Wat staat er in een ontslagbrief?

In een ontslagbrief staat meestal de reden voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, de einddatum van uw dienstverband en de inhoud van de eindafrekening. Loopt uw tijdelijke contract af, dan betekent dat automatisch het einde van uw werkzaamheden. Maar heeft u een vast contract en wil uw werkgever u ontslaan? Dan heeft uw werkgever toestemming nodig van het UWV, de kantonrechter of van u zelf als werknemer. Juridische hulp in dit soort zaken kunt u krijgen via Rechtshulp bij de hand.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?
Ja
Nee

Bedankt voor uw feedback.