Wachttijd - Wat is een te lange wachttijd?

Met zorgverleners hebben wij afgesproken dat zij zorg verlenen binnen de wachttijden van de Treeknorm. Als u niet binnen deze norm wordt geholpen, spreken we van een te lange wachttijd. Bij spoedeisende zorg moet de noodzakelijke hulp zo spoedig mogelijk (binnen enkele uren) worden verleend.
Is de wachttijd volgens u te lang, maak dan gebruik van wachtlijstbemiddeling. Als u dat wilt, kunnen wij voor u een afspraak maken met de specialist in een alternatief ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum.
Hieronder vindt u de maximaal aanvaardbare wachttijden volgens de Treeknorm:
• Geneesmiddelen
Binnen 1 werkdag kunt u uw geneesmiddelen ophalen bij uw apotheek.
• Huisarts
U kunt in 80% van de gevallen binnen 2 werkdagen terecht bij uw huisarts. De maximale wachttijd is 3 werkdagen. Voor spoedeisende hulp kunt u direct terecht.
• Paramedisch hulpverlener
Binnen 1 week kunt u terecht bij uw paramedisch hulpverlener (bijvoorbeeld uw fysiotherapeut of logopedist).
• Eerste gesprek in een ziekenhuis
U kunt in 80% van de gevallen binnen 3 weken terecht in het ziekenhuis voor een eerste gesprek. De maximale wachttijd is 4 weken. Voor spoedeisende hulp kunt u direct terecht.
• Diagnose of indicatie
In 80% van de gevallen heeft u binnen 3 weken toegang tot zorgverlening om tot een indicatie of diagnose te komen. Denk bijvoorbeeld aan het starten van een medisch onderzoek. De maximale wachttijd is 4 weken.
• Mondzorg
Binnen 3 weken kunt u terecht voor een eerste gesprek bij bijvoorbeeld uw tandarts of orthodontist. Binnen 3 weken kunt u terecht voor een behandeling. Bij spoedeisende mondzorg wordt u binnen één uur geholpen. 
• Polikliniek
In 80% van de gevallen kunt u binnen 4 weken terecht in het ziekenhuis voor een behandeling op de polikliniek waarvoor geen opname in het ziekenhuis nodig is. De maximale wachttijd is 6 weken. 
• Opname in een ziekenhuis
In 80% van de gevallen kunt u binnen 5 weken terecht in het ziekenhuis voor een behandeling waarvoor een opname in het ziekenhuis nodig is. De maximale wachttijd is 7 weken.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?
Ja
Nee

Bedankt voor uw feedback.