Veelgestelde vragen

Aansprakelijkheidsverzekering

Bedrag - Voor welk bedrag ben ik verzekerd met de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren?

U verzekert letselschade of schade aan spullen van anderen tot een bedrag van maximaal € 2.500.000,- per gebeurtenis. Lees meer over de aansprakelijkheidsverzekering.

Eigen risico - Heb ik een eigen risico bij mijn aansprakelijkheidsverzekering?
Nee, bij de aansprakelijkheidsverzekering heeft u geen eigen risico.
Gebied - In welke landen ben ik verzekerd met de aansprakelijkheidsverzekering?
 U bent over de hele wereld goed verzekerd.
Geleende auto - Ik heb schade veroorzaakt met een geleende auto. Kan ik dit claimen op mijn aansprakelijkheidsverzekering?
Nee, de aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt met of door een motorrijtuig dat u van iemand anders mag gebruiken (auto, motor of bromfiets), is uitgesloten. Lees meer over de voorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekering.
Gezinsleden - Kan ik mijn thuiswonende kinderen of partner aansprakelijk stellen voor mijn schade?
Schade aan spullen van mensen die met u in huis wonen zijn niet verzekerd. Gaat het om letselschade, dan is uw aansprakelijkheid wel verzekerd, tenzij de schade ergens anders is verzekerd. Lees meer over de voorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekering.
Huisdieren - Zijn mijn huisdieren ook meeverzekerd?
Ja, huisdieren zijn meeverzekerd als u deze als particulier voor uw hobby houdt. Dit geldt niet alleen voor honden en katten, maar ook voor een paard of enkele stuks kleinvee.
Personen - Wie zijn verzekerd?
Met een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren zijn u, uw logés en uw huisdieren verzekerd. Heeft u een (eenouder)gezin of bent u samenwonend? Dan zijn bovendien uw partner, kinderen met wie u samenwoont plus uw kinderen die voor hun studie ergens anders wonen verzekerd.
Polisbedenktijd - Wat kan ik doen als ik niet tevreden ben met de afgesloten verzekering?
Univé kent het begrip 'polisbedenktijd'. Nadat u de verzekering heeft afgesloten, ontvangt u de polis en de voorwaarden. Bent u over de inhoud van de polis niet tevreden, dan kunt u die binnen 14 dagen terugsturen. Dat betekent wel dat u niet verzekerd bent. U ontvangt dan uiteraard ook geen nota van ons.
Uitkering - Wanneer keert een aansprakelijkheidsverzekering uit?
Wanneer u, uw partner of één van uw kinderen (letsel)schade aan (spullen van) anderen toebrengen, kunt u voor die schade aansprakelijk worden gesteld. De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren betaalt de verzekerde schade bij dergelijke ongelukken als u inderdaad aansprakelijk blijkt te zijn. Ook in het geval van vriendendiensten, sport en spel en tijdens het logeren en oppassen is er dekking. Lees meer over de voorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekering.
Verplicht - Is een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren verplicht?
Nee, zo’n aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Toch is het verstandig deze verzekering te hebben. Met name bij aansprakelijkheid voor letselschade kan het om behoorlijk grote bedragen gaan. Sluit daarom nu uw aansprakelijkheidsverzekering af.

Annuleringsverzekering

Annuleren - Als ik moet annuleren tijdens de reis, krijg ik dan de hele reissom terug?

Heeft u een doorlopende annuleringsverzekering en moet u uw reis afbreken vanwege een annuleringsreden die in onze polisvoorwaarden voorkomt (bv. ernstige ziekte of ontslag)? Dan krijgt u niet de hele reissom terug, maar een vergoeding voor de niet-genoten reisdagen. Heeft u uw doorlopende annuleringsverzekering aangevuld met een uitgebreide dekking? Dan krijgt u ook bij eerdere terugkeer naar huis de volledig verzekerde reissom terug tot het maximumbedrag op de polis.

Annulering - In welke situaties ben ik verzekerd?

In de situaties die zijn beschreven in de voorwaarden biedt de annuleringsverzekering dekking. Bijvoorbeeld bij:

 • overlijden van u, uw partner, familieleden in de 1e, 2e of 3e graad en/of huisgenoten
 • ernstige ziekte van u, uw partner, familieleden in de 1e en 2e graad en/of huisgenoten
 • ontslag
 • ernstige schade thuis aan eigendommen zoals uw woning of auto
 • zwangerschap of medisch noodzakelijke operaties
 • zorgplicht voor familie in de 1e of 2e graad
 • echtscheiding of beëindiging van samenwonen
 • tijdens de heenreis latere aankomst op uw bestemming dan gepland, bv. door vertraging van uw vliegtuig.

Lees de voorwaarden van de kortlopende en de doorlopende annuleringsverzekering.

Eenmalig – Kan ik ook eenmalig een annuleringsverzekering afsluiten?
U kunt de annuleringsverzekering los afsluiten, maar ook in combinatie met de kortlopende reisverzekering voor één vakantie, stedentrip of weekendje weg. Bereken uw premie.
Vergoeding – Waarvoor moet ik een doorlopende annuleringsverzekering afsluiten?
Met de annuleringsverzekering kunt u in veel situaties een vergoeding krijgen. Als u uw reis moet annuleren, bijvoorbeeld omdat u of een naast familielid ziek is geworden, een ongeluk heeft gekregen of is komen te overlijden. Of als u vertraging oploopt tijdens uw heenreis, bijvoorbeeld omdat uw vliegtuig niet kan opstijgen als gevolg van een aswolk. Maar ook als u de reis voortijdig moet afbreken vanwege een annuleringsreden die in onze polisvoorwaarden voorkomt. Lees meer over de annuleringsverzekering.
Vergoeding - Wat is de vergoeding bij vertraging van het openbaar vervoer?

Heeft u een Univé-annuleringsverzekering en loopt u vertraging op bij vertrek uit Nederland? Dan heeft u recht op vergoeding voor de vertraging als deze langer duurt dan 8 uur en de geplande reis daardoor langer duurt dan 3 dagen. Wij betalen

 • bij 8 tot 20 uur vertraging: de reissom voor 1 dag;
 • bij 20 tot 32 uur vertraging: de reissom voor 2 dagen;
 • bij 32 uur of langer vertraging: de reissom voor 3 dagen.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschikt - Wanneer ben ik arbeidsongeschikt en heb ik recht op een uitkering?

​U bent arbeidsongeschikt als u door een ongeval of ziekte een objectief medisch vast te stellen stoornis heeft die u beperkt in uw functioneren. U heeft dan recht op een uitkering als de arbeidsongeschiktheid is verzekerd volgens uw polis. Op die polis vindt u de keuzes die u heeft gemaakt,zoals:

 • Het beoordelingscriterium
  In het eerste jaar beoordelen wij uw arbeidsongeschiktheid altijd op basis van het ‘eigen beroep’. Voor de periode daarna kunt u er ook voor kiezen om arbeidsongeschiktheid op basis van ‘passende arbeid’ te verzekeren.
 • De uitkeringsdrempel
  Om een uitkering te krijgen, moet u ten minste 25% arbeidsongeschikt zijn. Maar u kunt ook een hogere uitkeringsdrempel kiezen.
 • De eigenrisicotermijn
  Tijdens de eigenrisicotermijn krijgt u geen uitkering.
 • De verzekering
  - Met de AOV RisicoVerminderaar verzekert u zich tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid.
  - Met de AOV RisicoVerminderaar Vast Inkomen verzekert u zich van een uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Inkomensverlies is geen voorwaarde om een uitkering te krijgen.
Dekking - Wat biedt de arbeidsongeschiktheidsverzekering van Univé mij?
​In de eerste plaats een uitkering als u arbeidsongeschikt raakt door verzekerde ziekte of een ongeval. Maar Univé zorgt ook voor preventieve ondersteuning en advies. En raakt u toch arbeidsongeschikt, dan helpen wij u bij re-integratie. Vaak betalen we ook mee aan bij- en omscholing en bij de aanschaf van hulpmiddelen en aanpassingen binnen het bedrijf. Vooraf heeft u hiervoor wel goedkeuring van Univé nodig.
Eigen beroep – Wat verstaat Univé hieronder?
​We beoordelen de mate van arbeidsongeschiktheid op basis van werkzaamheden van uw eigen beroep. Daarbij houden we geen rekening met aanpassingen van werk en werkomstandigheden of taakverschuivingen die mogelijk zijn.
Elektronische gezondheidsverklaring - Hoe werkt dit?
​Als klant van Univé kunt u kiezen uit twee soorten gezondheidsverklaringen: een telefonische of een elektronische gezondheidsverklaring.  Kiest u voor deze laatste optie, dan ontvangt u een mail van de ReMedicalGroup die namens Univé de medische acceptatie van de arbeidsongeschiktheidsverzekering verricht. In die mail vindt u een link en een inlogcode. Hiermee komt u op de beveiligde site van de ReMedicalGroup en daar kunt u de gezondheidsvragen online beantwoorden. Als er achteraf aanvullende informatie nodig blijkt te zijn, wordt u gebeld door één van de medewerkers van de ReMedicalGroup.
Gezondheidsklachten - Ik heb in het verleden een ernstige ziekte gehad. Maakt dat uit voor de acceptatie of de verzekering?
Ziekte of gezondheidsklachten die u nu heeft of in het verleden heeft gehad, moet u altijd melden. U doet dat in de (elektronische of telefonische) gezondheidsverklaring. Wij beoordelen dan of dit van invloed is.
Keuzemogelijkheden – Welke keuzevrijheid heb ik?

​Bij het afsluiten van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Univé kunt u kiezen hoe u de volgende onderdelen wilt verzekeren:

 • beoordelingscriterium - op basis van ‘eigen beroep’ of ‘passende arbeid’?
 • dekking - beperkt of uitgebreid?
 • drempel - vanaf welk percentage  arbeidsongeschiktheid wilt u een uitkering krijgen?
 • eigenrisicotermijn - na hoeveel dagen wilt u een uitkering?
 • eindleeftijd - tot wanneer moet de uitkering doorlopen?
 • indexering - wilt u het verzekerde bedrag en/of de uitkering jaarlijks automatisch aanpassen?
 • uitkering – een vaste uitkering  of een uitkering die past bij uw gemiddelde inkomen?
 • verzekerd inkomen -  welk bedrag verzekert u?

Lees meer over uw keuzemogelijkheden.

Overstappen - Kan ik zomaar overstappen van mijn huidige verzekeraar naar Univé?

Voordat u uw huidige verzekering beëindigt, is het verstandig om eerst de bevestiging van uw aanvraag door Univé af te wachten. Pas als u zeker weet dat Univé uw aanvraag heeft geaccepteerd, zegt u uw lopende verzekering op. Uw Univé-adviseur kan u hierbij helpen en adviseren. Maak nu een afspraak.

Passende arbeid – Wat verstaat Univé hieronder?
​We beoordelen dan of u een beroep kunt uitoefenen dat bij u past. Daarbij houden we rekening met uw krachten en bekwaamheden en uw opleiding en werkervaring. In het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid beoordelen we deze altijd op basis van de werkzaamheden van het eigen beroep.
Startfase - Moet ik al in de startfase van mijn onderneming nadenken over de gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid?
​Ja, dat is wel verstandig. Als u niet direct een arbeidsongeschiktheidsverzekering  wilt afsluiten, kunt u ook een vrijwillige verzekering Ziektewet en WIA bij het UWV afsluiten.
Veranderingen - Welke tussentijdse veranderingen moet ik melden?
U moet bij Univé alle veranderingen in uw beroepssituatie en in uw privé-situatie melden waarvan u kunt vermoeden dat die van belang zijn voor uw verzekering. Zoals in ieder geval een verhuizing, bedrijfsbeëindiging en verandering van beroep of werkzaamheden. Maar ook als uw inkomen verandert. U kunt dan met uw adviseur overleggen wat dit voor uw verzekering betekent.  Raakt u arbeidsongeschikt, dan meldt u dit zo snel mogelijk bij Univé.
Verzekeren - Hoe stel ik vast of ik mij moet verzekeren en hoe?

Dat doet u het best met advies van uw Univé-adviseur. Samen inventariseert u welk effect arbeidsongeschiktheid op uw inkomen heeft, wat u kunt doen om arbeidsongeschiktheid te voorkomen en wat uw verzekeringsbehoefte is. Op basis van de informatie op deze site kunt u zich voorbereiden op zo’n adviesgesprek. Maak nu een afspraak.


Autoverzekering FAQ

Lees meer

Bestelauto

Bonus/malusverklaring - Wat is dat?
​Deze verklaring wordt door verzekeringsmaatschappijen afgegeven zodra een motorrijtuigverzekering wordt beëindigd. Dit is een waardepapier waarop staat vermeld hoeveel jaren u schadevrij heeft gereden, een dergelijke verklaring wordt slechts eenmaal afgegeven. Bij het sluiten van een nieuwe motorrijtuigverzekering kan deze verklaring worden ingeleverd waardoor extra no-claimkorting kan worden verkregen.
Bouwjaarkorting - Wat betekent dit?
​Bouwjaarkorting is een korting op het cascogedeelte van uw premie, die kan oplopen tot 20% bij auto's van 6 jaar en ouder. Uw auto wordt ieder jaar minder waard, maar uw premie blijft gelijk.
Casco - Wat is dat eigenlijk?
​Met casco wordt bedoeld de dekking voor schade aan uw eigen auto. WA (wettelijke aansprakelijkheid) betreft de dekking voor schade aan auto('s) van derden.
Is het mogelijk mijn premie in termijnen te betalen?
​Ja, dat is mogelijk. U kunt betalen per jaar, halfjaar, kwartaal en per maand.
No-claim - Wat betekent dat eigenlijk?
​In dit geval is de letterlijke vertaling: geen schadeclaim. Als u geen schade claimt, bouwt u in de loop van de tijd een bonus op. Deze bonus wordt no-claimkorting genoemd.
No-claim - Wat gebeurt er met mijn no-claim als ik door mijn schuld bij een aanrijding betrokken raak?
​Wanneer de schade door Univé wordt vergoed, dan zal uw no-claimkorting worden verminderd.
No-claim - Wat gebeurt er met mijn no-claim als ik door mijn schuld een fietser of een voetganger aanrijd?
​Op basis van uw WA-verzekering zal de fietser of voetganger schadeloos gesteld worden en uw no-claim korting zal worden verminderd. Dit is echter niet het geval bij bonusbescherming.
No-claim - Wat gebeurt er met mijn no-claim als ik zonder schuld bij een aanrijding betrokken raak?
Wanneer uw schade kan worden verhaald zal dit geen gevolgen hebben voor uw no-claim.​
No-claim - Wat gebeurt er met mijn no-claim als ik zonder schuld een fietser of voetganger aanrijd?
​Bij aanrijdingen tussen 'sterke' en 'zwakke' verkeersdeelnemers, bijvoorbeeld een automobilist en een fietser, wordt de zwakke partij vaak in het gelijk gesteld. Zelfs al kan de automobilist zijn onschuld aantonen. Dit gaat dan ten koste van de opgebouwde no-claimkorting. Bij Univé is dat anders. Bent u in zo'n situatie niet schuldig, dan telt de schade niet mee voor uw opgebouwde no-claimkorting.
No-claim en ruitbreuk - Wat gebeurt er met mijn no-claimkorting na een ruitbreuk?
​Heeft u een WA Beperkt Casco- of een WA Volledig Cascoverzekering, dan kunt u deze schade melden zonder gevolgen voor uw no-claimkorting. Kan de ruit nog worden gerepareerd (via harsinjectie), dan wordt dit volledig vergoed. Moet de ruit worden vervangen, dan heeft u een eigen risico van EUR 200,-. Laat u deze schade herstellen bij een door Univé geselecteerd ruitschadeherstelbedrijf dan bedraagt uw eigen risico nog maar EUR 100,-.
No-claim na schade door onbekenden - Ben ik verzekerd als iemand mijn auto aanrijdt op de parkeerplaats en geen gegevens (naam, adres) achterlaat? Zo ja, heeft dat gevolgen voor mijn no-claimkorting?
​Heeft u een WA Volledig cascoverzekering, dan krijgt u uw schade vergoed. Omdat u claimt, kost dit u wel een gedeelte van uw no-claimkorting, tenzij het verhaald kan worden op het Waarborgfonds Motorrijtuigen. Ook als u uw auto alleen WA heeft verzekerd, kunt u een beroep doen op Het Waarborgfonds Motorrijtuigen. In elk geval dient u wel getuigen te hebben die kunnen verklaren dat u uw auto onbeschadigd heeft achtergelaten en dat de schade door een ander motorrijtuig is toegebracht.
OI - Wat betekent deze afkorting?
​OI staat voor Ongevallen inzittendenverzekering.
Tredes - Zijn schadevrije jaren hetzelfde als tredes?
​Nee, het aantal tredes geeft aan hoeveel no-claimkorting van toepassing is. Het aantal schadevrije jaren geeft aan hoeveel jaren u schadevrij heeft gereden.
VHD - Wat is dat?
​VHD staat voor Verzekeraars Hulp Dienst. Via deze gratis extra service van Univé kunnen na een ongeval uw auto, u en uw passagiers worden teruggebracht naar een adres van uw keuze. Heeft u een WA Volledig cascoverzekering, dan geldt dit zelfs bij pech in het buitenland.

Bootverzekering

Dekking – Welke mogelijkheden biedt Univé?

Bij Univé kunt u kiezen uit diverse mogelijkheden. U kunt uw boot aanvullend verzekeren tegen diefstal en/of beschadiging. Andere mogelijke uitbreidingen zijn Pechhulp boot, Ongevallendekking en Rechtshulp.

Eigen risico – Wat zijn de mogelijkheden?
Het standaard eigen risico is € 100,- per gebeurtenis. Als u kiest voor een hoger eigen risico van € 250,-  bespaart u aanzienlijk op uw premie. Kiest u voor geen eigen risico, dan wordt uw premie hoger. Bereken uw premie.
Inboedel – Moet ik premie betalen voor de hele inboedel?
Heeft u de dekking voor diefstal en/of beschadiging? Dan is uw inboedel gratis meeverzekerd tot een bedrag van 20% van de verzekerde waarde van uw boot. Univé vergoedt bijvoorbeeld inboedel (bv. tv, radio, gasflessen en keukenspullen) die na een inbraak wordt gestolen uit uw boot of uit afgesloten bergruimten aan de wal. Bereken uw premie.
Schadevrije jaren – Levert schadevrij varen premiekorting op?
Vaart u schadevrij? Dan krijgt u een lagere premie. Hoe langer u zonder schade vaart, hoe hoger uw premiekorting. Die korting kan oplopen tot maar liefst 40%. Bereken uw premie. Bereken uw premie.
Wedstrijdvaren - Kan ik mijn boot verzekeren voor wedstrijdvaren?
Standaard is wedstrijdvaren uitgesloten. Maar heeft u een zeilboot, kano of roeiboot? Dan kunt u wedstrijdvaren extra meeverzekeren. Meer over de bootverzekering

Bromfietsverzekering

Diefstal - Kan ik mijn bromfiets bij Univé tegen diefstal verzekeren?
Ja. U bent voor diefstal verzekerd als u kiest voor de dekking Beperkt Casco of All Risk met diefstaldekking. Daarnaast bent u verplicht om uw bromfiets altijd op slot te zetten met een ART goedgekeurd slot uit de categorie 3, 4 of 5.
Diefstal voorkomen - Wat is een goed slot?
Gebruik naast het verplichte ART-veiligheidsslot (categorie 3) liefst nog een extra slot. Zorg ervoor dat het slot niet op de grond ligt. Anders kan het met een hard voorwerp opengebroken worden.
Eigen risico - Geldt er een eigen risico bij schade?
Heeft u een Beperkt Casco- of een  All Riskverzekering, dan geldt er een eigen risico van € 100,-.
High speed e-bike - Kan ik een high speed e-bike (ook wel speed pedelec) bij Univé verzekeren?
​Ja. De high speed e-bikes vallen onder de categorie Bromfietsen. Bereken nu online uw premie.
High speed e-bike - Wat is een high speed e-bike (ook wel speed pedelec)?
​Een high speed e-bike is een elektrische fiets waarmee u snelheden tot 45 km per uur kunt bereiken of tot 20 km per uur zonder te trappen. Deze high speed e-bikes vallen onder de categorie Bromfietsen.
Kapot - Mijn brommer is kapot. Kan ik de verzekering beëindigen?
Nee. Ook als uw brommer kapot is, moet deze verzekerd zijn. Alleen als u het kenteken bij het postkantoor laat schorsen, kunt u ook de verzekering tussentijds stoppen. Voor meer informatie over het schorsen van uw brommer kunt u kijken op de website van de RDW.
Kinderen - Is de bromfiets verzekerd als mijn zoon of dochter erop rijdt?
Ja, de verzekering blijft van kracht. Maar als bij schade uw kind niet op de polis vermeld staat als bestuurder geldt er een extra eigen risico van € 500,-.  Als u uw kind opgeeft als de bestuurder van de bromfiets geldt dit eigen risico niet. Het is nog beter om de verzekering op naam van uw kind te zetten, zodat hij/zij zelf schadevrije jaren opbouwt. Dat kan aantrekkelijk zijn bij zijn/haar latere overstap naar een auto- of motorverzekering.
Looptijd - Wanneer loopt mijn bromfietsverzekering af?
De verzekering loopt vanaf de ingangsdatum een jaar lang. Na dat jaar wordt de verzekering volgens het contract automatisch verlengd en kunt u die vervolgens per maand opzeggen. U hoeft dus zelf de verzekering niet steeds te verlengen.
Op naam zetten - Op wiens naam moet ik de verzekering laten zetten?
Sluit de verzekering direct op naam van uw kind; dan bouwt uw kind zelf schadevrije jaren op. Deze kunnen meegenomen worden naar een toekomstige auto- of motorverzekering, wel zo voordelig. Als de verzekering op uw naam staat, maar de schade wordt veroorzaakt door uw kind, dan geldt er een extra eigen risico van € 500,-. Gebruikt één van uw kinderen de bromfiets het meest, dan kunt u beter dat kind als bestuurder opgeven. Nog beter is het om de verzekering dan op naam van uw kind te zetten.
Opzeggen - Ik heb mijn brommer verkocht. Kan ik de verzekering nu beëindigen?
Ja, dat kan. Als u uw bromfiets verkoopt krijgt u een vrijwaringbewijs. Als u deze heeft belt u met uw Univé-kantoor of stuurt u ons een kopie van het vrijwaringbewijs. U krijgt een vrijwaringbewijs als u het kenteken laat overschrijven op naam van de nieuwe eigenaar.
Overschrijven - Kan ik de verzekering overschrijven op de naam van iemand anders?
Nee, dat kan niet. De nieuwe eigenaar moet zelf een verzekering afsluiten. U kunt uw opgebouwde schadevrije jaren niet overdragen aan iemand anders.
Schadevrije jaren – Kan ik schadevrije jaren van/naar mijn auto- of motorverzekering meenemen?
Ja, dat kan. Als u uw auto- of motorverzekering beëindigt, kunt u de schadevrije jaren overnemen naar uw bromfietsverzekering. Andersom kan ook. Als u uw Univé-bromfietsverzekering beëindigt, kunt u de schadevrije jaren die u daarmee heeft opgebouwd meenemen naar een auto- of motorverzekering van Univé. Dat levert u direct al extra korting op.
Veiligheid- Mogen we de brommer opvoeren?
Een brommer mag niet harder dan 45 kilometer per uur. Opgevoerde brommers zijn niet verzekerd; de schade die daarmee wordt veroorzaakt is dus niet gedekt. Sterker nog: als uw kind met een opgevoerde brommer schade aan een ander veroorzaakt, kan de verzekeraar de eventuele schadevergoeding verhalen op uw kind.
Verzekeren- Moet ik de bromfiets verzekeren?
Een bromfietsverzekering voor wettelijke aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Natuurlijk kunt u die bij Univé uitbreiden tot een verzekering-op-maat, ook inclusief diefstaldekking.

Camperverzekering

All Risk (Volledig Casco) - Wat betekent dat?
De All Riskverzekering dekt alle schaden aan anderen (WA-dekking) plus vrijwel alle schaden aan uw eigen camper. Meer over de camperverzekering.
Beperkt Casco - Wat betekent dat?
De Beperkt Cascoverzekering dekt schade aan derden (WA-dekking) plus een aantal veelvoorkomende schaden die aan uw eigen camper worden veroorzaakt door bv. brand, diefstal of storm. Ook schade die ontstaat tijdens transport van uw camper door een vervoersonderneming wordt vergoed. Meer over de camperverzekering.
Dekking – Welke mogelijkheden biedt Univé?
Bij Univé heeft u voor uw camper de keuze uit drie mogelijkheden: de WA-dekking, de Beperkt Casco-dekking en de All Risk-dekking (Volledig Casco). Meer over de camperverzekering.
Eigen risico – Kent de verzekering een eigen risico?
Bij casco-schaden geldt standaard een eigen risico van € 100,-. U kunt het eigen risico afkopen. Meer over de camperverzekering.
Schadevrije jaren – Levert schadevrij rijden premiekorting op?
Ja. Univé beloont schadevrij rijden. Hoe langer u zonder schade rijdt, hoe hoger uw premiekorting, de zogenaamde ‘bonus’. Die kan oplopen tot maar liefst 80%. Meer over de camperverzekering.
WA - Wat betekent dat?
WA staat voor Wettelijke Aansprakelijkheid. Daarmee bent u uitsluitend verzekerd voor schade die u met uw camper toebrengt aan derden en waarvoor u aansprakelijk bent. Deze dekking is wettelijk verplicht voor elke camper. Meer over de camperverzekering.

Caravanverzekering

Autoverzekering - Is mijn caravan of vouwwagen ook verzekerd via mijn autoverzekering?
Is uw caravan, vouwwagen of aanhangwagen aangekoppeld aan uw (verzekerde) auto? Dan is die alleen voor wat betreft de wettelijke aansprakelijkheid (WA) gratis meeverzekerd met de auto. Is hij niet aangekoppeld aan uw auto, dan loopt de WA-dekking vaak via uw aansprakelijkheidsverzekering. Maar schade aan de caravan zelf is niet verzekerd via uw autoverzekering of aansprakelijkheidsverzekering. Daarvoor kunt u de caravanverzekering afsluiten. Bereken uw premie.
Caravanverzekering – Geldt die alleen voor een caravan?
De caravanverzekering kunt u afsluiten voor een toercaravan, een vouwwagen of een stacaravan. Meer over de caravanverzekering.
Disselslot of wielklem- Ben ik verplicht om mijn caravan met een disselslot of een wielklem te beveiligen tegen diefstal?
Uw caravan moet beveiligd zijn met een VbV/SCM goedgekeurd disselslot of wielklem. Als uw caravan in een afgesloten stalling staat, is het gebruik van een disselslot of wielklem niet verplicht. Meer over de caravanverzekering.
Groene kaart - Heb ik altijd een groene kaart nodig?
​De groene kaart voor een caravan of vouwwagen is soms verplicht. Vooral als u op vakantie gaat naar Duitsland, Kroatië, Polen, Portugal of Spanje, is het belangrijk dat u een groene kaart heeft. Die kunt u aanvragen bij de verzekeraar waar uw auto is verzekerd. Meer over de caravanverzekering.
Hagelschade - Is die ook gedekt?
​Bij de vouwwagen en stacaravan is hagelschade standaard meeverzekerd. Voor de toercaravan kunt u hagelschade optioneel meeverzekeren. Bereken uw premie.
Mover - Is de mover verzekerd?
Bij uw caravanverzekering kunt u schade aan de mover meeverzekeren. U moet hiervoor wel de mover en de waarde ervan opgeven. Eventuele schade die u met de mover aanbrengt bij een ander, valt niet onder de caravanverzekering. Hiervoor kunt u een beroep doen op uw aansprakelijkheidsverzekering. Bereken uw premie.
Stalling - Mag ik mijn caravan ook in het buitenland stallen?
Ja, dit is mogelijk. Standaard bent u tot maximaal 6 maanden in de groenekaartlanden buiten de Benelux verzekerd. Wilt u de caravan daar ook stallen, dan kunt u een extra dekking afsluiten. Maar schade aan de caravan door hagel of sneeuw is dan niet verzekerd. Meer over de caravanverzekering.​
Vervangend verblijf - Wanneer heb ik recht op een vervangend verblijf?
​Wanneer uw caravan wordt gestolen of beschadigd raakt, vergoedt Univé de kosten van uw vervangend verblijf tot € 35,- per persoon per dag en tot een maximum van 21 dagen. Bereken uw premie.

Contact met Univé

Hoe kan ik Unive bereiken ?
U kunt Univé op diverse manieren bereiken: per telefoon, per e-mail, per post en u kunt onze Onderlinge-kantoren bezoeken of bellen voor persoonlijk advies of een afspraak bij u thuis. Via de Univé-site kunt u e-mails versturen en de gegevens opzoeken van een regionaal Univé-kantoor bij u in de buurt.

Doorlopende reisverzekering

Aanvullende zorgverzekering- Ik heb een zorgverzekering van Univé. Moet ik de medische kosten ook meeverzekeren?

Met alleen een basis zorgverzekering adviseren wij medische kosten mee te verzekeren als u naar het buitenland gaat. Of als uw aanvullende zorgverzekering een beperkte (geen volledige) vergoeding heeft van zorgkosten in het buitenland.

Met de Extra Zorg polis Goed, Beter of Best of een Totaalpakket Zorg (Jong, Fit & Vrij, Gezin en Vitaal) van Univé bent u al prima verzekerd voor zorgkosten in het buitenland. Het is dan niet nodig de dekking medische kosten mee te verzekeren op de reisverzekering. Er kan wel een eigen risico gelden.

Met Unive Zorg Select bent u goed verzekerd in Europa met Buitenland Europa en wereldwijd met Buitenland Wereld. Heeft u deze aanvullende zorgverzekering niet, dan adviseren wij u medische kosten mee te verzekeren bij de reisverzekering.

Met een reisverzekering kunt u bij acute problemen 24 uur per dag rekenen op hulp van de Univé Alarmcentrale: +31 592 348 112. Bereken uw premie.

Afsluiten - Waarom zou ik een reisverzekering afsluiten?
De doorlopende reisverzekering zorgt ervoor dat u hulp en vergoeding krijgt als er tijdens uw vakantie iets misgaat. Bijvoorbeeld als uw bagage gestolen wordt of als u tijdens uw vakantie ziek wordt of een ongeluk krijgt. Of als een familielid thuis in Nederland ernstig ziek wordt, waardoor u uw vakantie voortijdig moet beëindigen. De kosten die hiermee gepaard gaan, kunnen sterk oplopen. Ook een reisverzekering afsluiten? Bereken uw premie.
Afsluiten - Waarom zou ik een reisverzekering afsluiten? Ik neem bijna geen bagage mee op reis.
Ook als u met weinig of geen bagage reist, is het verstandig om een reisverzekering te hebben. Die biedt namelijk ook dekking als u tijdens uw vakantie ziek wordt of een ongeluk krijgt. Of als een familielid thuis in Nederland ernstig ziek wordt, waardoor u uw vakantie voortijdig moet beëindigen. De kosten die hiermee gepaard gaan, kunnen sterk oplopen. U bepaalt bij Univé zelf welk bedrag u per persoon voor bagage wilt verzekeren: € 1.000,-, € 2.500,- of € 3.500,-. Ook een reisverzekering afsluiten? Bereken uw premie
Annuleren - Als ik moet annuleren tijdens de reis, krijg ik dan de hele reissom terug?
Heeft u een doorlopende annuleringsverzekering en moet u uw reis afbreken vanwege een annuleringsreden die in onze voorwaarden voorkomt (bv. ernstige ziekte of ontslag)? Dan krijgt u niet de hele reissom terug, maar een vergoeding voor de niet-genoten reisdagen. Heeft u uw doorlopende annuleringsverzekering aangevuld met een uitgebreide dekking? Dan krijgt u ook bij eerdere terugkeer naar huis de volledig verzekerde reissom terug tot het maximumbedrag op de polis.
Borstelbaan of oefenbaan - Ben ik ook verzekerd als ik in Nederland op een borstel- of oefenbaan wintersport beoefen?
Heeft u een doorlopende reisverzekering bij Univé, dan bent u ook verzekerd tijdens het beoefenen van de skisport op een borstel- of oefenbaan. Winteractiviteiten in Nederland vallen standaard onder de dekking. Let op: u bent alleen verzekerd in Nederland als er sprake is van een reis met minimaal één overnachting tegen betaling in bijvoorbeeld een hotel. Bij winteractiviteiten in het buitenland heeft u een wintersportdekking nodig. Lees meer over de aanvullende dekkingen van de Univé-reisverzekering.
Caravan- Is mijn caravan meeverzekerd via Pechhulp Motorrijtuigen?
Ja, naast uw auto is ook uw caravan, vouwwagen of aanhangwagen via Pechhulp Motorrijtuigen meeverzekerd voor pech onderweg.
Eigen risico zorgverzekering - Wordt het eigen risico ook door de reisverzekering vergoed?
Het eigen risico van uw zorgverzekering geldt ook voor de medische kosten die u maakt tijdens een vakantie in het buitenland. Heeft u een Univé-reisverzekering afgesloten met een aanvullende dekking voor medische kosten? Dan zijn ook de kosten van uw eigen risico gedekt. Dit geldt zowel voor uw verplichte als uw vrijwillige eigen risico.
Europa - Naar welke landen kan ik op reis met een Europa-dekking?
Onder Europa rekenen we behalve de Europese landen ook de niet-Europese landen grenzend aan de Middellandse Zee: Algerije, Egypte, Israël, Libanon, Libië, Marokko, Syrië Tunesië en heel Turkije (inclusief het Aziatisch gedeelte). De verzekering is ook geldig tijdens zeereizen tussen deze gebieden. Ook Rusland valt onder de Europadekking. Kazachstan, Oezbekistan, Turkmenistan, Georgië, Armenië en Azerbeidzjan horen bij Azië en vallen niet onder de Europadekking. Hiervoor dient u de aanvullende werelddekking af te sluiten.
Gevaarlijke sporten – Zijn die meeverzekerd in de reisverzekering?
Ja, veel actieve sporten zijn gewoon standaard verzekerd. Wel is bij sommige gevaarlijke sporten de Ongevallendekking (indien meeverzekerd) uitgesloten. Dit zijn sporten zoals: bergbeklimmen, vechtsporten, abseilen, ijsklimmen, bungeejumping en parachutespringen. Neem contact met ons op als u wilt weten of uw sport of activiteit wel of niet verzekerd is. Wintersporten, zoals skiën of snowboarden, zijn alleen verzekerd als u een wintersportdekking heeft afgesloten.  U bent niet verzekerd voor schade die ontstaat doordat u met een motorvoertuig of -vaartuig meedoet aan snelheidswedstrijden.
Korte of doorlopende reisverzekering - Wat is het verschil tussen een kortlopende en een doorlopende reisverzekering?

Bij een kortlopende reisverzekering verzekert u zich voor één vakantie. Gaat u bv. alleen in de zomer op reis, dan is deze verzekering ideaal voor u. Met een doorlopende reisverzekering bent u het hele jaar door verzekerd. Ideaal als u meerdere keren per jaar op vakantie gaat, een korte stedentrip boekt of een lang weekend weggaat. Met een doorlopende reisverzekering hoeft u niet meer over aanvullende dekkingen na te denken en bent u vaak al snel voordeliger uit. Een zakenreis, stage of studie verzekeren kan alleen via de doorlopende reisverzekering.

Medische kosten - Wanneer moet ik die meeverzekeren?
Met alleen een basis zorgverzekering adviseren wij medische kosten mee te verzekeren als u naar het buitenland gaat. Of als uw aanvullende zorgverzekering een beperkte (geen volledige) vergoeding heeft van zorgkosten in het buitenland. 
Met de Extra Zorg polis Goed, Beter of Best of een Totaalpakket Zorg (Jong, Fit & Vrij, Gezin en Vitaal) van Univé bent u al prima verzekerd voor zorgkosten in het buitenland. Het is dan niet nodig de dekking medische kosten mee te verzekeren op de reisverzekering. Er kan wel een eigen risico gelden.
Met Unive Zorg Select bent u goed verzekerd in Europa met Buitenland Europa en wereldwijd met Buitenland Wereld. Heeft u deze aanvullende zorgverzekering niet, dan adviseren bij u medische kosten mee te verzekeren bij de reisverzekering.
Nederland - Waarom zou ik in Nederland een reisverzekering nodig hebben?
Ook bij een vakantie in Nederland kan een reisverzekering uitkomst bieden. Zo kan uw bagage verloren gaan, beschadigd raken of gestolen worden. Ook een ongevallendekking of een annuleringsverzekering kan relevant zijn.
Op reis - Kan ik vanaf mijn vakantieadres een reisverzekering afsluiten?
Nee, u dient uw reisverzekering al vóór uw vertrek te hebben afgesloten. Lees meer over de voorwaarden van de doorlopende reisverzekering.
Pech in Frankrijk - Ik heb pech langs de snelweg in Frankrijk. Hoe roep ik hulp in?
​In Frankrijk werkt de hulpverlening bij pech anders dan in Nederland. Als u pech krijgt op een Franse snelweg (péage), moet u zelf hulp inschakelen. De snelwegen zijn particulier eigendom en hebben hun eigen hulpdiensten. Hulp inschakelen gaat als volgt. Ga naar de dichtstbijzijnde SOS-paal en druk op de knop. Geef aan dat u ‘en panne’ bent. Zij weten direct waar u staat en sturen dépanneurs, de pechhulp. U kunt ook bellen naar 112. Als de hulpdienst bij u is, kunt u de Univé Alarmcentrale bellen om u te helpen bij het vertalen.
Schade - Wat kan ik het beste doen bij schade?
Heeft u schade tijdens uw reis? Of wilt u achteraf een schade melden? Wat u het beste kunt doen, hangt af van de schade die u heeft. U leest er meer over op de pagina Hulp bij schade. Meestal kan Univé uw schade snel en uiteraard zorgvuldig afhandelen, zodat u uw reis zorgeloos kunt voortzetten.
Stage - Ik ga op stage in het buitenland. Is mijn reisverzekering dan ook geldig?
Uw stage is standaard 60 dagen meeverzekerd in de doorlopende reisverzekering van Univé. U kunt dit uitbreiden naar 180 dagen achter elkaar.  Bereken uw premie.
Vakantie Nederland - Ben ik ook verzekerd in Nederland?
U bent alleen in Nederland verzekerd tijdens een reis met minimaal één overnachting tegen betaling in bijvoorbeeld een hotel.
Vrijwilligerswerk - Geldt mijn doorlopende reisverzekering ook tijdens vrijwilligerswerk?
Vrijwilligerswerk is standaard verzekerd op de doorlopende reisverzekering en hoeft niet apart meeverzekerd te worden. Met vrijwilligerswerk wordt bedoeld dat u werk verricht in georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald. Dit werk moet ten behoeve zijn van anderen of van de samenleving zonder dat u daarvan afhankelijk bent voor uw levensonderhoud.
Wintersport - Waarom wintersport meeverzekeren?
​Met de wintersportdekking verzekert u tijdens het wintersporten o.a. uw wintersportbagage of een eventuele gipsvlucht. Bovendien is de wintersportdekking een voorwaarde om tijdens uw wintersportvakantie gebruik te kunnen maken van uw reisverzekering.
Zakenreizen - Kunnen die worden meeverzekerd via een doorlopende reisverzekering?
Ja. U kunt ervoor kiezen om zakenreizen mee te verzekeren. U bent alleen verzekerd als u op zakenreis gaat voor: besprekingen, bezoek aan congressen, administratief werk en toezichthoudend werk.

Elektrische fietsverzekering

Aanrijding - Wat is er verzekerd als ik iemand aanrijd?
​De elektrische fietsverzekering van Univé dekt de schade aan uw fiets zelf. Loopt iemand door uw toedoen schade op, dan kunt u daarvoor een beroep doen op uw aansprakelijkheidsverzekering. Verzeker uw elektrische fiets.
Diefstal – Heeft Univé mijn fietssleutels nodig als mijn fiets gestolen is?
​Bij diefstal van uw elektrische fiets vragen wij u ons twee originele fietssleutels te overhandigen. Bewaar daarom uw fietssleutels goed. Laat u een reservesleutel maken of vervangt u het slot? Geef dan het nieuwe sleutelnummer aan ons door.
Duur van de verzekering - Hoe lang is mijn fiets verzekerd?
​U sluit de elektrische fietsverzekering af voor 1 jaar. Na dat jaar wordt de verzekering automatisch verlengd en kunt u deze per maand opzeggen. Tot eind mei 2014 had Univé een elektrische fietsverzekering met een vaste verzekeringsperiode van drie jaar.
High speed e-bike - Kan ik een high speed e-bike (ook wel speed pedelec) bij Univé verzekeren?
​Ja. Een high speed e-bike is een elektrische fiets waarmee u snelheden tot 45 km per uur kunt bereiken of tot 20 km per uur zonder te trappen. Deze high speed e-bikes vallen onder de categorie Bromfietsen. Bij Univé kunt u de high speed e-bike alleen als bromfiets verzekeren. Bereken nu online uw premie.
Pechhulp Fiets – Wat houdt dat in?
​Pechhulp Fiets is de haal- en brengservice van Univé. Die maakt deel uit van de elektrische fietsverzekering. Daarmee bent u met uw elektrische fiets verzekerd van hulp als u onderweg in Nederland niet verder kunt. Bijvoorbeeld als uw elektrische fiets is gestolen of na een ongeluk of pech. Wij repareren de fiets niet, maar vervoeren u (en uw fiets) bijvoorbeeld naar het startpunt van uw fietstocht, uw woonadres of een fietsenmaker.
Tweedehands fiets - Kan ik mijn tweedehands elektrische fiets bij Univé verzekeren?
Ja, dat kan. De aanschafprijs, aan de hand van de nota of een bewijs van betaling, is het verzekerd bedrag. Verzeker uw elektrische fiets.​
Vakantie - Is mijn elektrische fiets ook op vakantie verzekerd?
Ja, uw elektrische fiets is tijdens elke vakantie, waar ook ter wereld, verzekerd voor diefstal en schade. Met Pechhulp Fiets (inbegrepen) kunnen wij u alleen onderweg helpen als u op vakantie in bent in Nederland. Verzeker uw elektrische fiets.​

Fietsverzekering

Aanrijding - Wat is er verzekerd als ik iemand aanrijd?

De fietsverzekering van Univé dekt de schade aan uw fiets zelf. Loopt iemand door uw toedoen schade op, dan kunt u daarvoor een beroep doen op uw aansprakelijkheidsverzekering. Meer over de fietsverzekering.

Diefstal – Heeft Univé mijn fietssleutels nodig als mijn fiets gestolen is?

​Bij diefstal van uw fiets vragen wij u ons twee originele fietssleutels te overhandigen. Bewaar daarom uw fietssleutels goed. Laat u een reservesleutel maken of vervangt u het slot? Geef dan het nieuwe sleutelnummer aan ons door.

Duur van de verzekering – Hoe lang is mijn fiets verzekerd?

U sluit de fietsverzekering af voor 1 jaar. Na dat jaar wordt de verzekering automatisch verlengd en kunt u deze per maand opzeggen. Tot eind mei 2014 had Univé een fietsverzekering met een vaste verzekeringsperiode van drie jaar. Bereken uw premie.

Eigen risico - Kent de fietsverzekering een eigen risico?

Ja, als de schade gerepareerd kan worden, geldt een eigen risico van € 25,-. Bij diefstal geldt geen eigen risico.

Elektrische fiets - Kan ik mijn elektrische fiets ook verzekeren bij Univé?

Ja. Met de elektrische fietsverzekering verzekert u schade aan de elektrische fiets zelf. Veroorzaakt u met uw elektrische fiets schade aan anderen (Wettelijke Aansprakelijkheid / WA), dan valt dat onder uw aansprakelijkheidsverzekering van Univé. Bereken uw premie.

Pechhulp Fiets – Wat houdt dat in?

Pechhulp Fiets is de haal- en brengservice van Univé. Daarmee bent u met uw fiets verzekerd van hulp als u onderweg in Nederland niet verder kunt. Bijvoorbeeld als uw fiets is gestolen of na een ongeluk of pech. Wij repareren de fiets niet, maar vervoeren u (en uw fiets) bijvoorbeeld naar het startpunt van uw fietstocht, uw woonadres of een fietsenmaker.

Prijsstijging - Is een tussentijdse prijsstijging van de fiets meeverzekerd?

Als u een nieuwe fiets (maximaal zes maanden oud) bij Univé verzekert, dan krijgt u de eerste 3 jaar de nieuwwaarde uitgekeerd bij diefstal. Koopt u dezelfde fiets weer en is het type fiets inmiddels in prijs gestegen? Dan verzekert Univé een waardestijging tot 15% van het verzekerd bedrag mee.

Racefiets of ATB - Kan ik mijn racefiets of ATB ook bij Univé verzekeren?

Zeker, als de fiets maar recreatief of voor toerritten wordt gebruikt. Bent u lid van een wielersportvereniging en gebruikt u de fiets tijdens trainingen of wedstrijden, dan is dat niet verzekerd. Toerritten worden niet als wedstrijden gezien. Bereken uw premie.

Racefiets of ATB - Moet mijn racefiets of ATB ook een ART-slot hebben?

Voor de diefstaldekking is een ART-goedgekeurd slot verplicht. Dat mag ook een kabelslot zijn. In een afgesloten ruimte hoeft u de fiets niet met een ART-slot af te sluiten. Bereken uw premie.

Slot - Welk slot moet ik op mijn fiets gebruiken?

De fiets moet zijn voorzien van een ART-goedgekeurd slot. Informatie hierover vindt u op www.stichtingart.nl. Bereken uw premie.

Tweedehands fiets - Kan ik mijn tweedehands fiets bij Univé verzekeren?

Ja, dat kan. De aanschafprijs, aan de hand van de nota of een bewijs van betaling, is het verzekerd bedrag.

Vakantie - Is mijn fiets ook op vakantie verzekerd?

Ja, uw fiets is tijdens elke vakantie, waar ook ter wereld, verzekerd voor diefstal en schade. Met Pechhulp Fiets kunnen wij u alleen onderweg helpen als u op vakantie in bent in Nederland. Bereken uw premie.

GemeentePakket

Aanvullend - Wat is het verschil tussen de aanvullende pakketten Compact en Compleet
​Het verschil zit vooral in het vergoedingsbedrag. Met de aanvullende verzekering Compleet krijgt u hogere vergoedingen dan met Compact. Zo zijn er in het Compleet-pakket vergoedingen opgenomen voor extra beweegzorg en tandzorg. En ook voor anticonceptiemiddelen (de pil, spiraaltje enz.) voor vrouwen vanaf 21 jaar. Meer over beide pakketten leest u in het vergoedingenoverzicht.
Afspraken - Welke afspraken heeft de gemeente gemaakt met Univé voor mensen met een uitkering?
​De afspraken tussen Univé en gemeenten verschillen per gemeente. Wilt u weten welke afspraken voor u gelden? kijk op www.gezondverzekerd.nl en neem dan contact op met uw gemeente.​
Brillen en contactlenzen - Vergoedt Univé brillen en contactlenzen?
​Het Compact-pakket biedt per drie kalenderjaren ruime vergoedingen voor brillen en contactlenzen. En het Compleet-pakket vergoedt nog meer. De bedragen leest u in het vergoedingenoverzicht. Daarnaast krijgt u als Univé-verzekerde extra korting via het Zorgvoordeel.
Budgetten - Er is een budget beschikbaar voor bijvoorbeeld beweegzorg. Hoe werkt dat?
​Univé heeft behandelingen in groepen samengebracht. Elke groep behandelingen wordt tot een bepaald maximumbedrag vergoed. Dit noemen we een budget. U bepaalt zelf aan welke behandeling u uw budget ‘besteedt’. Daardoor kunt u optimaal gebruikmaken van uw vergoedingsbedrag.
Deelnemen - Kan iedereen met een uitkering gebruikmaken van deze verzekering?
​Ja, maar alleen als uw gemeente dat heeft afgesproken met Univé. Dit kunt u navragen bij uw gemeente. of kijk op www.gezondverzekerd.nl Biedt uw gemeente inderdaad het Univé GemeentePakket aan, dan ligt daar een informatiepakket  voor u klaar.
Eigen risico - Heb ik te maken met een eigen risico?
​Ja, iedereen met een zorgverzekering heeft een eigen risico. Dit is verplicht volgens de wet. De overheid bepaalt elk jaar de hoogte van het eigen risico. In 2016 bedraagt dit € 385,- per jaar. In het aanvullend pakket Compleet inclusief € 0 eigen risico. In dit pakket is uw eigen risico meeverzekerd. U heeft dan nog wel een eigen risico, maar u betaalt hier maandelijks een deel van via de zorgpremie. Zo komt u niet in een keer voor een hoge uitgave te staan.
Fysiotherapie - Vergoedt Univé fysiotherapie en andere beweegzorg?
​Ja, het Univé GemeentePakket biedt per kalenderjaar een persoonlijk budget voor beweegzorg. Dit geldt voor alle aanvullende pakketten: Compact, Compleet en Compleet inclusief € 0,- eigen risico. De bedragen vindt u in het vergoedingenoverzicht.
Geneesmiddelen - Vergoedt Univé merkloze geneesmiddelen?
​Univé kent een preferentiebeleid voor geneesmiddelen. Dit betekent dat we van veel medicijnen alleen de goedkoopste variant vergoeden. U krijgt dan hetzelfde medicijn, maar in een ander doosje. Bovendien tellen deze medicijnen niet mee in het eigen risico, dus u heeft er direct voordeel van. De details vindt u in de lijst van preferente geneesmiddelen.
Kind - Kan mijn kind meeverzekerd worden bij het GemeentePakket?
Ja, als u een uitkering heeft, kan uw kind ook worden meeverzekerd. Dit geldt voor de basisverzekering én voor de aanvullende verzekering Compact of Compleet. Compleet incl. €0,- eigen risico is niet van toepassing op uw kind, omdat deze al geen eigen risico heeft. Deze verzekeringen voor uw kind kosten u niets totdat uw kind 18 jaar wordt. Vanaf 18 jaar gaat u ook voor hem of haar premie betalen. Uw kind kan vanaf die leeftijd ook een eigen verzekering afsluiten. Dan betaalt hij of zij zelfstandig premie.
Kraampakket - Vergoedt Univé een kraampakket?
​Ja, dat krijgt u volledig vergoed via het Compact- en via het Compleet-pakket. Meer weten over vergoedingen rondom bevalling en kraamzorg? Bekijk dan het vergoedingenoverzicht.
Premie - Hoeveel premie moet ik betalen?
​Univé heeft met veel gemeenten speciale afspraken gemaakt, ook over de premies. De hoogte van uw premie hangt af van deze afspraken. Vraag dus bij uw eigen gemeente na of u recht heeft op extra premievoordeel.
Premie - Klopt het dat mijn premie lager kan zijn doordat mijn gemeente meebetaalt?
​Ja, dat kan kloppen. Univé heeft met veel gemeenten afspraken gemaakt over de premie en de inhoud van de verzekering. Vraag gerust bij uw eigen gemeente na of dat ook in uw woonplaats geldt of kijk op www.gezondverzekerd.nl. Bovendien is Univé een van de grootste zorgverzekeraars van Nederland. Daardoor hebben wij met duizenden zorgverleners afspraken kunnen maken over de prijs en de kwaliteit van de zorg. Op die manier kunnen we deze verzekering aanbieden voor een extra lage premie.
Tandarts en orthodontie - Ben ik verzekerd voor tandarts en orthodontie?
​Ja, vanuit de basisverzekering heeft u recht op vergoeding, maar wel in specifieke gevallen. Wat daar precies onder valt, kunt u nalezen in het vergoedingenoverzicht. Daarnaast bieden het Compact- en het Compleet-pakket per kalenderjaar een budget voor tandheelkundige zorg. Ook hiervan vindt u de bedragen in het vergoedingenoverzicht.
Vergoedingen - Welke zorg wordt vergoed?
Het Univé GemeentePakket bevat extra vergoedingen voor bijvoorbeeld beweegzorg, tandzorg, alternatieve zorg, brillen en contactlenzen. En ook voor preventiezaken zoals gezondheidstests, cursussen en voedings- en dieetadvisering. Het Compact-pakket vergoedt vaak de eigen bijdrage die geldt vanuit de basisverzekering. En met het Compleet-pakket krijgt u een extra hoge vergoeding voor brillen en lenzen, fysiotherapie en preventieve beweegzorg. In het vergoedingenoverzicht staan alle vergoedingen op een rij. En de details vindt u in de verzekeringsvoorwaarden.
Vragen en contact - Hoe en wanneer kan ik Univé bereiken?
​Heeft u vragen over het Univé GemeentePakket? Belt u dan gerust naar het speciale telefoonnummer (072) 527 76 22 (lokaal tarief). Van maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en zaterdag van 9.00 uur tot 13 uur. Of neem online contact met ons op.
Wijziging – Hoe kan ik een wijziging in mijn zorgverzekering doorgeven?
​Wilt u iemand bij laten schrijven op uw zorgverzekering? Dit kunt  u doen via www.gezondverzekerd.nl/unive. U kiest uw plaatsnaam en u vinkt aan dat u al verzekerd bent via Univé.

Ook kunt u het aanmeldformulier invullen en opsturen naar:
Univé
Postbus 25212
5600 RS Eindhoven

Gezond Ondernemen Plan Verzuim

Arbo-dienst - Ben ik als werkgever verplicht een arbo-dienst te hebben?
​Als werkgever bent u wettelijk verplicht een arbo-dienst of een bedrijfsarts te hebben. Univé adviseert haar relaties om een keuze te maken uit één van de vijf arbo-diensten die zij aanbiedt. Met deze arbo-diensten is een werkgever gegarandeerd Poortwachter-proof.
Poortwachter - Voldoet het Gezond Ondernemen Plan aan de eisen van de Wet Verbetering Poortwachter?
​In de Wet Verbetering Poortwachter is geregeld wat werknemers en werkgevers moeten doen om langdurig zieke werknemers zo snel mogelijk weer aan de slag te helpen. Het Gezond Ondernemen Plan voldoet voor 100% aan de Wet Verbetering Poortwachter.Meer informatie leest u op http://www.werkennaarvermogen.nl/re_poortwachter.htm.
Premie - Wordt mijn premiepercentage aangepast als er geen ziekte is geweest?
​Ja. Jaarlijks vindt er naverrekening op uw polis plaats. Aan de hand van de uitgekeerde bedragen en betaalde premie wordt het premiepercentage aangepast. Geen ziekmeldingen betekent doorgaans een lagere premie.
Re-integratiekosten – Welke kosten worden vergoed?
​Via de InterventieModule (onderdeel van het Univé Gezond Ondernemen Plan Verzuim) krijgt u de kosten van interventie tot € 2.500,- per medewerker per ziekteoorzaak vergoed. Het gaat om kosten in de categorie Psychosociaal, Fysiek en Zorgservice. Denk bijvoorbeeld aan een mediator of fysiotherapeut.
Uitkering - Is de uitkering geïndexeerd?
​Uitkering - Is de uitkering geïndexeerd?Via de Gezond Ondernemen Portal houdt u het loon van de (zieke) medewerker up-to-date. Loonsverhogingen geeft u door via de Portal. De uitkering is dus gerelateerd aan de juiste loonsom.

Hypotheek

Adviesgesprek – Waar kan ik terecht voor een adviesgesprek over een hypotheek?
Bij u in de buurt is altijd wel een Univé-kantoor te vinden. En wilt u uw hypotheekmogelijkheden liever bij u thuis bespreken? Dan kan een adviseur gewoon bij u langskomen. Eenvoudig geregeld. Maak nu een afspraak of lees meer over hypotheken.
Aflossen hypotheek - Ik heb al een woning met een aflossingsvrije hypotheek. Moet ik nu gaan aflossen, en wat betekent dat voor mijn maandlasten?

​Nee, u hoeft niet af te lossen als uw hypotheek voor 1 januari 2013 afgesloten is.

U kunt wel besluiten om op vrijwillige basis, binnen de grenzen van het hypotheekcontract, jaarlijks boetevrij een deel af te lossen. Hierdoor zullen uw rentelasten en restschuld verminderen.

Eigen geld – Moet ik eigen geld inbrengen als ik een huis koop?
Vanaf 1 januari 2015 bedraagt de maximale hypotheek 103% van de getaxeerde marktwaarde van het huis. Omdat u rekening dient te houden met de kosten koper en de kosten voor de financiering, is het meestal niet mogelijk om zonder de inbreng van eigen middelen een huis te kopen. Het percentage dat u “extra” mag lenen bovenop de koopsom, wordt de komende jaren verder afgebouwd. In 2018 bedraagt de maximale financiering 100% van de koopsom / marktwaarde. Meer weten over de maximale hypotheek? Maak nu een afspraak.
Hypotheek - Is Univé zelf een hypotheekverstrekker?
​Nee, Univé is bemiddelaar van diverse hypotheekverstrekkers. Wij geven u advies en verzorgen uw hypotheek van A tot Z.
Hypotheekbedrag – Welk bedrag kan ik lenen voor een hypotheek?
Dat varieert en is afhankelijk van de hoogte van uw bruto jaarinkomen. De hypotheekadviseur maakt graag een uitgebreide berekening voor u. Maak nu een afspraak.
Hypotheekrente – Hoe hoog is bij Univé de hypotheekrente?
De hypotheekadvieseur van Univé gaat, samen met u, op zoek naar een hypotheek die het beste bij uw situatie  past. We kijken natuurlijk naar een zo laag mogelijke rente, maar ook naar de beste voorwaarden. Omdat Univé op het gebied van hypotheken werkt als tussenpersoon, vergelijken we de aanbieders waar we mee samenwerken. Maak nu een afspraak.
Hypotheekrente - Wat gaat er veranderen voor de koper van een huis?

Mensen die vóór 1-1-2013 al een eigen woning en hypotheek hadden blijven, ongeacht de aflossingsvorm, recht houden op hypotheekrenteaftrek gedurende maximaal 30 jaar. Starters hebben alleen recht op hypotheekrenteaftrek indien zij hun hypotheek minimaal op annuïteiten basis aflossen.
Met annuïtair aflossen betaalt u een bruto bedrag, dat is opgebouwd uit een deel rente en een deel aflossing. Wilt u meer weten over hypotheekvormen? Maak nu een afspraak

Hypotheekvormen - Wat is het verschil met een lineaire hypotheek?
Kiest u voor een lineaire hypotheek, dan is de hypotheekrente ook aftrekbaar. U lost elke maand een vast bedrag af, gedurende de looptijd van de hypotheek. U lost sneller af dan bij een annuïteitenhypotheek het geval is, maar uw maandlast is ook hoger dan bij een annuïteitenhypotheek.
Wilt u meer weten over de verschillende  hypotheekvormen? Maak nu een afspraak
Hypotheekvormen - Wat zijn de voor- en nadelen van een Annuïteitenhypotheek?

Het voordeel is dat u gedurende de looptijd maandelijks aflost. Het nadeel is wel dat uw netto woonlasten jaarlijks licht stijgen. Dit komt door de verminderde renteaftrek. Maak nu een afspraak

Hypotheekvormen - Welke soorten kan Univé mij aanbieden?
Omdat Univé op hypotheekgebied onafhankelijk is en samenwerkt met een groot aantal hypotheekverstrekkers, heeft u de keuze uit vrijwel alle hypotheekvormen. Zo is er altijd een hypotheek die aansluit bij uw persoonlijke situatie en eventuele toekomstige veranderingen daarin. Maak nu een afspraak.
Koophuis - Kan ik altijd de kosten koper meefinancieren bij het kopen van een bestaande woning?

Op dit moment kunt u een deel van de kosten koper (k.k.) nog meefinancieren. Zoals gezegd zal het percentage dat u bovenop de aankoopsom mag meefinancieren de komende jaren wordt teruggebracht naar 0%. Vanaf 1 januari 2018 is het niet meer mogelijk om de kosten koper mee te nemen in uw hypotheek. Maak nu een afspraak.

Nationale Hypotheek Garantie - Wat is dat?
​Met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) sluit u een veilige, verantwoorde en voordelige hypotheek voor de aankoop of verbouwing van een woning af. Bovendien zijn de maandelijkse woonlasten wat lager dan bij een hypotheek zonder Nationale Hypotheekgarantie. Of u in aanmerking komt voor een hypotheek met NHG hangt van een aantal voorwaarden af.  Nieuwsgierig geworden of u in aanmerking komt? Uw Univé-adviseur vertelt u er graag meer over.
Overlijdensrisico - Wat gebeurt er als ik en/of mijn partner komt te overlijden?
Naast de hypotheeklening kan  er een verzekering afgesloten die het financiële risico, als gevolg van het overlijden, afdekt. Dit wordt een overlijdensrisicoverzekering genoemd. Uw hypotheekadviseur analyseert het overlijdensrisico , en doet, als dit in uw situatie zinvol is, een voorstel voor het te verzekeren bedrag. Met de uitkering van deze verzekering  kan de hypotheek bij overlijden geheel of gedeeltelijk worden afgelost. Zo blijft uw partner en/of uzelf (financieel) verzorgd achter. Maak nu een afspraak
Oversluiten – Is het verstandig mijn hypotheek over te sluiten?
Overstappen naar een andere hypotheekvorm of een andere hypotheekverstrekker kan een goede keuze zijn. Bijvoorbeeld omdat uw rentevaste periode bijna afloopt. Het is verstandig vóór die tijd onafhankelijk advies in te winnen over de beste aanpak. Bijvoorbeeld bij uw Univé-adviseur. Maak nu een afspraak.
Starterslening – Hoe werkt dat?
Bent u van plan voor het eerst een woning te kopen, maar weet u niet hoe u de hoge kosten moet opbrengen? Dan biedt de starterslening wellicht uitkomst. Een starterslening wordt door verschillende gemeentes en/of woningcorporaties aangeboden. De starterslening overbrugt het verschil tussen de koop-/aanneemsom plus een vast percentage aan de bijkomende kosten (zoals renteverlies tijdens bouw, notariskosten, makelaarskosten en afsluitkosten) en het bedrag dat u maximaal kunt lenen. Het bedrag dat u kunt lenen, hangt af van uw inkomen, uw eigen vermogen en de voorwaarden van uw gemeente / woningcorporatie. Met de starterslening heeft u een rentevaste periode van 15 jaar en een looptijd van maximaal 30 jaar. Daarbij hoeft u de eerste drie jaar geen rente en aflossing te betalen. Voor meer informatie of een persoonlijk advies kunt u terecht bij de Univé-adviseur. Maak nu een afspraak.
Vaste baan – Moet ik een vast dienstverband hebben om een hypotheek te kunnen afsluiten?
Ook zonder vaste aanstelling is het vaak mogelijk om een hypotheek af te sluiten. Uw adviseur kan u er alles over vertellen. Maak nu een afspraak.
Verbouwen - Als ik wil verbouwen, is het dan gunstig mijn hypotheek te verhogen of kan ik beter eigen middelen aanwenden?
Dat hangt ervan af. Wanneer u met eigen geld verbouwt, worden uw woonlasten niet hoger. Verhoogt u uw hypotheek, dan worden uw woonlasten wel hoger. Voordeel daarbij is wel dat u de beschikking houdt over uw eigen geld.  De hypotheekadviseur bepaalt graag samen met u wat in uw situatie de beste oplossing is. Wilt u hier meer over weten? Uw Univé-adviseur vertelt u er graag meer over.
Verhuizen - Ik wil/ga verhuizen en heb een hogere hypotheek nodig. Wat moet ik nu doen?
Bij aankoop van een andere woning dient u altijd uw hypotheek te herzien. Ook moet u weer een bezoek brengen aan de notaris. U kunt uw huidige hypotheek meenemen en verhogen of kunt een nieuwe hypotheek afsluiten. De Unive-hypotheekadviseur helpt u graag verder. Maak nu een afspraak.

IBAN

IBAN – Moet ik mijn IBAN doorgeven aan Univé?
Nee, u hoeft dit niet aan ons door te geven. Univé hanteert nu nog het ‘oude’ rekeningnummer. Vanaf de zomer van 2013 worden alle rekeningnummers automatisch door ons omgezet naar IBAN’s, te beginnen bij uw zorgverzekering. Na deze aanpassingen zullen wij u pas om uw IBAN-rekeningnummer vragen.​
IBAN – Wat is dat?

Uw IBAN is de nieuwe weergave van uw rekeningnummer. In Nederland bestaat deze uit 18 tekens. De IBAN vervangt uw huidige rekeningnummer.

In het komende jaar zullen steeds meer organisaties u om uw IBAN vragen. Uw IBAN vindt u nu al in uw internetbankierenomgeving of op uw rekeningafschrift. De Nederlandse IBAN bestaat uit uw huidige rekeningnummer voorafgegaan door de landcode NL, een controlegetal (2 cijfers), de 4-lettercode van uw bank plus één of meer nullen. Meer informatie hierover leest u op www.overopiban.nl.​

IBAN - Wilt u premie betalen vanaf een niet-Nederlands bankrekeningnummer
Dat kan. Maar tot 1 januari 2017 moet u daar even iets extra’s voor doen. Dit geldt voor alle IBAN bankrekeningnummers waar géén NL voor staat. Als u met een niet-Nederlands rekeningnummer wilt betalen, neem dan contact op met onze Klantenservice. Zij spreken de mogelijkheden met u door. Na 1 januari 2017 kunt u dit zelf regelen via Mijn Univé.​​

Inboedelverzekering

Dekking van de inboedelverzekering - hoe ziet die eruit?
Uw inboedel is niet alleen verzekerd tegen brandschade en schade na een inbraak, maar ook tegen schade als gevolg van diefstal, storm, omvallende bomen, gesprongen leidingen en uitstromend water uit putten en riolen. Schade door rook en roet, schroeien, vandalisme en overspanning/inductie ten gevolge van bliksem is eveneens gedekt. Zelfs uw inboedel rond uw huis, zoals wasgoed, tuinmeubilair en tuingereedschap zijn meeverzekerd tegen brand en diefstal. In de documenten vindt u een volledig overzicht van de dekking.
Duur van de verzekering - hoelang is mijn inboedel verzekerd?
U sluit de inboedelverzekering af voor de duur van 1 jaar. Na dat jaar wordt de verzekering automatisch verlengd en kunt u deze per maand opzeggen. Bereken uw premie.
Glas van mijn huurhuis - moet ik dat meeverzekeren op de inboedelverzekering?
Als u in een huurwoning woont, zijn de ruiten vaak verzekerd via de verhuurder (bv. de woningstichting). Als dat niet het geval is, kunt u bij Univé een glasverzekering afsluiten.
Inboedel - wat houdt dat in?
Voor de verzekering maken wij onderscheid tussen inboedel en overige kostbare inboedel. Uw inboedel bestaat onder andere uit uw meubels, lampen, stoffering, uw kleding, elektrische huishoudelijke apparaten (exclusief beeld- en geluidsapparatuur en computers), keukenuitrusting, boeken (niet-antiquarisch), zonweringen en antennes, (brom)fietsen, zeilplanken, uw tuin- en hobbygereedschap, levensmiddelen en alle dagelijkse gebruiksvoorwerpen.
Indexering - wat houdt dat in?
De waarde van woonhuizen en inboedels veranderen. Indexering betekent dat Univé uw verzekering op peil houdt, zodat die in de pas loopt met de prijsontwikkelingen en andere invloeden op de markt. Een veilig gevoel, want zo bent u nooit onderverzekerd.
Kostbare inboedel - wat houdt dat in?
Uw kostbare inboedel is onderverdeeld in twee categorieën: lijfsieraden en overige kostbare inboedel. De categorie lijfsieraden (sieraden en horloges) is meestal standaard voor € 5.000,- meeverzekerd. Overige kostbare inboedel (o.a. beeld- en geluidsapparatuur, antiek, kunst, foto- en filmapparatuur, verzamelingen en muziekinstrumenten) is tot € 10.000,- meeverzekerd. Is uw kostbare inboedel meer waard? Dan kunt u deze tegen een geringe extra premie bijverzekeren of een aparte  kostbaarhedenverzekering afsluiten.
Polisbedenktijd - Niet tevreden - Wat kan ik doen als ik niet tevreden ben met de polis?
Univé kent het begrip 'polisbedenktijd'. Nadat u de verzekering heeft afgesloten, ontvangt u uw polis en de voorwaarden. Bent u daarover niet tevreden, dan kunt u die binnen 14 dagen terugsturen. U bent dan niet verzekerd en wij brengen u niets in rekening. Bereken uw premie.

Kortlopende reisverzekering

Aanvullende zorgverzekering- Ik heb een zorgverzekering van Univé. Moet ik de medische kosten ook meeverzekeren?

Met alleen een basis zorgverzekering adviseren wij medische kosten mee te verzekeren als u naar het buitenland gaat. Of als uw aanvullende zorgverzekering een beperkte (geen volledige) vergoeding heeft van zorgkosten in het buitenland.

Met de Extra Zorg polis Goed, Beter of Best of een Totaalpakket Zorg (Jong, Fit & Vrij, Gezin en Vitaal) van Univé bent u al prima verzekerd voor zorgkosten in het buitenland. Het is dan niet nodig de dekking medische kosten mee te verzekeren op de reisverzekering. Er kan wel een eigen risico gelden.

Met Unive Zorg Select bent u goed verzekerd in Europa met Buitenland Europa en wereldwijd met Buitenland Wereld. Heeft u deze aanvullende zorgverzekering niet, dan adviseren wij u  medische kosten mee te verzekeren bij de reisverzekering.

Met een reisverzekering kunt u bij acute problemen 24 uur per dag rekenen op hulp van de Univé Alarmcentrale: +31 592 348 112.  Bereken uw premie.

Afsluiten - Ik neem bijna geen bagage mee op reis. Waarom zou ik een reisverzekering afsluiten?
Ook als u met weinig of geen bagage reist, is het verstandig om een reisverzekering te hebben. Die biedt namelijk ook dekking als u tijdens uw vakantie ziek wordt of een ongeluk krijgt. Of als een familielid thuis in Nederland ernstig ziek wordt, waardoor u uw vakantie voortijdig moet beëindigen. De kosten die hiermee gepaard gaan, kunnen sterk oplopen. U bepaalt bij Univé zelf welk bedrag u per persoon voor bagage wilt verzekeren: € 1.000,-, € 2.500,- of € 3.500,-. Ook een reisverzekering afsluiten? Bereken nu uw premie.
Borstelbaan of oefenbaan - Ben ik ook verzekerd als ik in Nederland op een borstel- of oefenbaan wintersport beoefen?
Sluit u de kortlopende reisverzekering bij Univé af, dan bent u ook verzekerd tijdens het beoefenen van de skisport op een borstel- of oefenbaan. Winteractiviteiten in Nederland vallen standaard onder de dekking. Wel moet er sprake zijn van een overnachting zodat de reisverzekering geldig is. Bij winteractiviteiten, zoals skiën en snowboarden, in het buitenland heeft u aanvullend een wintersportdekking nodig. Meer over de kortlopende reisverzekering.
Caravan- Is mijn caravan meeverzekerd via Pechhulp Motorrijtuigen?
Ja, naast uw auto is ook uw caravan, vouwwagen of aanhangwagen via Pechhulp Motorrijtuigen meeverzekerd voor pech onderweg.
Dekkingsgebied Pechhulp Motorrijtuigen – Waar ben ik verzekerd?
Met Pechhulp Motorrijtuigen bent u voor hulp bij pech of een ongeluk met een motorrijtuig in de groenekaartlanden verzekerd. In welke landen precies, dat leest u op de groene kaart van uw auto. De Pechhulp Motorrijtuigen geldt niet in Nederland, tenzij u iets overkomt op weg naar het buitenland.
Diepzeeduiken - Is dat verzekerd?
Ja, veel actieve sporten (zoals duiken met druklucht) zijn verzekerd. Meer over de kortlopende reisverzekering.
Eigen risico zorgverzekering - Wordt het eigen risico ook door de reisverzekering vergoed?
Het eigen risico van uw zorgverzekering geldt ook voor de medische kosten die u maakt tijdens een vakantie in het buitenland. Heeft u een Univé-reisverzekering afgesloten met een aanvullende dekking voor medische kosten? Dan zijn de kosten van uw eigen risico wel verzekerd. Dit geldt zowel voor uw verplichte als uw vrijwillige eigen risico.
Europa-dekking - Naar welke landen kan ik op reis met deze dekking?

Univé verstaat onder Europa niet alleen de Europese landen, maar ook de niet-Europese landen grenzend aan de Middellandse Zee. Denk aan: Marokko, Tunesië, Algerije, Egypte, Israël, Libanon, Libië, Syrië, en heel Turkije (inclusief het Aziatisch gedeelte). De verzekering is ook geldig tijdens zeereizen tussen deze gebieden. Ook onder de Europa-dekking vallen Wit-Rusland en Rusland tot de Oeral. Kazachstan, Oezbekistan, Turkmenistan, Georgië, Armenië en Azerbeidzjan horen bij Azië en vallen niet onder de Europa-dekking. Wilt u daar verzekerd zijn, dan moet u aanvullend de werelddekking afsluiten. Bereken uw premie.

Op reis - Kan ik vanaf mijn vakantieadres een reisverzekering afsluiten?
Nee, uw reisverzekering moet u al vóór uw vertrek hebben afgesloten. Meer over de kortlopende reisverzekering.
Stage - Kan ik een stage in het buitenland ook meeverzekeren?
Nee, bij een kortlopende reisverzekering kunt u stage in het buitenland niet meeverzekeren. Wel is het verblijf in het buitenland in verband met stage of studie standaard meeverzekerd in de doorlopende reisverzekering.
Wintersport - Waarom moet ik die apart meeverzekeren?
Met de wintersportdekking verzekert u tijdens het wintersporten o.a. uw wintersportbagage of een eventuele gipsvlucht. De wintersportdekking is nodig om tijdens het wintersporten gebruik te kunnen maken van uw reisverzekering. Bereken uw premie.
Zakenreizen - Kunnen die worden meeverzekerd?
Wilt u zakenreizen meeverzekeren, dan kan dat via de doorlopende reisverzekering. Meer over de doorlopende reisverzekering.

Kostbaarhedenverzekering

Dekking – wat is er verzekerd?
Een kostbaarhedenverzekering geeft u wereldwijde dekking tegen beschadiging van uw kostbare spullen, ongeacht de oorzaak. Ook geheel of gedeeltelijk verlies en diefstal zijn gedekt. Univé onderscheidt zes categorieën: sieraden, foto- en filmapparatuur, gehoorapparaten, laptops en muziekinstrumenten. Voor schilderijen, kunst, antiek, porselein en kristal geldt de dekking alleen in een woonhuis.
Eigen risico – Bestaat er een eigen risico?
Claimt u in een jaar een 1e schade, dan heeft u geen eigen risico. Bij elke volgende schade in datzelfde jaar betaalt u € 150,- eigen risico.  Bereken uw premie
Los afsluiten – Kan ik een kostbaarhedenverzekering los afsluiten?
Nee, dat kan alleen in combinatie met een Univé-inboedelverzekering. Sluit u aanvullend daarop de Buiten De Deurdekking af, dan verzekert u uw kostbare spullen in Nederland ook buiten uw woning tot maximaal € 2.500,- per jaar. (Voor een aantal rubrieken geldt een maximale vergoeding van € 500,- per rubriek en per gebeurtenis.) De kostbaarhedenverzekering geeft bovenop dat maximum een wereldwijde dekking.  Bereken uw premie
Uitkering – wat vergoedt Univé?
De uitkering na schade is gebaseerd op de waarde die staat genoemd in de polis. Die waarde wordt vastgesteld aan de hand van recente aankoopnota’s of een taxatierapport door een erkend taxateur. Is het object verzekerd op basis van een aankoopnota, dan geldt een vaste afschrijvingsregeling. Een taxatierapport is drie jaar lang geldig. Stelt u de verzekerde waarde vast via taxatie, dan moet u dus elke 3 jaar opnieuw laten taxeren.
Voorkómen – Hoe kan ik schade het beste voorkomen?
​Berg uw kostbaarheden zo veilig mogelijk op. Maak foto’s van uw waardevolle spullen en breng merktekens erop aan, zodat ze gemakkelijk op te sporen zijn na verlies of diefstal.

Ledenvoordeel FNV

Hoe lang loopt een verzekering bij Univé?
Verzekeringen bij Univé hebben standaard een looptijd van één jaar. Na dit jaar worden de verzekeringen steeds stilzwijgend met een jaar verlengd. Uitzondering is de kortlopende reisverzekering (die wordt afgesloten voor een beperkte reisperiode).
Ik ben al verzekerd bij Univé. Kan ik dan ook profiteren van ledenvoordeel via FNV?
Ja, ook dan kunt u profiteren van ledenvoordeel. Op een speciaal oversluitscherm kunt u dan doorgeven welke bestaande Univé-verzekeringen u wilt oversluiten. U profiteert dan spoedig van uw Ledenvoordeel FNV.
Kan ik als FNV-lid ook nog profiteren van eventuele andere Univé-acties?
Nee, de collectieve voordelen die u via Ledenvoordeel FNV ontvangt, gelden niet in combinatie met andere acties.
Kan ik de verzekeringen met Ledenvoordeel FNV ook via een Univé-kantoor afsluiten?
Ja, u kunt de verzekeringen ook bij een Univé-kantoor afsluiten. Via Contact kunt u eenvoudig de gegevens van het Univé-kantoor bij u in de buurt vinden.
Mijn verzekeringen lopen nu elders. Per wanneer kan ik overstappen naar Univé?
Overstappen naar Univé kunt u het best doen per einddatum van uw huidige polis bij de andere verzekeraar. Beide verzekeringen sluiten dan goed op elkaar aan. Maar op de Univé-site kunt u nu alvast wel één of meer verzekeringen afsluiten met een ingangsdatum in de toekomst (dus de einddatum van uw huidige verzekering). Vergeet dan niet tijdig uw huidige verzekering(en) op te zeggen.
Op welke verzekeringen krijg ik ledenvoordeel via FNV?
U heeft recht op ledenvoordeel over de volgende twaalf Univé-verzekeringen: auto-, motor-, oldtimer-, camper-, fiets-, bromfiets-, caravan-, aansprakelijkheids-, doorlopende reis- en annulering-, ongevallen-, woonhuis- en inboedelverzekering. Daarnaast kunt u natuurlijk ook andere verzekeringen bij Univé afsluiten: zonder voordeel via FNV, maar wel met aantrekkelijk lage premies.
Waar vind ik de veelgestelde vragen over een bepaalde verzekering?
De veelgestelde vragen en bijbehorende antwoorden vindt u door in de bovenste balk de betreffende categorie te kiezen. Klikt u vervolgens op de naam van een bepaalde verzekering, dan krijgt u in de kolom ‘Informatie’ de veelgestelde vragen te zien.
Waar vind ik het centrale Ledenvoordeel FNV-scherm op de Univé-site?
Komt u rechtstreeks vanaf de FNV-site, dan verschijnt dat Ledenvoordeel FNV-scherm automatisch als u kiest voor Univé. Maar u vindt het ook door bovenin het scherm te kiezen voor Particulier, vervolgens één van de categorieën aan te klikken (zoeken) en hierin ‘collectief voordeel FNV’ te zetten. Daarna ziet u bovenaan de pagina de link naar www.unive.nl/ledenvoordeelfnv.
Waar vind ik mijn FNV-bondscode en -lidnummer?
Uw bondscode en lidnummer kunt u terugvinden op uw FNV-ledenpas.
Wat is mijn FNV ledenvoordeel per verzekering?
Op de auto-, motor-, oldtimer-, camper,- fiets-, bromfiets-, caravan-, aansprakelijkheids-, doorlopende reis en annulering-, omgevallen-, woonhuis- en inboedelverzekering krijgt u tussen de 5% en 11% korting op de premie.

Lijfrenteverzekering

Contraverzekering - Wat is dat?

Bij vroegtijdig overlijden van u (en uw eventueel meeverzekerde partner) komen in sommige constructies de lijfrente-uitkeringen te vervallen. Uw nabestaanden kunnen dit vermogensverlies voorkomen door een contraverzekering af te sluiten. Deze keert dan in één keer een bedrag uit aan de nabestaanden.

Direct ingaande lijfrente - Wat kan ik daarmee?

Als uw lijfrenteverzekering tot uitkering komt, kunt u daarmee een direct ingaande lijfrente aankopen. Daarmee ontvangt u een gegarandeerde aanvulling op uw inkomen die kan variëren in hoogte en in looptijd.

Fiscaal - Hoe zit het fiscaal met lijfrente?

Heeft u de premie(s) tijdens de opbouwfase van uw lijfrenteverzekering in mindering gebracht op uw inkomen in box 1? Dan worden de door u te ontvangen lijfrente-uitkeringen van de direct ingaande lijfrente belast in box 1. Als u in het verleden geen (volledige) belastingaftrek heeft genoten, dan gelden er afwijkende regels.

Partner - Kan ik mijn partner meeverzekeren?

Bij de direct ingaande lijfrente kunt u eenvoudig uw partner meeverzekeren via een nabestaandenlijfrente. De uitkeringen bij uw overlijden gaan dan geheel of gedeeltelijk over op uw partner. Bij vroegtijdig overlijden van u en uw eventueel meeverzekerde partner komen in sommige constructies de lijfrente-uitkeringen te vervallen.

Mijn Zeker Zakelijk Plus

Aanmelden – Hoe meld ik me aan voor Mijn Zeker Zakelijk Plus?
​Op www.unive.nl/zakelijk/mijn-zeker-zakelijk-plus kiest u voor ‘Aanmelden voor Mijn Zeker Zakelijk Plus’ en vult u eenmalig een aantal persoonlijke gegevens in, zoals relatienummer en een wachtwoord. Aan de hand daarvan zoeken wij u op in onze klantenadministratie. Weet u uw relatienummer niet? Neem dan telefonisch contact met ons op via 0592 34 96 49 (maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur).  Hebben wij u gevonden, dan krijgt u per post een code thuisgestuurd. Da’s wel zo veilig. Daarmee kunt u eenmalig uw account activeren. Vanaf dat moment heeft u direct toegang tot Mijn Zeker Zakelijk Plus.
Aanmelden – Kan iedereen een account aanmaken?
​U kunt zich alleen aanmelden voor Mijn Zeker Zakelijk Plus als u bij Univé verzekeringen in het Zeker Zakelijk Plus pakket voor ondernemers heeft. Die herkent u aan de aanduiding boven aan het polisblad. Mijn Zeker Zakelijk Plus is dus een persoonlijke online omgeving, exclusief voor ondernemers met een Zeker Zakelijk Plus pakket. Zo profiteert u van exclusieve services en diensten.
Aanmelden voor Mijn Zeker Zakelijk Plus
Aanmelden – Waar vind ik mijn relatienummer?
U vindt uw relatienummer in de brief waarin we u uitnodigen voor Mijn Zeker Zakelijk Plus. Heeft u deze brief niet meer? Neem dan telefonisch contact met ons op via 0592 34 96 49 (maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Aanmelden voor Mijn Zeker Zakelijk Plus
Activeren – De code uit de brief werkt niet. Wat nu?
​Uit veiligheidsoverwegingen heeft u 10 pogingen om de juiste activeringscode in te vullen. Heeft u uw account niet binnen deze tijd bevestigd? Dan moet u zich opnieuw aanmelden.  Blijft u problemen houden? Neem dan telefonisch contact met ons op via 0592 34 96 49 (maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur).
Activeren – Waarom is een activeringslink nodig?
Nadat u zich heeft aangemeld voor Mijn Zeker Zakelijk Plus, dient u Mijn Zeker Zakelijk Plus eenmalig te activeren. Om zeker te weten dat wij met u te maken hebben en niet met een willekeurige aanmelder, sturen wij u de activeringscode naar het door u opgegeven postadres. Uit veiligheidsoverwegingen dus. Door die activeringscode in te vullen, activeert u uw account. Vanaf dat moment heeft u op elk gewenst moment toegang tot Mijn Zeker Zakelijk Plus.​
Beveiliging - Zijn mijn gegevens op de site goed beveiligd?
​Univé heeft beveiliging hoog in het vaandel staan. Bij het versturen van uw persoonlijke gegevens van uw computer naar de Univé-site en andersom maken wij gebruik van het zogenaamde SSL-protocol. Hiermee is de lijn tussen uw computer en de Univé-site goed beveiligd. Hierdoor is het voor derden nagenoeg onmogelijk om uw gegevens te onderscheppen. U kunt zelf ook bijdragen aan de beveiliging van uw gegevens. Wanneer u uw wachtwoord voor Mijn Zeker Zakelijk Plus kiest, neem dan niet een voor de hand liggende combinatie (dus niet uw eigen naam of uw geboortedatum). Andere tips: vertel uw wachtwoord niet aan anderen, vergeet niet uw browservenster te sluiten en meld u af zodra u klaar bent op de Univé-site.
Functionaliteiten - Wat kan ik met Mijn Zeker Zakelijk Plus?
Mijn Zeker Zakelijk Plus is een persoonlijke, beschermde omgeving om uw zakelijke Univé-verzekeringen 24 uur per dag online te beheren. Nadat u bent ingelogd, kunt u er eenvoudig uw persoonlijke gegevens inzien en heeft u online inzage in uw verzekeringsgegevens. Andere online mogelijkheden: uw verzekeringen wijzigen, schade melden en toegang krijgen tot de Digitale Rechtswinkel.​
Gebruikersnaam vergeten of geblokkeerd – Hoe kan ik dit oplossen?
​Bent u uw gebruikersnaam vergeten? Of krijgt u de melding te zien dat deze is geblokkeerd? Neem dan telefonisch contact met ons op via 0592 34 96 49 (maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur). Dan krijgt u snel weer toegang tot Mijn Zeker Zakelijk Plus.
Inloggen – Ik weet mijn inlognaam niet meer. Wat nu?
Op het eerste scherm (inlogscherm)  van Mijn Zeker Zakelijk Plus dient u uw zelfgekozen inlognaam en wachtwoord in te vullen. Weet u uw inlognaam niet meer? Neem dan telefonisch contact met ons op via 0592 34 96 49 (maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur).  U krijgt dan snel weer toegang tot Mijn Zeker Zakelijk Plus.​
Wachtwoord – Hoe kan ik mijn wachtwoord wijzigen?
Als u al bent ingelogd in Mijn Zeker Zakelijk Plus, kunt u kiezen voor ‘Mijn wachtwoord’ en vervolgens klikken op de link ‘Wachtwoord wijzigen’. Aansluitend kunt u het wachtwoord wijzigen in het wachtwoord dat u wilt.​
Wachtwoord – Wat moet ik doen als ik mijn wachtwoord vergeten ben?
​Op het eerste scherm (inlogscherm)  van Mijn Zeker Zakelijk Plus dient u uw inlognaam en wachtwoord op te geven. Weet u uw wachtwoord niet meer? Klik dan in dat scherm op de link ‘Wachtwoord vergeten’. U kunt dan op een vervolgscherm uw e-mailadres opgeven. Kort daarna krijgt u op dat adres een mailtje met een nieuw wachtwoord. Hiermee kunt u dan inloggen en aansluitend het nieuwe wachtwoord wijzigen in het wachtwoord dat u wilt.
Wijzigingen – Is een wijziging direct zichtbaar in Mijn Zeker Zakelijk Plus?
​Geeft u online een wijziging door, dan zijn de nieuwe gegevens na 5 dagen zichtbaar. Die moeten eerst in het systeem worden verwerkt.

MijnGemak

Bemiddelingsservice – Wat is MijnGemak precies?
MijnGemak is een gratis bemiddelingsservice van Univé voor haar zorgverzekerden en hun huisgenoten. Heeft u een zorgverzekering bij Univé, dan kunt u via MijnGemak vakkundige dienstverleners inschakelen voor alle soorten klussen in en om het huis. Van huishoudelijke hulp tot klusjesman en van strijkhulp tot tuinman.
Bereikbaarheid – Is MijnGemak altijd bereikbaar?
Ja, MijnGemak is 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar via telefoonnummer 0900 - 9220 (lokaal tarief) of via www.mijngemak.nl. Op de site vindt u uitgebreide informatie over MijnGemak. En als u inlogt met uw MijnGemak-inloggegevens, kunt u direct online een dienst aanvragen.​
Dienstverleners - Wat is de kwaliteit van de dienstverleners?
MijnGemak heeft in samenwerking met Univé zorgvuldig een netwerk van ervaren dienst- en zorgverleners samengesteld. Zij zijn stuk voor stuk geselecteerd en gecontroleerd op basis van betrouwbaarheid, kwaliteit en ervaring.
Inloggen – Hoe kan ik inloggen op de site van MijnGemak?
Voordat u de eerste keer inlogt op www.mijngemak.nl vraagt u uw inloggegevens aan via de site. U ontvangt die vervolgens via e-mail. Daarna logt u eenvoudig in met uw e-mailadres en uw eigen wachtwoord.
Nieuwe klant – Hoe kom ik aan inloggegevens voor MijnGemak?

MijnGemak is de gratis bemiddelingsservice voor iedereen met een Univé-zorgverzekering. Bent u pas sinds kort klant bij Univé, dan kunt u direct gebruikmaken van MijnGemak.
Voordat u de eerste keer inlogt op www.mijngemak.nl vraagt u uw inloggegevens aan via de site. U ontvangt die vervolgens via e-mail. Daarna logt u eenvoudig in met uw e-mailadres en uw eigen wachtwoord.
Ook kunt u telefonisch een dienst aanvragen via 0900 9220 (lokaal tarief). De medewerkers van MijnGemak helpen u graag.​

Ontevreden – Met wie neem ik contact op als ik ontevreden ben?
Bent u ontevreden over het contact of over een geleverde dienst? Neemt u dan contact op met de medewerkers van MijnGemak. Wij gaan dan op zoek naar een goede oplossing. Informatie over een klachtenregeling vindt u trouwens in de algemene voorwaarden.​
Procedure – Hoe gaat een verzoek om bemiddeling in zijn werk?
Vraagt u bij MijnGemak een dienst aan, dan worden er details gevraagd over de uit te voeren werkzaamheden. Met deze details gaan wij op zoek naar de juiste dienstverlener. Dat kan een bedrijf of een particuliere dienstverlener zijn. Na een (eventuele) kennismaking geeft u aan of u tevreden en akkoord bent, dan kunt uw werkzaamheden laten uitvoeren. Vooraf ontvangt u natuurlijk altijd een prijsopgave. MijnGemak checkt na de uitgevoerde werkzaamheden altijd of alles naar wens is verlopen.
Tijdelijke ongemaksverzekering – Wat is de link met MijnGemak?
Heeft u een Tijdelijke ongemaksverzekering bij Univé, dan heeft u recht op een uitkering als u bijvoorbeeld in het ziekenhuis ligt of een ongeval heeft gehad. Deze uitkering kunt u dan gebruiken om de diensten te betalen die u via MijnGemak afneemt. Heeft u hierover vragen? Kijk dan op www.unive.nl/ongemak of neem contact op met het Univé Service Centrum: telefoonnummer (0592) – 34 93 40.​
Toegangscode – Ik ben mijn toegangscode voor de site kwijt. Wat nu?
U kunt inloggen bij het klantenvoordeel MijnGemak met uw Univé-klantnummer. Heeft u uw klantgegevens niet bij de hand en wilt u direct een dienst aanvragen via de site van MijnGemak? Dan kunt u uw inloggegevens via de site opvragen. U ontvangt die vervolgens via e-mail. Ook kunt u  telefonisch een dienst aanvragen via 0900 9220 (lokaal tarief). De medewerkers van MijnGemak helpen u graag.​
Vervolgvragen – Ik heb een andere vraag over MijnGemak
U kunt andere vragen plus de bijbehorende antwoorden vinden in de rubriek Vraag en antwoord op de site van MijnGemak. Ook kunt u ons bereiken op 0900 9220 (lokaal tarief) om uw vraag te stellen. Wij staan u graag 24 uur per dag te woord.​

Motorverzekering

Afsluiten - Hoe kan ik mijn motorverzekering afsluiten in het weekend?
Via deze website kunt u ook in het weekend een motorverzekering afsluiten. En als u dat wilt, kunt u de verzekering meteen laten ingaan. Heeft u liever telefonisch contact? Onze Klantenservice is ook op zaterdag bereikbaar van 08.30 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer 0592 34 93 40.
Alarm - Is een alarm op mijn motor verplicht voor de verzekering?
Nee, verplicht is een alarm niet. Maar een SCM-goedgekeurd motoralarm levert u wel 25% korting op uw cascopremie op. Het gebruik van een ART klasse 4 (of 5) slot is altijd verplicht, ook als uw motor een SCM-goedgekeurd alarmsysteem heeft.
All Risk - Wat betekent dat?
All Risk (ook wel Volledig Casco genoemd) dekt schade aan anderen en vrijwel alle schade aan uw eigen motor. Lees meer over de motorverzekering.
Beperkt Casco - Wat betekent dat?
Beperkt Casco (ook wel de WA+ verzekering genoemd) dekt schade aan anderen en een aantal veel voorkomende schades aan uw eigen motor, zoals brand, diefstal, storm e.d. Lees meer over de motorverzekering.
Betalen - Is het mogelijk mijn premie in termijnen te betalen?
Ja, dat is mogelijk. U kunt betalen per jaar, halfjaar, kwartaal en per maand.
Bonus/malus-verklaring - Wat is dat?
Een schriftelijke bonus/malusverklaring krijgt u van uw verzekeraar wanneer u uw motorverzekering beëindigt. Die verklaring vermeldt het aantal schadevrije jaren dat op uw naam staat bij uw motorrijtuig. U hoeft hiermee niets te doen: uw nieuwe verzekeraar kan deze gegevens opvragen in  de database van Roy-data, als u een nieuwe motorrijtuigenverzekering afsluit.
Buitenland - Krijg ik ook hulp in het buitenland?
Hulp na een ongeval of diefstal geldt voor alle landen waar uw groene kaart  geldig is. Hulp bij pech (de aanvullende verzekering Univé Pechhulp) geldt alleen in Nederland.
Dekking wijzigen - Hoe kan ik de dekking wijzigen in mijn huidige verzekering?
Bij een dekkingsverhoging kunt u dit direct doorgeven aan Univé via het Univé-kantoor bij u in de buurt. Een dekkingsverlaging kan per de eerste vervaldatum van uw polis, daarna op ieder moment. De dekkingsverlaging gaat dan na 30 dagen in.
Motorclub - Geldt de verzekering ook tijdens activiteiten van een motorclub?
Dekkingen en uitsluitingen veranderen niet omdat uw lid bent van een motorclub. Meerijden met een toertocht, deelname aan een motortreffen of motorritten om zaken te regelen voor de club zijn gewoon gedekt.
No-claim - Wat betekent dat eigenlijk?
In dit geval is de letterlijke vertaling: geen schademelding. Als u geen schade meldt, bouwt u in de loop van de tijd een korting op. Deze korting wordt no-claimkorting genoemd.

No-claim - Wat gebeurt er met mijn no-claim als ik zonder schuld bij een aanrijding betrokken raak?
Wanneer uw schade kan worden verhaald zal dit geen gevolgen hebben voor uw no-claimkorting.
No-claim - Wat gebeurt er met mijn no-claimkorting als ik door mijn schuld een fietser of een voetganger aanrijd?
Als wij schade moeten betalen die door uw schuld ontstaan is, wordt uw no-claimkorting verlaagd. 
No-claimkorting - Krijg ik extra korting op mijn nieuwe motorverzekering als ik ook mijn auto of andere motor bij Univé heb verzekerd?
Heeft u al een auto of andere motor bij Univé verzekerd, dan kan uw no-claimkorting voor de motor oplopen tot 80%. Dit hangt onder meer af van de hoogte van de no-claimkorting op die auto of andere motor. Uw auto of andere motor en de nieuw te verzekeren motor moeten dan wel volledig privé worden gebruikt en alleen door u of uw partner worden bestuurd. Bereken uw premie.
No-claimkorting - Wat gebeurt er met mijn no-claim als ik zonder schuld een fietser of voetganger aanrijd?
Bij aanrijdingen tussen 'sterke' en 'zwakke' verkeersdeelnemers, bijvoorbeeld een motorrijder en een fietser, wordt de zwakke partij (fietser of voetganger) vaak in het gelijk gesteld. Zelfs al kan de motorrijder zijn onschuld aantonen. Dit gaat dan ten koste van de opgebouwde no-claimkorting. Bij Univé is dat anders. Bent u in zo'n situatie niet schuldig, dan heeft dit ook geen invloed op uw korting! 
Opzegservice - Wordt mijn elders lopende motorverzekering automatisch opgezegd?
Dit gaat niet automatisch. Als u het aangeeft, regelen wij dat voor u. Zegt u uw oude motorverzekering liever zelf op, dan kunt u hiervoor de online opzegkaart invullen, uitprinten en opsturen.
Polisbedenktijd - Niet tevreden - Wat kan ik doen als ik niet tevreden ben met de polis?
Univé kent het begrip 'polisbedenktijd': nadat u de verzekering heeft afgesloten, ontvangt u uw polis en de voorwaarden. Bent u daarover niet tevreden, dan kunt u die, als er geen schade is geweest, binnen 14 dagen terugsturen. U bent dan niet verzekerd en wij brengen u niets in rekening. Direct uw motor verzekeren.
Quad of trike – Als ik een quad of een trike heb, kan ik die verzekeren?
​Ja, op deze motorverzekering kunt u ook een quad of trike verzekeren. Quads en trikes hebben vaak een autokenteken en mogen met een autorijbewijs bestuurd mogen worden. Toch vinden wij dat deze voertuigen qua beleving en gebruik meer op een motor lijken. Daarom verzekeren wij ze op de motorverzekering.
Rijvaardigheidstrainingen - Geldt de verzekering ook tijdens rijvaardigheidstrainingen?
Tijdens rijvaardigheidstrainingen is de verzekering gewoon geldig, mits snelheid niet belangrijk is.
Schade - Is schade aan accessoires, helm en kleding ook gedekt?

Heeft u een motorverzekering met Beperkt Casco of All Risk? Dan is schade aan uw accessoires tot € 500 gratis meeverzekerd. Schade aan uw helm en motorkleding is zelfs tot € 1.000,- gratis meeverzekerd. Lees meer over de motorverzekering.

Schade aan mijn motor - Wat moet ik nu doen?
Ga naar 'Hulp bij Schade' en lees wat u kunt doen na een aanrijding of diefstal van uw motor.
Schadevrije jaren - Wie registreert mijn schadevrije jaren?
Uw schadevrije jaren worden geregistreerd bij Roy-data. Dit is een neutrale database waarin Nederlandse verzekeringsmaatschappijen digitaal de schadevrije jaren bij auto- en motorverzekeringen noteren en onderling uitwisselen. Beëindigt u uw verzekering, dan krijgt u van uw oude verzekeraar een bevestiging van het aantal schadevrije jaren dat zij op uw naam heeft aangemeld bij Roy-data. Uw nieuwe verzekeraar kan die gegevens opvragen en kan u op basis daarvan premiekorting verlenen. Zelf hoeft u niets (meer) door te geven.
VHD - Wat is dat?
VHD staat voor: Verzekeraars Hulp Dienst. Via deze gratis extra service van Univé kunnen na een ongeval uw motor, u en uw passagiers worden teruggebracht naar een adres van uw keuze.
WA - Wat is dat?
​U bent verplicht om uw motor WA (wettelijke aansprakelijkheid) te verzekeren. Dit is geregeld in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM). De WA-verzekering dekt de schade die u met uw motor bij een ander veroorzaakt.
Winterstop – Kent Univé ook een winterstop?
Nee, Univé kent geen winterstop. In de premie heeft Univé er rekening mee gehouden dat u niet het gehele jaar motor kunt rijden, zodat we u een lage premie kunnen bieden. Bereken uw premie.

Oldtimerverzekering

Leeftijd - Hoe oud moet de oldtimer minimaal zijn?
​Voor de oldtimerverzekering moet uw auto, motor of bromfiets minimaal 25 jaar oud zijn.
No-claimkorting - Is de no-claimkorting van mijn personenauto ook geldig voor deze oldtimerverzekering?
​Nee, deze verzekering kent geen no-claimkorting of schadevrije jaren. Maar bij een schade wordt uw premie ook niet verhoogd.
Overgangsregeling - Is schorsen of tijdelijk stopzetten mogelijk?
Als u gebruikmaakt van de overgangsregeling Oldtimer voor de motorrijtuigenbelasting, mag u de oldtimer tussen 1 december en 1 maart niet gebruiken. In deze periode kunt u de verzekering niet schorsen of tijdelijk stopzetten. Loopt de verzekering al langer dan 1 jaar, dan kunt u de verzekering beëindigen. Maar dan is er ook geen dekking voor diefstal of brand.
Polisbedenktijd - Niet tevreden - Wat kan ik doen als ik niet tevreden ben met de polis?
Univé kent het begrip 'polisbedenktijd': nadat u de verzekering heeft afgesloten, ontvangt u uw polis en de voorwaarden. Bent u daarover niet tevreden en is er geen schade met uw oldtimer veroorzaakt, dan kunt u die binnen 14 dagen terugsturen. U bent dan niet verzekerd en wij brengen u niets in rekening.
Preventie-eisen - Zijn er preventie-eisen?

​Als u uw auto of motor tegen diefstal verzekerd gelden de volgende preventie eisen:

 • Is het verzekerd bedrag van uw oldtimer auto minstens € 20.000,-, dan moet u deze beveiligen met minimaal een SCM-goedgekeurde mechanische beveiliging. Bijvoorbeeld een stuurbeugel, een versnellingsbakslot of een wielklem.
 • Heeft u een oldtimer motor, dan moet u altijd minstens 1 ART-slot uit de klasse 4 of 5 gebruiken.
Schadevrije jaren - Worden er schadevrije jaren van een vorige verzekering overgenomen?
​Nee, er worden in de Univé-oldtimerverzekering geen schadevrije jaren gebruikt of bijgehouden. Bij beëindiging van de verzekering worden dan ook geen schadevrije jaren aangemeld bij Roy-data.
Stalling - Ik zet mijn oldtimer in de stalling. Kan ik dan alleen een casco-dekking afsluiten?
​Nee, standaard heeft elke oldtimerverzekering van Univé een WA-dekking. Voor een oldtimer auto of motor kunt u deze dekking aanvullen met een casco-dekking.
Taxatie - Kan ik de taxatie door Univé laten uitvoeren?

​Nee, u moet zelf een taxatie regelen. U kunt daarvoor contact opnemen met een expert die ingeschreven staat bij één van de volgende instanties:

Taxatierapport geldigheid - Hoe lang is een taxatierapport geldig?
​Het rapport is 3 jaar geldig, gerekend vanaf de taxatiedatum. Voordat de geldigheidsperiode afloopt, krijgt u van ons een bericht.
Taxatierapport verlengen - Kan een taxatierapport worden verlengd?
​Nee, als de geldigheidsdatum gepasseerd is, wordt bij een total loss of diefstal de schadevergoeding op de dagwaarde gebaseerd. Door een nieuw, recent rapport in te leveren kunt u opnieuw een periode van 3 jaar laten ingaan waarin wij een total loss of diefstal op de taxatiewaarde vergoeden.
Taxatierapport verplicht - Is een taxatierapport verplicht?
​Ja, als u een casco-dekking aanvraagt, moet u een taxatierapport hebben dat niet ouder dan 1 jaar is. Bij total loss of diefstal baseren wij de schadevergoeding op de taxatiewaarde.
Verhuren - Mag ik mijn oldtimer verhuren?
​Ja, dat mag zo nu en dan, maar alleen met u als chauffeur. U moet dit bij Univé melden, zodat u een clausule op de polis krijgt. Hiervoor rekenen wij geen extra premie.

Ongevallenverzekering

Afsluiten - Waarom zou ik een ongevallenverzekering afsluiten?
​De kosten die u moet maken na een ernstig ongeluk zijn vaak erg hoog. Denk aan kosten voor aanpassingen in uw woning. Ook als iemand uit uw gezin overlijdt, is een extra geldbedrag vaak noodzakelijk om alle extra kosten te betalen. Met een Univé ongevallenverzekering ontvangt u een uitkering na een ernstig ongeluk waarbij een van de verzekerden blijvend invalide raakt of overlijdt. De verzekering geldt thuis, in het verkeer, tijdens de meest werkzaamheden en tijdens een vakantie. Bereken uw premie.
Looptijd – Hoe lang is de verzekering geldig?
​De verzekering loopt door tot de 70e verjaardag van de verzekeringnemer.  Daarna vervalt de polis bij  de eerstvolgende verlengingsdatum. Is uw partner op dat moment jonger dan 70 jaar? Dan loopt de verzekering voor uw partner gewoon door tot de 70-jarige leeftijd.
Meerdere - Wat als ik meerdere ongevallenverzekeringen heb afgesloten?
​Univé keert na een ongeval ook uit als u via een andere verzekering of instantie al een uitkering ontvangt.  Het maakt voor de ongevallenverzekering van Univé dus niet uit of u ook nog via een andere (ongevallen)verzekering of regeling een uitkering ontvangt.
Motorrijden - Kan ik motorrijden meeverzekeren?
​Ja, dat kan. Voor een passagier die op de polis staat is dat niet nodig: die is standaard meeverzekerd. Maar als u zelf een motor bestuurt van 50cc of meer, heeft u geen dekking en is het verstandig motorrijden mee te verzekeren. In dat geval geldt de dekking ook als u op een andere motor rijdt dan uw eigen exemplaar (bv. bij huur). Bereken uw premie.
Niet verzekerd - Wat is niet verzekerd?
​Niet verzekerd zijn ongevallen na gebruik van alcohol en/of drugs, gevaarlijke sporten en bepaalde gevaarlijke beroepen en beroepsmatige werkzaamheden (tenzij uw beroep op de polis staat vermeld). Neem contact met ons op als u wilt weten of uw sport/activiteit of beroep wel of niet verzekerd is. De details leest u ook in de polisvoorwaarden.
Ongeval - Wat verstaat Univé onder een ongeval?
​Een ongeval is een gebeurtenis waardoor lichamelijk letsel ontstaat als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van een plotseling inwerkend geweld op het lichaam. Het lichamelijk letsel moet medisch vast te stellen zijn. Maar de dekking van de verzekering geldt ook voor andere gebeurtenissen. De details leest u in de polisvoorwaarden.
Ongevallenverzekering via school – Hebben mijn kinderen zo’n verzekering nodig?
​Nee. Als u kiest voor de ongevallenverzekering van Univé zijn uw kinderen 24 uur per dag verzekerd. Dus ook op school. Er is dan geen aparte scholierenverzekering nodig.
Studerende kinderen - Zijn mijn studerende kinderen ook verzekerd?
​De verzekering geldt ook voor kinderen die voor studie ergens anders wonen. Gaat uw kind voor studie/stage naar het buitenland? Dan geldt de verzekering voor maximaal 12 maanden achter elkaar. Bereken uw premie.

Online afsluiten

Betalen – Hoe kan ik mijn premie betalen?
Bij Univé kunt u online betalen via een automatische incasso. U bepaalt zelf in hoeveel termijnen u betaalt: per jaar of maand. Betaalt u per jaar, dan krijgt u een premiekorting van 3,54%. Kiest u voor een jaarbetaling bij onze zorgverzekering dan is de premiekorting 1%.
Gaat de verzekering direct in als ik online een verzekering afsluit?
​Ja. Als u meteen een verzekering nodig heeft, bent u direct verzekerd. In dat geval kiest u als ingangsdatum vandaag. Op de polis verschijnt naast de ingangsdatum ook het tijdstip van afsluiten (Nederlandse tijd). Vanaf dat tijdstip bent u verzekerd.​
IBAN – Wat is dat?
Uw IBAN is de nieuwe weergave van uw rekeningnummer. In Nederland bestaat deze uit 18 tekens. De IBAN vervangt uw huidige rekeningnummer.

In het komende jaar zullen steeds meer organisaties u om uw IBAN vragen. Uw IBAN vindt u nu al in uw internetbankierenomgeving of op uw rekeningafschrift. De Nederlandse IBAN bestaat uit uw huidige rekeningnummer voorafgegaan door de landcode NL, een controlegetal (2 cijfers), de 4-lettercode van uw bank plus één of meer nullen. Meer informatie hierover leest u op www.overopiban.nl.
Ik betaal per automatische incasso. Moet ik een nieuwe incassomachtiging tekenen?
​Nee, de huidige incassomachtigingen worden omgezet naar SEPA-incassomachtigingen (ook wel Europese Incasso). U hoeft hier niets voor te doen.
Kan ik even rustig nadenken over een offerte van Univé?
Ja, natuurlijk. Univé biedt u de mogelijkheid uw zelfberekende offerte vrijblijvend op te slaan. Als u dan later de gegevens opnieuw wil bekijken, logt u weer in en kunt u de verzekering afsluiten zonder dat u alles opnieuw hoeft in te vullen. Uw online opgeslagen offerte blijft twee maanden geldig.
Krijg ik een polis thuisgestuurd als ik online een reisverzekering afsluit?
Bij de kortlopende reisverzekering kunt u dat zelf bepalen. Als u een polis en de overige stukken wilt ontvangen, kunt u dat daar op het scherm aangeven. Sluit u een kortlopende reisverzekering af en kiest u ervoor zelf de polis en de bijbehorenden documenten af te drukken, dan krijgt u van ons € 3,40 poliskorting. In dat geval ontvangt u van ons wel altijd een mailbericht ter bevestiging. Deze kortingsmogelijkheid bestaat alleen bij de kortlopende reisverzekering. Sluit u een doorlopende reisverzekering af, dan ontvangt u altijd uw polis.
Waar moet ik op letten als ik een verzekering wil afsluiten?
Als u vragen heeft over de wettelijke regelingen omtrent verzekeringen, kunt u terecht bij Wijzer in geldzaken. Daar leest u per verzekering de belangrijkste regels en aandachtspunten.​
Waarvoor is de transactiecode bedoeld?
De transactiecode is een unieke code die op de internetserver wordt aangemaakt zodra iemand een verzekering heeft afgesloten. Elke code is uniek: de code die u krijgt toegewezen is alleen voor ú bedoeld. Dit is van groot belang voor de veiligheid van u en Univé. Wij raden u dan ook aan deze code bij de hand te houden als u een schade meldt.​

Opstalverzekering

Bijgebouwen (schuur, volière enz.) - zijn die ook verzekerd?
Naast het woongedeelte en alle hieraan vast gebouwde bouwdelen horen bij uw woning bv. vrijstaande bijgebouwen (als u die opgeeft). Niet verzekerd zijn zaken die geen onderdeel zijn van uw huis, zoals (hobby)kassen, zonweringen, (schotel)antennes, vlaggenmasten en planten, bomen en struiken.  Bereken uw premie.
Dekking van de opstalverzekering - hoe ziet die eruit?

U kunt kiezen uit twee opstalverzekeringen:

 • Opstalverzekering Basis Deze standaardverzekering biedt niet alleen de standaarddekking bij brand, inbraak, diefstal en storm, maar ook bij schade aan uw huis door bijvoorbeeld rook, schroeien, hagel en hevige plaatselijke regenval.
 • Woonhuisverzekering AllRisk Met deze complete verzekering heeft u maximale dekking en een ruime uitkering. Vrijwel elke schade aan uw huis – inclusief glasschade – is verzekerd.

 Lees meer over de opstalverzekering of bereken uw premie.

Duur van de verzekering – Hoe lang is mijn huis verzekerd?
U sluit de opstalverzekering af voor 1 jaar. Na dat jaar wordt de verzekering automatisch verlengd en kunt u deze per maand opzeggen. Bereken uw premie.
Eigen risico – Bestaat er een eigen risico?
​Alleen voor stormschade geldt er een eigen risico van € 250,-. Voor overige schades geldt dus geen eigen risico. Tenzij u hiervoor bij het afsluiten heeft gekozen. U ziet het eigen risico op uw polis.
Indexering - wat houdt dat in?
Univé houdt voor u al uw verzekeringen op peil, zodat deze in de pas lopen met de waardestijgingen van de bouwkosten in de markt. Zo weet u zeker dat uw huis optimaal is verzekerd.  Bereken uw premie.
Polisbedenktijd - Niet tevreden - Wat kan ik doen als ik niet tevreden ben met de polis?
Univé kent het begrip 'polisbedenktijd'. Nadat u de verzekering heeft afgesloten, ontvangt u uw polis en de voorwaarden. Bent u daarover niet tevreden, dan kunt u die binnen 14 dagen terugsturen. U bent dan niet verzekerd en wij brengen u niets in rekening. Bereken uw premie.
Rechtshulp via consumentenorganisaties? Is dat voldoende?
Consumentenorganisaties als de Consumentenbond, ANWB en Vereniging Eigen Huis verlenen als service vaak rechtsbijstand bij conflicten met betrekking tot de (eigen) woning aan hun leden. Dergelijke organisaties komen veelal op voor de belangen van de leden in het algemeen. Maar als individu kunt u vaak geen rechtsbijstand afdwingen bij deze organisaties. Het is dus geen overbodige luxe om de module Consument & Wonen van de particuliere rechtsbijstandverzekering af te sluiten.

Over Univé

Bij welke Regionale Univé (vroeger: 'Onderlinge') kan ik terecht?
In principe krijgt u bij het sluiten van uw verzekering automatisch een kantoor toegewezen. Via internet gebeurt dit op basis van uw postcode. Dit kantoor behartigt uw belangen. Uiteraard kunt u met een vraag ook bij één van de andere kantoren terecht of bij onze Helpdesk op (0592) 34 93 40.​
Univé - een verzekeraar zonder winstoogmerk?
Wij blijven Univé: de verzekeraar zonder winstoogmerk die het belang van de leden voorop stelt. Die met goede producten tegen een zo laag mogelijke prijs de risico's van de verzekerden afdekt.​
Waarom Univé-kantoren?
Uiteraard zijn er veel verzekeringszaken die u via internet kunt regelen. Soms is het handig en gemakkelijk in een persoonlijk gesprek met een adviseur alles op een rijtje te zetten. Dat kan bij een Univé-kantoor bij u in de buurt, maar ook bij u thuis.​
Wat als er geen Univé-kantoor bij u in de buurt zit?
Als er in uw directe omgeving geen Univé-kantoor gevestigd is, kunt u toch persoonlijk advies krijgen. Zoekt u op de site bij Klantenservice onder Contact naar het dichtstbijzijnde regiokantoor. U kunt dan bv. een afspraak maken met een buitendienstmedewerker die op uw verzoek bij u thuis langskomt. ​
Wat is een Regionale Univé (vroeger 'Onderlinge')?
Een Regionale Univé is een Univé-vestiging in de regio die exclusief Univé-verzekeringen verkoopt. U kunt bij een Univé-kantoor terecht om verzekeringen, hypotheken en aanverwante producten af te sluiten. Maar natuurlijk kunt u er ook informatie en advies krijgen. Univé kent zo'n 12 Regionale Univé's met in totaal ruim 130 kantoren, verspreid door het land. Univé weet daarom wat er leeft onder haar verzekerden, kent de wensen en risico's van bedrijven én particulieren en kent de plaatselijke verhoudingen.​​

Overlijdensrisicoverzekering

Hypotheek - Kan ik de uitkering gebruiken voor het aflossen van mijn hypotheek?
​U kunt ervoor kiezen om de verzekering aan uw hypotheek te verbinden. In dat geval wordt uw verzekering verpand aan de hypotheekverstrekker en betaalt u vaak minder premie. De uitkering bij overlijden wordt vervolgens gebruikt voor de (gedeeltelijke) aflossing van uw hypotheek.
Kinderen - Kan ik mijn kinderen ook meeverzekeren?
​Ja. De aanvullende overlijdensrisicoverzekering voor kinderen keert uit na overlijden van een kind (ook stief-, pleeg- en adoptiekind). Uw kinderen zijn bij deze aanvullende verzekering verzekerd tot hun 18e jaar.
Uitkering - Hoe wordt de uitkering geregeld?
Voor de uitkering uit de Overlijdensrisicoverzekering kunt u het best contact opnemen met het Univé-regiokantoor dat op uw polis staat vermeld. Uw adviseur kan precies aangeven welke documenten u nodig heeft om het bedrag uitgekeerd te krijgen. U kunt er ook advies krijgen over de besteding van het bedrag.​
Uitvaartverzekering – Ik heb al een uitvaartverzekering. Heb ik dan nog de overlijdensrisicoverzekering nodig?
Ja. Een uitvaartverzekering is bedoeld voor de (kosten van een) uitvaart. Met de overlijdensrisicoverzekering regelt u juist iets voor de periode na de uitvaart. Bijvoorbeeld voor de (gedeeltelijke) aflossing van de hypotheek, voor de kinderopvang of de studiekosten van de kinderen.​

Pakketkorting

Kenmerken – Wat zijn de belangrijkste kenmerken van Pakketkorting?
 1. Kortingspercentage
  Per soort schadeverzekering: 2 = 2%, 10 of meer = 10%.
 2. Meetellende verzekeringen
  Niet zorgverzekering en arbeidsongeschiktheidsverzekering; wel schadeverzekeringen.
  Verzekeringen die meetellen bij Pakketkorting
Percentage – Hoe bouwt de korting zich op binnen Pakketkorting?

Elke meetellende soort schadeverzekering van Univé (bijvoorbeeld een auto-, rechtsbijstand- en/of aansprakelijkheidsverzekering), bepaalt uw kortingspercentage. Heeft u 2 meetellende soorten verzekeringen, dan heeft u recht op 2% pakketkorting. Per extra meetellende soort verzekering krijgt u er 1% extra bij. Bij 10 of meer soorten Univé-schadeverzekeringen bedraagt uw pakketkorting 10%.

Verzekeringsgroepen - Welke verzekeringen tellen mee voor Pakketkorting?

De soorten verzekeringen waarvoor pakketkorting geldt zijn: aansprakelijkheid, auto, boot, bromfiets, camper, caravan, doorlopende reis en annulering, fiets, kostbaarheden, motor, oldtimer, ongevallen, rechtsbijstand, wonen, gebouwen, roerende zaken en bedrijfsschade. Lees meer over Pakketkorting.

Voordelen – Wat zijn de voordelen van Pakketkorting?

Het is een eenvoudige, transparante regeling: u kunt zelf narekenen op hoeveel korting u recht heeft. Hoe meer soorten schadeverzekeringen, hoe meer korting: vanaf 2% korting bij 2 soorten tot 10% korting bij 10 of meer soorten verzekeringen. En heeft u bijvoorbeeld meer auto’s verzekerd? Dan tellen die samen als één soort verzekering, maar u ontvangt die korting wel over de totale premie van deze auto’s. Lees meer over Pakketkorting.

Pensioenen

Afsluiten- Heeft Univé eigen pensioenproducten?
Nee, Univé heeft geen eigen pensioenproducten. Univé adviseert u bij het onderwerp pensioenen en kiest samen met u welk product of dienst in de markt het beste bij uw situatie past. Uw belang staat hierbij voorop. Wilt u persoonlijk advies over uw pensioen? Maak een afspraak met een Univé-adviseur bij u in de buurt.
Financiële Bijsluiter - Wat is het doel van een Financiële Bijsluiter?
​Financiële instellingen die ingewikkelde producten verkopen (bv. een beleggingsfonds of een beleggingsverzekering) zijn verplicht hierbij een Financiële Bijsluiter beschikbaar stellen. De Financiële Bijsluiter is een document dat u vóór de aankoop van een financieel product op uw verzoek kosteloos krijgt. Daarin vindt u informatie over rendementen, risico's en kosten. Op basis daarvan kunt u vervolgens verantwoorde beslissingen nemen bij de aanschaf.
Pensioengat- Wat is een pensioengat?
​De Nederlandse norm voor een ‘goed’ pensioen is 70% van het laatst verdiende loon. Als uw pensioen lager uitvalt, spreken we van een pensioengat. Dit tekort kan ontstaan door bijvoorbeeld: wisseling van werkgever of pensioenfonds, (tijdelijke) werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of een echtscheiding. Deze voorbeelden zijn niet limitatief. Wilt u persoonlijk advies over uw pensioen?  Maak dan een afspraak met een Univé-adviseur bij u in de buurt.
Pensioentekort dichten - Hoe kan ik mijn pensioentekort dichten?
U kunt uw pensioentekort vaak vrij eenvoudig dichten als u er maar op tijd bij bent. Enkele opties zijn: banksparen, lijfrenteverzekering, beleggen of sparen. Maak een afspraak met een Univé-adviseur bij u in de buurt om te kijken naar uw mogelijkheden. ​
Vroegpensioen- Wat zijn de mogelijkheden voor vervroegd pensioen?
Als u eerder wilt stoppen met werken moet u de periode tot uw officiële pensioenleeftijd overbruggen met een goede financiering. Tijdens uw vroegpensioen heeft u namelijk geen inkomen en bouwt u bovendien geen pensioen op. Wilt u meer informatie over het financieren van een vroegpensioen? Maak een afspraak met een Univé-adviseur bij u in de buurt voor een persoonlijk advies.​

Preferentiebeleid

Wat is het voorkeursbeleid (preferentiebeleid)?
Zorgverzekeraars hebben als opdracht de zorg in Nederland voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden. Geneesmiddelen vormden vele jaren een groot probleem rond de ontwikkeling van de zorgkosten. De kosten stegen jaarlijks met 8-10%. Univé voert daarom, net als enkele andere zorgverzekeraars, het voorkeursbeleid. Dit betekent dat we van veel medicijnen alleen de goedkoopste variant vergoeden. Verzekerden krijgen hetzelfde medicijn, maar in een ander doosje. 

Door het voeren van een voorkeursbeleid houden we de zorg betaalbaar. Door dit beleid stijgen de kosten van farmaceutische zorg nauwelijks meer. Het voorkeursbeleid heeft gezorgd voor een kostenbesparing van 600 à 700 miljoen euro per jaar.​

Privacy

Hoe gaat Univé om met de gegevens die ik opgeef bij het registreren op de Univé-site ?
Om de privacy van uw gegevens te garanderen heeft Univé een privacybeleid opgesteld. Meer informatie hierover kunt u vinden onder het kopje Site in de rubriek Privacy Reglement. Univé houdt zich aan de gedragscode van het Verbond van Verzekeraars.​
Hoe is de toegang tot mijn gegevens beschermd ?
De toegang tot uw persoonlijke informatie is beschermd door uw gebruikersnaam en wachtwoord. Hiermee heeft u als enige toegang tot uw persoonlijke gegevens. Daarnaast zijn diverse technische maatregelen getroffen die de kans op ongeautoriseerde toegang tot uw gegevens tot een minimum beperken. ​
Hoe is het transport van mijn gegevens tussen mijn pc en de Univé-site beveiligd?
Bij het transport van uw persoonlijke gegevens van en naar de Univé-site wordt gebruik gemaakt van het SSL-protocol. Dit Internet-protocol creëert een virtuele tunnel tussen uw pc en de Univé-site. Hierdoor wordt het voor derden nagenoeg onmogelijk uw informatie te onderscheppen. ​
Hoe kan ik controleren dat Univé die gegevens juist verwerkt ?
Wanneer u zich eenmaal heeft geregistreerd voor de Univé-site, kunt u uw persoonlijke gegevens op elk gewenst moment in "Mijn Map" bekijken. Als dat nodig is, kunt u ze ook wijzigen. ​
Verstrekt Univé de door mij opgegeven gegevens ook aan derden ?
Univé verstrekt geen gegevens aan derden, tenzij de wet dit voorschrijft of in het geval van (het vermoeden van) fraude.​

Rechtsbijstandverzekering

Advocaat - Kan ik zelf een advocaat kiezen?
U moet altijd eerst het conflict melden bij Univé Rechtshulp. Als vervolgens de jurist van Univé Rechtshulp aangeeft dat er een procedure gestart moet worden of wanneer u gedagvaard wordt, kunt u na akkoord van Univé Rechtshulp zelf een advocaat kiezen. Lees meer over vrije advocaatkeuze.
Behandelaar - Wie neemt een eventuele verkeersschade voor mij in behandeling?
Een eventuele verkeerschade met of door uw motorrijtuig meldt u bij Univé. Vult u altijd direct na het ontstaan van de schade een Europees schadeformulier in (ook telefonisch op te vragen via 0592 34 93 40). Uw schade kunt u online, telefonisch of schriftelijk melden of via het Univé-kantoor bij u in de buurt. Wanneer uw schade op een andere partij verhaald moet worden, doet Univé Rechtshulp dat voor u. Lees meer over hulp bij het verhalen van verkeersschade
Behandelaar - Wie neemt een verzekerd conflict voor mij in behandeling?
Een verzekerd conflict zal door de Univé Rechtshulp in behandeling worden genomen. Univé Rechtshulp is een onafhankelijke stichting waar 200 juristen alleen voor Univé-verzekerden werken. Lees meer over  hulp bij een conflict.
Eigen risico - Geldt er voor de Univé rechtsbijstandverzekering een eigen risico?
Nee, er is geen sprake van een eigen risico. Bereken uw premie
Geschillenregeling - Kan ik een second opinion aanvragen?
Bent u het niet eens met de manier waarop uw zaak juridisch wordt behandeld? Of bent u het niet eens met de inschatting van uw kansen? Dan kunt u een second opinion aanvragen. Dit wordt de geschillenregeling genoemd.
Gezin - Wie zijn verzekerd?
U en uw gezinsleden zijn in ieder geval verzekerd. Dit geldt ook voor uw studerende, uitwonende kinderen en uw huispersoneel of au-pair(s).  Lees meer over de rechtsbijstandverzekering van Univé.​
Indienen - Hoe moet ik een juridisch conflict indienen?
Heeft u een conflict en wilt u hulp? Meld het conflict dan zo spoedig mogelijk bij Univé Rechtshulp. Hoe u dit kunt doen, leest u op de pagina hulp bij een conflict.​
Minimumbedrag - Geldt er een minimumbedrag om voor behandeling in aanmerking te komen?
Om voor rechtsbijstand in aanmerking te komen, moet de schade of het belang minimaal € 100,- bedragen. (Bij het verhalen van verkeersschade geldt geen minimumbedrag.) Gaat uw conflict over een lager bedrag, dan helpen we u wel met een advies. U kunt voor juridisch advies contact opnemen met Univé Rechtshulp via 0592 382 501 of uw juridische vraag sturen naar: rechtshulp.mijnvraag@unive.nl.
Opzeggen - Hoe kan ik de rechtsbijstandverzekering bij mijn huidige verzekeraar opzeggen?
Dat is eenvoudig. Als u een Univé-rechtsbijstandverzekering afsluit en aangeeft dat u elders verzekerd bent, kunt u gebruik maken van de opzegservice. Wilt u een rechtsbijstandverzekering afsluiten? Bereken uw premie.​
Polisbedenktijd - Niet tevreden - Wat kan ik doen als ik niet tevreden ben met de polis?
Univé kent het begrip 'polisbedenktijd': nadat u de verzekering heeft afgesloten, ontvangt u uw polis en de voorwaarden. Bent u daarover niet tevreden, dan kunt u die binnen 14 dagen terugsturen. U bent dan niet verzekerd en wij brengen u niets in rekening. Bereken uw premie.​
Rechtsbijstand - Waarom een rechtsbijstandverzekering?
Tegenwoordig is de kans groot dat u te maken krijgt met een juridisch conflict. De rechtsbijstandverzekering zorgt ervoor dat u snel deskundige juridische hulp en ondersteuning krijgt. De jaarpremie van een rechtsbijstandverzekering is lager dan het gemiddelde uurloon van een advocaat. Wilt u een rechtsbijstandverzekering afsluiten? Bereken uw premie.​
Samenstellen - Is het mogelijk zelf een rechtsbijstandverzekering samen te stellen?
Ja. De rechtsbijstandverzekering kunt u zelf samenstellen. Deze bestaat standaard uit de basisdekking Letsel & Verkeer en kunt u uitbreiden met drie aanvullende dekkingen. Lees meer over de rechtsbijstandverzekering van Univé.
Verzekerd - Ik heb een juridisch conflict, kan ik een rechtsbijstandverzekering afsluiten?

Een rechtsbijstandverzekering kan op ieder gewenst moment worden afgesloten. Maar bestaande en binnenkort te verwachten conflicten, die u bij het afsluiten van de verzekering kunt zien aankomen, kunt u niet alsnog verzekeren (voorzienbaarheid). Lees meer over de rechtsbijstandverzekering van Univé.​

Wachttijd- Kent Univé wachttijd?
Behalve voor echtscheidingsmediation heeft Univé bij de rechtsbijstandverzekering geen wachttijd, dus u bent direct verzekerd. Echtscheidingsmediation valt onder de aanvullende dekking Fiscaal & Vermogen. Daarbij moeten zowel de samenlevingsvorm als deze verzekering minimaal drie jaar lopen.

Scootmobielverzekering

Beëindigen - Ik heb mijn scootmobiel verkocht. Kan ik de verzekering nu beëindigen?
​Ja, dat kan. Als u uw scootmobiel verkoopt, moet u het verzekeringsplaatje naar ons terugsturen. Zodra wij het verzekeringsplaatje hebben ontvangen, beëindigen wij de verzekering.
Diefstal - Kan ik mijn scootmobiel bij Univé tegen diefstal verzekeren?
​Ja. U bent voor diefstal verzekerd als u kiest voor de All Riskdekking. Bereken uw premie
Eigen risico - Geldt er een eigen risico bij schade?
​Ja, bij een All Riskschade geldt een eigen risico van € 100,-.
Kapot - Mijn scootmobiel is kapot. Kan ik de verzekering beëindigen?
​Ja, u kunt uw verzekering beëindigen als uw scootmobiel niet meer op de openbare weg kan rijden. Wel willen wij graag van u de opzegging in combinatie met het verzekeringsplaatje ontvangen. Zodra wij het verzekeringsplaatje hebben ontvangen, beëindigen wij de verzekering.
Looptijd - Wanneer loopt mijn scootmobielverzekering af?
​De verzekering loopt vanaf de ingangsdatum een jaar lang. Na dat jaar wordt de verzekering volgens het contract automatisch verlengd en kunt u die vervolgens per maand opzeggen. U hoeft dus niet steeds zelf de verzekering te verlengen.
Overschrijven - Kan ik de verzekering overschrijven op de naam van iemand anders?
​Nee, dat kan niet. De nieuwe eigenaar moet zelf een verzekering afsluiten.
Rijden – Wanneer kan ik met mijn scootmobiel gaan rijden?
​Als u uw scootmobiel bij Univé heeft verzekerd, krijgt u van ons zo snel mogelijk een verzekeringsplaatje. Zodra u dit op uw scootmobiel heeft gemonteerd, kunt u gaan rijden.
Schadevrije jaren – Bouw ik schadevrije jaren op met mijn scootmobielverzekering?
​Nee, de scootmobielverzekering kent geen schadevrije jaren.
Veiligheid - Mogen we de scootmobiel opvoeren?
​Opgevoerde scootmobielen zijn niet verzekerd; de schade die daarmee wordt veroorzaakt is dus niet gedekt. Sterker nog: als u met een opgevoerde scootmobiel schade aan een ander veroorzaakt, kan de verzekeraar de eventuele schadevergoeding op u verhalen.
Verzekeren - Moet ik de scootmobiel verzekeren
​Een scootmobielverzekering voor wettelijke aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Bij Univé kunt u die uitbreiden tot een All Riskdekking. Bereken uw premie

Top 5 veelgestelde vragen

1 - Moet de groene kaart groen zijn en is deze ook digitaal geldig?

De groene kaart hoeft in de meeste landen niet meer groen te zijn. U kunt ook een zwart/wit kopie gebruiken of zelfs een digitale kopie op uw tablet of telefoon.
Lees hier meer over de groene kaart en in welke landen deze geldig is.

2 - Kan ik mijn verzekeringen van Univé digitaal inzien?
U kunt al uw verzekeringszaken online regelen met Mijn Univé. Dit is een persoonlijke, beschermde omgeving om uw Univé-verzekeringen 24 uur per dag online te beheren. Nadat u bent ingelogd in Mijn Univé, kunt u er eenvoudig uw persoonlijke gegevens inzien en heeft u online inzage in uw verzekeringsgegevens. Ook online uw verzekeringen wijzigen en een verhuizing doorgeven behoort tot de mogelijkheden. Aanmelden kan via www.unive.nl/mijnunive. Heeft u al een Mijn Univé-account? Dan kunt u hier inloggen.
3 - Ik wil mijn betaalwijze of betaaltermijn aanpassen, hoe doe ik dit?
Dit kan eenvoudig via Mijn Univé. Als u in Mijn Univé inlogt, kunt u uw betaalwijze aanpassen naar automatische incasso. En als betaaltermijn kunt u kiezen voor betalen per maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar. Heeft u nog geen account voor Mijn Univé? Dan kunt u zich aanmelden met uw klantnummer dat u vindt op uw verzekeringspapieren.
4 - Ik heb een andere auto gekocht, hoe kan ik deze verzekeren?
Sluit online een autoverzekering af. Tijdens het afsluiten kan u aangeven
of u een nieuwe, extra of een vervangende auto wilt verzekeren. U vindt hier ook informatie over de verschillende
dekkingen en u kunt een keuze maken welke verzekering het beste bij u past.
5 - Welke vergoedingen krijg ik met mijn zorgverzekering?
Dat hangt af van uw zorgverzekering. Heeft u naast uw basisverzekering ook een aanvullende verzekering? Dan krijgt u voor veel zaken een hogere vergoeding. Daarnaast draagt u bepaalde kosten (gedeeltelijk) zelf, bv. het wettelijk verplicht eigen risico, een eventueel vrijwillig eigen risico en de eigen bijdrage.
De vergoedingen van de zorgverzekering vindt u in onze vergoedingenzoeker. Wat u in uw situatie precies vergoed krijgt, kunt u vinden in het vergoedingenoverzicht.

Uitvaartverzekering

Aan wie wordt het verzekerde kapitaal van de uitvaartverzekering uitgekeerd bij overlijden?
Bij overlijden wordt uitgekeerd aan degene(n) die op de polis als begunstigde staat of staan vermeld. Indien in het testament iemand anders staat vermeld, keren wij toch uit aan de begunstigde conform de polis. De standaard begunstiging op de polis is: 1. de verzekeringnemer 2. de echtgeno(o)t(e) van de verzekeringnemer 3. de kinderen van de verzekeringnemer 4. de wettige erfgenamen van de verzekeringnemer. Indien u wilt dat iemand anders de uitkering ontvangt, kunt u dit via uw Univé-kantoor bij ons aangeven.
Als ik later besluit me te laten cremeren, kan ik dat dan nog wijzigen?
Ja, u hoeft nu zelfs nog geen enkele keuze te maken, als u dat niet wilt. U kunt uw keuze ook op een ander moment maken. Op het moment van overlijden is de besteding van de uitkeringen bij een kapitaal uitvaartverzekering helemaal vrij. Let u er wel op dat u – of uw nabestaanden - het verschil zelf moet(en) bijbetalen als het verzekerde kapitaal lager is dan de kosten van de door u gewenste uitvaart. Heeft u het verzekerde kapitaal vastgesteld op basis van een crematie en u besluit toch begraven te willen worden, dan kunt u tussentijds het verzekerde kapitaal verhogen. De Univé-adviseur kan u daarbij helpen. Heeft u nog geen keuze gemaakt, dan kunnen uw nabestaanden met de uitvaartondernemer bepalen hoe de uitvaart eruit gaat zien. Neem contact op met Univé voor meer informatie en een persoonlijk advies.
Heeft Univé een eigen uitvaartverzekering?
Univé heeft geen eigen uitvaartverzekering. Daardoor kunnen we u een onafhankelijk advies geven over het verzekeren van uw uitvaart. Wilt u ook een gepast advies? Neem dan contact op met de Univé-adviseur bij u in de buurt.
Hoe wordt de uitkering geregeld na overlijden?
Voor de uitkering uit de uitvaartverzekering kunt u het beste contact opnemen met uw het Univé-kantoor dat op uw polis staat vermeld. Die kan u precies aangeven welke documenten wij nodig hebben om het verzekerde kapitaal zo snel mogelijk aan u uit te kunnen keren. Neem contact op met Univé voor meer informatie en een persoonlijk advies.
Ik heb veel spaargeld. Is het dan verstandig alsnog een uitvaartverzekering af te sluiten?
Ook als u veel spaargeld heeft, adviseren wij u alsnog een uitvaartverzekering af te sluiten. U weet immers niet wanneer u komt te overlijden en hoe uw financiële situatie op dat moment is. Met een uitvaartverzekering van Univé weet u zeker dat uw nabestaanden niet voor onaangename financiële verrassingen komen te staan. Neem contact op met Univé voor meer informatie en een persoonlijk advies.
In de loop van de tijd zullen de kosten voor een uitvaartverzekering stijgen. Is het mogelijk om het verzekerde kapitaal te verhogen?
Ja, wij adviseren u minimaal eens in de drie tot vijf jaar uw wensen nog eens op een rijtje te zetten en te beoordelen of het verzekerde kapitaal nog steeds voldoende is. Indien nodig kunt u dan uw uitvaartverzekering verhogen. Neem contact op met Univé voor meer informatie en een persoonlijk advies.
Kan ik mijn kinderen ook meeverzekeren?

Ja, dit kan op twee manieren. Zo kunt u een zelfstandige verzekering voor elk kind afsluiten. U kunt dan zelf bepalen voor welk kapitaal u uw kinderen wilt verzekeren. U bent in dat geval zelf verzekeringsnemer en premiebetaler. Op het moment dat u vindt dat uw kinderen oud en wijs genoeg zijn, kunt u de polis op hun naam laten zetten. Verder wijzigt er dan niets.
Het voordeel is dat uw kinderen al op jonge leeftijd beginnen met de opbouw van het verzekerde kapitaal, waardoor de premie relatief laag is. In dat geval moet er voor uw kinderen een zelfstandige verzekering worden afgesloten als zij de leeftijd van 18 jaar bereiken. Neem contact op met Univé voor meer informatie en een persoonlijk advies.

Wat is de werkwijze van de Onderlinge-kantoren van Univé?
Een Onderlinge is niet gebonden aan een maatschappij, dus ook niet aan Univé. We hebben dan ook geen eigen uitvaartverzekering; u krijgt een onafhankelijk advies. Daarbij staat uw belang voorop, wij kiezen de verzekering die het beste bij ú past.
Wat is het verschil tussen een kapitaal uitvaartverzekering en een uitvaartverzekering in natura?
Kenmerken van een kapitaal uitvaartverzekering zijn:
 • Tijdelijke premiebetaling (maximaal 40 jaar) en daarna premievrij verzekerd.
 • U stelt het verzekerd bedrag vast naar aanleiding van uw eigen wensen.
 • De premies zijn laag: u betaalt alleen datgene waar u zelf voor kiest.
 • U heeft vrije keuze van uitvaartondernemer.
 • Het verzekerd bedrag wordt altijd uitgekeerd, ook als er meer is verzekerd dan benodigd voor de uitvaart.

Kenmerken van een uitvaartverzekering in natura zijn:
 • Veelal levenslange premiebetaling.
 • U bent gebonden aan pakketten die zijn vastgesteld door de verzekeraar.
 • U bent gebonden aan de uitvaartondernemer van de naturaverzekeraar.
 • De premie kan verhoogd worden om de inhoud van het verzekerde pakket te kunnen waarborgen.
 • Het is een vast pakket, waarbij losse uitkering niet mogelijk is.
 • Extra wensen moeten extra betaald worden.

Wilt u meer weten over de uitvaartverzekering van Univé? Neem contact op met Univé voor meer informatie en een persoonlijk advies.
Wat te doen bij overlijden van mijn partner of kind?
Komt uw partner of kind te overlijden, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het Univé-kantoor bij u in de buurt om het overlijden te melden. Wij nemen dan direct contact op met een uitvaartondernemer, tenzij u een uitvaartondernemer van uw keuze heeft gevonden. De uitvaartondernemer regelt samen met u dan de uitvaart naar uw wens.

Verzekeringspakket

Aanpassing - Wat zijn de voordelen van aanpassing naar één verzekeringspakket?
​Uw schadeverzekeringen in één pakket betekent:
• tot 10% pakketkorting op de totale premie van uw pakket;
• één premiebedrag en één nota voor het totale pakket;
• één overzicht per jaar van alle schadeverzekeringen in uw pakket;
• één datum waarop de verzekeringen in uw pakket worden verlengd.
Meer informatie leest u in de brochure.
Aanpassing in de betaling – In welke situaties vindt er correctie plaats?

​Als uw verzekeringen in een pakket zijn ondergebracht, kan per verzekering het volgende gebeuren:
• De verlengingsdatum is eenmalig naar voren of naar achter geschoven (bv. van 1 juli naar 1 juni of andersom); hierdoor wordt uw verzekeringsjaar voor één keer korter of langer.
Voortaan geldt deze nieuwe verlengingsdatum jaarlijks voor alle verzekeringen in uw pakket.
• Uw betaaltermijn wordt aangepast (bv. van kwartaalbetaling naar maandbetaling).
Deze nieuwe betaaltermijn geldt voortaan voor alle verzekeringen in uw pakket.

Als u hierdoor te veel of te weinig heeft betaald, verrekenen wij dat over alle verzekeringen in uw pakket. Hierdoor krijgt u eenmalig een bedrag terug of moet u juist eenmalig een bedrag bijbetalen.

Betaaltermijn – Hoe heeft Univé de betaaltermijn van mijn pakket bepaald?
​Voor het bepalen van de betaaltermijn van uw pakket hebben we de betaaltermijn van uw huidige polissen bij Univé bekeken. Daarbij wordt voor uw pakket gekozen voor uw kleinste huidige betaaltermijn. Betaalt u nu bijvoorbeeld 2 verzekeringen per maand en 1 per kwartaal, dan gaan we voor uw pakket voortaan uit van uw kleinste betaaltermijn. Voor uw pakket wordt de betaaltermijn dus voortaan: per maand.
Betaaltermijnen - In welke termijnen kan ik mijn premie betalen?
​U kunt de premie van uw pakket betalen in termijnen van een jaar, half jaar, kwartaal of maand. Uw premiekorting is al volgt:
• betaalt u per jaar,         dan bedraagt uw korting 3,54%
• betaalt u per half jaar,  dan bedraagt uw korting 1,61%
• betaalt u per kwartaal,  dan bedraagt uw korting 0,64%.
Wilt u de betaaltermijn wijzigen? Neem dan contact op met het Univé-kantoor bij u in de buurt. Vanaf 12 mei 2015 kunt u uw betaalgegevens ook online wijzigen in Mijn Univé.
Betaalwijze – Op welke manier kan ik mijn pakketpremie betalen?
​U kunt uw premie betalen per acceptgiro of per automatische incasso. Betaalt u uw premie per maand, dan is automatische incasso verplicht. Wilt u de manier van betalen wijzigen? Neem dan contact op met het Univé-kantoor bij u in de buurt. Vanaf 12 mei 2015 kunt u uw betaalgegevens ook online wijzigen in Mijn Univé.
Datum – Hoe heeft Univé de datum van mijn pakket bepaald?
​Voor het bepalen van de verlengingsdatum van uw pakket hebben wij een gewogen gemiddelde genomen van de verlengingsdata van uw huidige Univé-polissen. Hierdoor kan het zijn dat uw polissen niet meer per eerste van de maand worden verlengd, maar op een andere dag van de maand. Wordt bijvoorbeeld uw ene verzekering nu verlengd per 1 juni en de andere per 1 juli, dan komt de nieuwe verlengingsdatum voor uw pakket te liggen rond 15 juni.
Pakket – Waarom zie ik niet al mijn verzekeringen in het pakketoverzicht terug?
​Niet alle verzekeringen van Univé zijn onderdeel van een verzekeringspakket. Voor de volgende Univé-verzekeringen blijft u de premie apart betalen:
• kortlopende reisverzekering
• kostbaarhedenverzekering als u die vóór 20 april 2015 heeft afgesloten
• scootmobielverzekering
• zorgverzekering
• zakelijke en/of agrarische verzekeringen (bv. de aanhangwagenverzekering)
• fietsverzekering als u die vóór 23 mei 2014 heeft afgesloten (want dan heeft u de premie al in één keer betaald).
Verzekeringen behoren ook niet tot uw pakket als:
• u ze via Univé heeft afgesloten bij een andere verzekeraar;
• u ze via een andere Regionale Univé heeft afgesloten;
• ze niet op uw naam staan, maar op naam van uw partner of kind;
• u ze betaalt via een andere bankrekening.
Bestaat uw pakket uit 2 of meer soorten schadeverzekeringen, dan heeft u recht op pakketkorting. Wilt u dat uw verzekeringen zoveel mogelijk in één pakket terechtkomen? Neem dan contact op met uw Univé-adviseur.
Pakketkorting - Wat is pakketkorting?
​Pakketkorting is een regeling waarmee u voor iedere soort schadeverzekering in uw pakket 1% korting op uw premie krijgt. Die kan oplopen tot 10%. De korting start vanaf de tweede soort verzekering. Dus bij twee soorten verzekeringen in uw pakket krijgt u 2% korting, bij drie verzekeringen 3%, enz.
Heeft u bijvoorbeeld meerdere autoverzekeringen, dan tellen die mee als één soort verzekering. De korting ontvangt u wel over de totale premie. Lees meer over pakketkorting.
Pakketverzekeringen – Voor welke soorten verzekeringen krijg ik pakketkorting?
In alfabetische volgorde: aansprakelijkheid, auto, boot, bromfiets, camper, caravan, doorlopende reis en annulering, fiets, kostbaarheden, motor, oldtimer, ongevallen, rechtsbijstand en wonen.
De pakketkortingsregeling geldt dus alleen voor uw schadeverzekeringen (d.w.z. niet voor zorg- en levensverzekeringen). Meer informatie leest u in de brochure.
Poliskosten - Hoef ik geen poliskosten meer te betalen?
​Nee, in het verleden betaalde u bij het afsluiten van de meeste verzekeringen eenmalige poliskosten. Maar voortaan hoeft u voor het afsluiten of wijzigen van een verzekering geen poliskosten meer te betalen.
Verzekeringen wijzigen - Kan ik verzekeringen in mijn pakket wijzigen?
​Ja, dat kan. En ook als u een nieuwe verzekering wilt afsluiten of een verzekering wilt opzeggen, is dat heel eenvoudig. Bijvoorbeeld online in Mijn Univé. Maar u kunt ook contact opnemen met het Univé-kantoor bij u in de buurt.
Vragen – Waar kan ik met mijn vragen terecht?
​Heeft u vragen over uw verzekeringen of over uw verzekeringspakket? Dan kunt u online uw vraag stellen of telefonisch contact met ons opnemen: 0592 348 999. Maar u kunt natuurlijk ook langskomen bij een Univé-kantoor bij u in de buurt.

Verzekeringspakket 2016

Betaaltermijnen - In welke termijnen kan ik mijn premie betalen?

U kunt uw premie betalen in termijnen van een jaar, half jaar, kwartaal of maand. Als u per jaar betaalt, krijgt u 3,54% korting op de totale premie. Per half jaar 1,61% en per kwartaal 0,64%. Bij een maandbetaling ontvangt u geen korting.

Had u termijnkorting en vervalt deze of wordt deze minder door aanpassing van de betaaltermijnen? Dan compenseren we voor dit verzekeringsjaar de korting die u misloopt. Wilt u uw betaaltermijn aanpassen? Neem dan contact met ons op.​

​​​​​​​
Betalen - Kan ik mijn pakketpremie op een andere manier betalen?
U kunt uw premie betalen per acceptgiro of automatische incasso. Premiebetaling per automatische incasso betekent dat u zelf niet meer naar de betaling hoeft om te kijken. Wij zorgen dan voor afschrijving van de premiebedragen van uw rekening. Wilt u uw betaalwijze aanpassen? Neem dan contact met ons op. ​
Brieven - Ik heb tegelijk met deze brief, nog een brief gekregen over een verzekeringspakket. Hoe kan dat?
Verzekeringen die u heeft afgesloten bij een andere Regionale Univé, zitten in een ander pakket. Wilt u hier meer over weten, neem dan contact met ons op. ​​​
Correctie - Wanneer is er sprake van een correctie?
Alle verzekeringen in uw pakket krijgen dezelfde betaaltermijn, betaalwijze en verlengingsdatum. Per verzekering kan daarom de datum van verlenging naar voren of naar achteren schuiven. Hierdoor wordt de verzekeringsperiode langer of korter. Het gevolg is dan dat u meer of juist minder premie betaald heeft dan nodig is voor deze nieuwe periode. Over alle verzekeringen in uw pakket verrekenen we het te veel en het te weinig betaalde met elkaar. Hierdoor krijgt u een bedrag terug of moet u juist een bedrag bijbetalen.​
Groene kaart - Waarom ontvang ik (een) nieuwe groene kaart(en)?
Door het aanpassen van de verlengingsdatum, wordt ook de verzekeringsperiode op uw groene kaart(en) korter of langer. Om die reden ontvangt u van ons hierbij (een) nieuwe groene kaart(en).​
Later toegevoegd - Welke verzekeringen zijn nog geen onderdeel van dit pakket, maar worden later toegevoegd?
 • Alle verzekeringen in uw Zeker Zakelijk Plus pakket
 • De zakelijke rechtsbijstandverzekeringen
 • De arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Wanneer wij ook deze verzekeringen toevoegen, zullen wij u hierover informeren.​

​​​​​​
Niet toegevoegd - Welke verzekeringen zijn geen onderdeel van dit pakket en worden ook niet toegevoegd?
 • ​Verzekeringen in een ander verzekeringspakket
 • Verzekeringen die niet op naam van u of uw bedrijf staan, maar op naam van een ander of een ander bedrijf
 • Verzekeringen die u via een ander bankrekeningnummer betaalt
 • Verzekeringen die u via Univé heeft afgesloten bij een andere verzekeraar
 • Zorgverzekeringen
 • Kortlopende reisverzekeringen
 • Scootmobielverzekering
  ​​​​
Pakketkorting - Hoe werkt pakketkorting?
Pakketkorting betekent dat u voor iedere soort verzekering in uw pakket 1% korting op uw premie krijgt, met een maximum van 10%. Vanaf twee soorten verzekeringen ontvangt u de korting. Bij twee soorten in uw pakket krijgt u dus 2% korting, bij drie soorten 3%, enzovoorts. Heeft u bijvoorbeeld meerdere autoverzekeringen, dan tellen die mee als één soort verzekering. De korting ontvangt u wel over de totale premie.  ​​​
Vraag - Ik heb een vraag die hier niet wordt beantwoord
Meer informatie over uw verzekeringen en over pakketten vindt u op www.unive.nl/pakket. Heeft u nog andere vragen? Dan kunt u ons altijd bellen of mailen, onze contactgegevens vindt u in de brief.​​​
Wijzigen - Kan ik verzekeringen in mijn pakket wijzigen?
Natuurlijk kan dat. Wilt u nieuwe verzekeringen afsluiten, wilt u iets wijzigen? Neem dan contact met ons op.​

WGA Eigen Risico-verzekering

Eigenrisicodrager worden - Wanneer kan dat?
Er zijn twee momenten om eigenrisicodrager te worden en daarmee uit het publieke bestel te treden: 1 januari en 1 juli. De aanvraag hiervoor dient u dertien weken van tevoren, dus respectievelijk vóór 1 oktober en 1 april, te hebben ingediend bij de Belastingdienst. Stuurt u uw aanvraag vóór deze data naar Univé, dan zorgt Univé ervoor dat deze tijdig bij de Belastingdienst terecht komt.
Nieuwe bedrijven en ondernemers die voor het eerst personeel in dienst krijgen kunnen direct eigenrisicodrager worden en daarmee buiten het publieke bestel blijven.
Eigenrisicodrager worden - Wat moet ik daarvoor doen?
U kunt het eigenrisicodragerschap aanvragen met het aanvraagformulier ‘Aanvraag of beëindiging loonheffingen Eigenrisicodragerschap voor de WGA’.
Eigenrisicodrager worden - Welke voordelen heeft dat?
 • Lagere WGA-premie
  De premie van de WGA Eigen Risico Verzekering is lager dan bij het UWV.
 • Financiële stabiliteit
  Anders dan bij het UWV wordt u bij Univé niet ‘beboet’ met een hogere premie als er meer mensen arbeidsongeschikt raken.
 • Optimale re-integratie
  Als een werknemer arbeidsongeschikt raakt, wilt u die zo snel mogelijk aan de slag helpen.
  Dankzij de Univé WIA-doorstartmodule blijven uw onmisbare mensen zoveel mogelijk aan de slag.
 • Uitlooprisico meeverzekerd
  Besluit u na de contractsperiode terug te keren naar het UWV, dan komen de lopende uitkeringen voor rekening van Univé.
 • Overzicht en gemak
  Eén loket voor alles wat met loondoorbetaling en arbeidsongeschiktheid te maken heeft.
Premie - Mag ik de WGA-premie verhalen op mijn werknemers?
U mag maximaal 50% van de WGA-premie verhalen op het nettoloon van uw werknemers. Het ligt voor de hand hierover te overleggen met uw werknemers en hierover afspraken te maken, maar dat is niet verplicht. Bent u eigenrisicodrager, dan geldt een ruimere regeling. U kunt dan vanaf 2007 maximaal de helft van de totale lasten van de WGA verhalen op uw werknemers. De lasten die u kunt verhalen zijn de kosten van de WGA-uitkeringen gedeeld door de loonsom. Dit berekent u op basis van een schatting van de te verwachte lasten of op basis van de gerealiseerde lasten van het voorafgaande jaar.
Premie - Wat is de gedifferentieerde WGA-premie?

Iedere werkgever betaalt deze premie standaard aan het UWV (via de Belastingdienst), tenzij hij ervoor kiest eigenrisicodrager voor de WGA te worden. Gedurende de eerste 10 jaar dat een werknemer arbeidsongeschikt is en aanspraak kan maken op een WGA-uitkering worden uit de gedifferentieerde WGA-premie de volgende kosten gefinancierd:

 • de loongerelateerde WGA-uitkering
 • de vervolguitkering
 • de loonaanvullinguitkering (gemaximeerd tot de hoogte van de vervolguitkering)
 • re-integratiekosten
Premie - Wat is de WGA-basispremie?
Iedere werkgever is verplicht de basispremie WGA te betalen aan het UWV; deze wordt geïncasseerd door de Belastingdienst. Uit deze basispremie worden de volgende kosten gefinancierd:
 • de uitkeringen van mensen die langer dan tien jaar een WGA-uitkering ontvangen
 • het gedeelte loonaanvulling dat hoger is dan de vervolguitkering
 • de uitvoeringskosten van de WIA

Woonverzekering

Bijgebouwen (schuur, volière enz.) - zijn die ook verzekerd?
Naast het woongedeelte en alle hieraan vast gebouwde bouwdelen horen bij uw woning bv. vrijstaande bijgebouwen (als u die opgeeft). Niet verzekerd zijn zaken die geen onderdeel zijn van uw huis, zoals (hobby)kassen, zonweringen, (schotel)antennes, vlaggenmasten en planten, bomen en struiken.
Duur van de verzekering – Hoe lang geldt de verzekering?
U sluit de woonverzekering af voor 1 jaar. Na dat jaar wordt de verzekering automatisch verlengd en kunt u deze per maand opzeggen.
Glas - Moet ik glas meeverzekeren op de woonverzekering?
Woont u in een huurwoning, dan zijn de ruiten vaak verzekerd via de verhuurder (bv. de woningstichting); als dat niet het geval is, kunt u bij Univé een glasverzekering afsluiten. Heeft u een koophuis? Dan kunt u uw woonhuisverzekering aanvullen met een glasverzekering. Maar bij de woonhuisverzekering AllRisk is die glasverzekering al inbegrepen.
Indexering - Wat houdt dat in?

Univé houdt voor u al uw verzekeringen op peil, zodat deze in de pas lopen met de waardestijgingen van de bouwkosten in de markt. Zo weet u zeker dat uw huis optimaal is verzekerd.

Polisbedenktijd – Wat kan ik doen als ik niet tevreden ben met de polis?
Univé kent het begrip 'polisbedenktijd'. Nadat u de verzekering heeft afgesloten, ontvangt u uw polis en de voorwaarden. Bent u daarover niet tevreden, dan kunt u die binnen 14 dagen terugsturen. U bent dan niet verzekerd en wij brengen u niets in rekening.

Zeker Zakelijk Plus pakket

Pakketkorting – Hoe werkt dat bij het Zeker Zakelijk Plus pakket?
​Simpel: hoe meer soorten verzekeringen u als ondernemer afsluit in het Zeker Zakelijk Plus pakket, hoe meer premiekorting u krijgt. Die kan oplopen tot wel 10% per jaar, zodat u veel geld kunt besparen. Meer over pakketkorting.
Pakketkorting – Hoeveel korting kan mij dat opleveren?
​Dat hangt af van het aantal verzekeringen in uw Zeker Zakelijk Plus pakket. Hoe meer soorten verzekeringen, hoe hoger uw pakketkorting. Die kan oplopen tot wel 10%. Elk jaar opnieuw. Meer over pakketkorting.
Pakketkorting – Wanneer wordt die korting verrekend?
​De pakketkorting waarop u recht heeft volgens het Zeker Zakelijk Plus pakket wordt direct op uw nota verrekend. Ook als uw pakket tussentijds wijzigt van samenstelling, past Univé uw korting direct aan. Meer over pakketkorting.
Verzekeringen – Welke verzekeringen horen in Zeker Zakelijk Plus?
​In uw Zeker Zakelijk Plus pakket kunt u diverse soorten zakelijke schadeverzekeringen afsluiten. Dat varieert van bestelauto tot milieuschade en van tractor tot rechtshulp. Allemaal verzekeringen die via de pakketkorting nog extra voordelig worden. Overzicht van verzekeringen.
Vragen – Waar kan ik terecht met mijn vragen over Zeker Zakelijk Plus?
​Heeft u andere vragen over het Zeker Zakelijk Plus pakket? Of wilt u uw bedrijfsrisico’s eens rustig doorspreken met een Univé-adviseur? Maak een afspraak.

Zorgverzekering

Betalingsregeling - Kan ik een betalingsregeling aanvragen voor bv. de premie van mijn zorgverzekering?
​U kunt een betalingsregeling aanvragen voor de facturen die u op dat moment hebt openstaan. Bijvoorbeeld voor uw zorgpremie. Maar ook voor facturen voor uw eigen risico of eigen bijdrage. U kunt dat eenvoudig online regelen op het tabblad Facturen in Mijn Univé Zorg (na inloggen met DigiD).
Buitenland - Krijg ik medische zorg in het buitenland vergoed?

De basisverzekering vergoedt medisch noodzakelijke kosten tijdens uw verblijf in het buitenland ‘slechts’ naar Nederlandse maatstaven. Daardoor worden mogelijk niet al uw kosten vergoed. Een aanvullende zorgverzekering Goed, Beter of Best bij Univé Zorg Geregeld en Vrij vergoedt deze kosten wel volledig. En bij Univé Zorg Select kunt u kiezen voor aanvullende zorgverzekering Europa of Wereld. Heeft u geen aanvullende zorgverzekering? Kies dan voor een medische dekking in uw reisverzekering, zodat u in het buitenland niet voor vervelende verrassingen komt te staan. Met de zorgverzekering kunt u ook profiteren van de buitenlandservices van Univé. Zorg dat u in het buitenland altijd uw Europese zorgverzekeringskaart (EHIC) kunt laten zien. Die vindt u op de achterkant van uw Univé-zorgpas.​

Declareren - Hoe kan ik mijn zorgkosten declareren?

U kunt bij Univé op meerdere manieren uw zorgnota’s declareren.

 • Online door uw nota’s te uploaden via Mijn Univé Zorg. De vergoeding waarop u eventueel recht heeft ontvangt u dan binnen 6 werkdagen. En in het postvak van Mijn Univé Zorg vindt u de bijbehorende zorgkostenfactuur. 
 • Door het declaratieformulier in te vullen en samen met de originele nota’s op te sturen naar Univé Verzekeringen, Postbus 25030, 5600 RS Eindhoven. Wij streven ernaar uw declaratie binnen 3 weken na ontvangst af te handelen. Aansluitend krijgt u een zorgkostenfactuur thuisgestuurd en een eventuele vergoeding op uw rekening gestort.

Lees hier op welke vergoedingen u recht heeft via uw zorgverzekering.

Lager bedrag - Het bedrag dat ik heb ontvangen, is lager dan ik had verwacht. Hoe kan dat?
​Wij verrekenen vergoedingen met bedragen die u ons nog verschuldigd bent. Dit kan bijvoorbeeld gaan om ingehouden eigen risico, een eigen bijdrage of een premieachterstand. U krijgt een zorgkostenfactuur waarop u precies kunt zien hoe het bedrag is opgebouwd dat u heeft ontvangen. Heeft u naar aanleiding daarvan nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.
Vergoedingen - Welke vergoedingen krijg ik met mijn zorgverzekering?

​Dat hangt af van uw zorgverzekering. Heeft u naast uw basisverzekering Univé Zorg Geregeld of Univé Zorg Vrij ook een aanvullende verzekering Goed, Beter of Best en/of Tand Goed, Tand Beter of Tand Best? Dan krijgt u voor veel zaken een hogere vergoeding. De basisverzekering Univé Zorg Select heeft eigen aanvullende verzekeringen voor tandarts, fysiotherapie, spoedeisende hulp in het buitenland en alternatieve zorg. Bepaalde kosten draagt u (gedeeltelijk) zelf, bv. het wettelijk verplicht eigen risico, een eventueel vrijwillig eigen risico en de eigen bijdrage. Alle zorgvergoedingen vindt u in het vergoedingenoverzicht Univé Zorg Geregeld en Univé Zorg Vrij en in het vergoedingenoverzicht Univé Zorg Select. Wat u in uw situatie precies vergoed krijgt, kunt u vinden in de zorgkostenfactuur.

Wijzigen - Hoe kan ik wijzigingen voor mijn zorgverzekering doorgeven?

U kunt de gegevens van uw zorgverzekering eenvoudig online inzien en wijzigen. Maar u kunt uw wijzigingen ook doorgeven via het wijzigingsformulier, bij het Univé-kantoor bij u in de buurt of via de Klantenservice: 072 527 75 95 (lokaal tarief). Heeft u een collectieve zorgverzekering? Dan kunt u onze Klantenservice bereiken via 0800 023 47 63 (gratis). De Klantenservice is op werkdagen tussen 8.00 en 21.00 uur bereikbaar en op zaterdag tussen 9.00 en 13.00 uur.

Wijzigingen - Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de zorgverzekering?

Alle informatie over de wijzigingen in de basisverzekering, de aanvullende verzekeringen, de verzekeringsvoorwaarden en de premie vindt u handig bij elkaar op één pagina. Daar leest u ook meer over de kortingsmogelijkheden via het Ledencollectief.
Het wijzigingsoverzicht ontvangt u rond half november en begin december krijgt u uw nieuwe zorgpolis voor het komende jaar.​

Contact

Vind een kantoor

Kom gerust bij ons langs.

Klantenservice

Neem contact met ons op.