Hoortoestellen - Wat moet u zelf betalen?

Eigen risico
U betaalt uw eigen risico voor het gehoorapparaat uit de basisverzekering als u 18 jaar of ouder bent.

Eigen bijdrage
Heeft u alleen een basisverzekering? Dan betaalt u zelf de eigen bijdrage van 25% voor uw hoortoestel. Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar is er geen eigen bijdrage voor hoortoestellen of tinnitusmaskeerder. Met een aanvullende verzekering kunt u mogelijk  een (gedeeltelijke) vergoeding van deze eigen bijdrage krijgen.

Niet-gecontracteerde zorgverlener
Wilt u naar een zorgverlener die geen contract met ons heeft? Houdt u er dan rekening mee dat u een deel van de kosten mogelijk zelf moet betalen. In de Zorgzoeker vindt u alle gecontracteerde audiciens.