6. Welke uitkeringsperiode kies ik?

De uitkeringsperiode is de maximale termijn waarover de bedrijfsschade wordt vergoed. Hierbij moet worden uitgegaan van de meest extreme situatie: de maximale periode dat uw bedrijf geheel, dan wel gedeeltelijk, stilligt.