Ga naar inhoud

Kan ik zelf een advocaat kiezen?

Ja. Je moet wel altijd eerst een conflict melden bij Univé Rechtshulp. Als de jurist van Univé Rechtshulp vervolgens aangeeft dat er een procedure gestart moet worden of wanneer je gedagvaard wordt, kun je - na akkoord van Univé Rechtshulp - zelf een advocaat kiezen als je dat wilt. Meer informatie over de zakelijke rechtsbijstandverzekering.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?