Wat is een studiekostenbeding?

Een werkgever betaalt vaak voor de studies van de werknemer. Soms maakt een werknemer de studie niet af of gaat de werknemer kort na het behalen van het diploma weg bij de werkgever. De werkgever wil dan dat de werknemer de studiekosten terugbetaalt. Deze terugbetalingsplicht moet in een overeenkomst zijn afgesproken. In een studiekostenbeding wordt het bedrag waarvoor de terugbetalingsplicht geldt steeds lager. De maximale duur is meestal drie jaar. Juridische hulp in dit soort zaken kunt u krijgen via Rechtshulp bij de hand.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?
Ja
Nee

Bedankt voor uw feedback.