Alternatieve zorg - Wat moet u zelf betalen?

Alleen een basisverzekering
Heeft u alleen een basisverzekering? Dan betaalt u de behandelingen en consulten van alternatieve zorg zelf. 

Niet aangewezen therapeut?
Gaat u naar een therapeut die niet in de Zorgzoeker staat? Dan vergoeden wij de kosten niet. 

Welke behandelingen vergoeden wij niet ?
Deze consulten en (groeps-)behandelingen vallen niet onder alternatieve zorg. U krijgt geen vergoeding uit het budget alternatieve zorg voor:

 • Preventie 
 • Welbevinden of zelfontplooiing 
 • Sociaal (maatschappelijke) dienstverlening en coaching
 • Werk-, opvoedings- of schoolgerelateerde problemen 
 • Schoonheidsbevordering
 • Het geven van voedingsadviezen en bewegingsvoorlichting in verband met gewichtsproblemen
 • Relatietherapie
 • Celtherapie
 • Chelatietherapie

Daarnaast vergoeden we geen:

 • Diagnostisch onderzoek (laboratoriumonderzoek, scans, schoolpsychologisch onderzoek, intelligentieonderzoek)
 • Onderzoek voor het aanvragen van een persoonsgebonden budget
Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?
Ja
Nee

Bedankt voor uw feedback.