Wie is eigenaar van de zonnepanelen?

Univé is de eigenaar van de zonnestroominstallatie. Verwacht wordt dat deze installatie in 20 jaar voldoende rendement oplevert om de gedane investeringen terug te hebben verdiend. Op dat moment kan de eigenaar van het gebouw het contract verlengen of ervoor kiezen de installatie over te nemen. De hoogte van de overnamesom is afhankelijk van de restwaarde die op dat moment wordt vastgesteld.