Ga naar inhoud

Het regioteam is er voor u! Leer ons kennen

Maak kennis met ons regioteam

Het regioteam van Univé Dichtbij is de stem van onze leden, vertegenwoordigt hun belangen en draagt bij aan het verbeteren van de dienstverlening van Univé Dichtbij. Het regioteam vergadert driemaal per jaar.

Elke regio is met vijf tot tien leden vertegenwoordigd in het regioteam. Univé Dichtbij streeft naar een gevarieerde samenstelling en spreiding van leden, zodat het regioteam een goede afspiegeling is van het ledenbestand: jong en oud, met verschillende kennis, achtergronden en vaardigheden.

Wat doet het regioteam?

Het regioteam heeft als taken en bevoegdheden:

  • Fungeren als klankbord voor merkbeleving, sponsorverzoeken en andere activiteiten in de regio;
  • Signalen opvangen vanuit de regio en concurrentie en deze inbrengen tijdens het overleg met de winkelmanagers;
  • Is betrokken bij ontwikkelingen van Univé-producten;
  • Vervult een ambassadeursrol voor Univé Dichtbij.

Wij zoeken kandidaten in de regio's Friesland, Drenthe-Overijssel en Gooi-, Eem- en Flevoland. Bekijk hier de profielschets. 

De leden van het regioteam van Drenthe-Overijssel

stellen zich graag aan u voor!

De leden van het regioteam van Gooi-, Eem- en Flevoland

stellen zich graag aan u voor!

De leden van het regioteam van Midden-Nederland

stellen zich graag aan u voor!

De leden van het regioteam van Friesland

stellen zich graag aan u voor!