Fysiotherapie - Wat moet u zelf betalen?

Eigen risico
Wordt uw behandeling vergoed vanuit de basisverzekering? Dan betaalt u hierover eigen risico. Start u dit jaar met fysiotherapie-behandelingen en loopt uw behandeltraject door in het volgende jaar? Dan betaalt u voor beide jaren een eigen risico.

Naar een fysiotherapeut die geen contract met ons heeft
Wilt u naar een fysiotherapeut of oefentherapeut die geen contract met ons heeft? Dan krijgt u mogelijk een lagere vergoeding. U vindt de maximale vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg in de Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorg.

Welke behandelingen vergoeden wij niet?
U krijgt geen vergoeding uit het budget beweegzorg voor:

  • arbocuratieve of reïntegratietrajecten
  • behandelingen en behandelprogramma’s om uw conditie te verbeteren. Zoals medische trainingstherapie, fysiofitness, bewegen voor ouderen, bewegen voor mensen met overgewicht en cardiotraining.
Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?
Ja
Nee

Bedankt voor uw feedback.