Psychologische zorg - Wat moet u zelf betalen?

Eigen risico
Bent u 18 jaar of ouder? Dan betaalt u eigen risico voor generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ. Voor zorg door uw huisarts of GGZ-praktijkondersteuner betaalt u geen eigen risico.

Niet-gecontracteerde zorgverlener
Gaat u naar een zorgverlener waarmee wij geen contract hebben? Dan krijgt u een lagere vergoeding. Hoeveel u vergoed krijgt, hangt af van uw basisverzekering.

Let op: Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener en de zorgverlener voldoet niet aan de specifieke kwaliteitseisen uit onze verzekeringsvoorwaarden? Dan vergoeden wij de behandeling niet.

Welke behandelingen vergoeden wij niet?
De volgende behandelingen vallen niet onder geestelijke gezondheidszorg:

  • behandeling van aanpassingsstoornissen
  • hulp bij werk- en relatieproblemen
  • psycho-sociale hulp
  • zorg bij leerstoornissen waaronder dyslexie
  • zelfhulp
  • het toeleiden naar zorg
  • preventie en dienstverlening
  • psychologische hulp in verband met lichamelijke aandoeningen.