Waarom kan mijn partner meer of minder in Mijn Univé Zorg regelen dan ik?

​Dat komt omdat de een verzekeringnemer is (de hoofdverzekerde op de polis) en de ander een medeverzekerde. Alleen verzekeringnemers kunnen gezinsleden bijschrijven en wijzigingen doorvoeren. De facturen en post gaan ook alleen naar de verzekeringnemer.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?
Ja
Nee

Bedankt voor uw feedback.