Ik heb een verwijzing voor de kaakchirurg nodig, maar mijn tandarts werkt niet. Wat moet ik doen?

Ook de huisarts, kaakchirurg, medisch specialist of verloskundige mag u een verwijzing geven. Het kan ook zijn dat uw behandeling wordt uitgesteld, als deze geen spoed heeft. 

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?
Ja
Nee

Bedankt voor uw feedback.