarden – EHBO-set mini en EHBO-set voor onderweg

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie EHBO-set mini en EHBO-set voor onderweg van Univé Het Groene Hart. Univé Het Groene Hart zal bij het afsluiten van één verzekering (reis-, camper- of caravanverzekering) 1 EHBO set mini uitgeven en bij het afsluiten van meerdere verzekeringen waaronder een reis-, camper- of caravanverzekering 1 EHBO set voor onderweg uitgeven. Deze actie is een actie van de winkels van Univé Het Groene Hart en geldt zolang de voorraad strekt. Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te zijn met de actievoorwaarden.

1. Aanbieder

1.1 De actie wordt georganiseerd door: Univé Het Groene Hart, hierna te noemen: Univé.

1.2 De EHBO-set mini en de EHBO-set voor onderweg zijn niet inwisselbaar voor geld of voor andere producten of diensten.

1.3 In beide sets zitten verpakkingen met wondsnelverband met een datum erop. Deze datum is aan de korte kant (augustus 2024 en december 2024) maar volgens de leverancier maakt het voor de werkzaamheid van het snelverband niet uit. Er zitten bovendien genoeg andere spullen in de setjes en daarom delen wij het alsnog uit aan onze leden.

2. Wijzigingen

2.1 Univé heeft het recht om deze actievoorwaarden eenzijdig te wijzigen.

2.2 Univé behoudt zich het recht om de actie op ieder moment zonder opgaaf van redenen te beëindigen en/of de gecommuniceerde actie, actieperiode en/of aanvullende actievoorwaarden te wijzigen.

3. Slot

3.1 Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die hieruit voortvloeien worden beslecht door de bevoegde rechter te Zwolle.

3.2 In alle gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien beslist Univé.

3.3 Klachten, vragen en opmerkingen kunt u richten aan de Leden & Innovatie afdeling van Univé Het Groene Hart via hgh.leden@unive.nl of via het adres: Marlotlaan 5, 2614 GV te Delft. U ontvangt binnen twee weken een reactie op uw brief of e-mail.


© Copyright - Univé Het Groene Hart