2. Waarop is de bedrijfsschade gebaseerd?

Het verzekerd bedrag voor de bedrijfsschade is gebaseerd op de brutowinst, huurderving of exploitatiekosten. De keuze is afhankelijk van uw bedrijf.