Wie betaalt de investering (sanering en plaatsing zonnepanelen)?

Univé. In de toekomst zijn wij nog op zoek naar investeerders die samen met ons dit  project grootschaliger willen  uitrollen.