Wat te doen na een aanrijding?

  • Erken geen schuld en doe geen uitspraken over een schadevergoeding
  • Vul direct na het ontstaan van de schade het Europees schadeformulier in (ook telefonisch op te vragen via 0592 349 249). Of meld direct de schade via de Univé App of via Mijn Univé. Laat dit schade-aangifteformulier ook door de tegenpartij ondertekenen. Houd zelf het origineel.
  • Noteer ook de naam- en adresgegevens van eventuele getuigen op het schadeformulier.
  • Maak, zo mogelijk, foto’s van de situatie, kentekens van de betrokken voertuigen en schadebeeld van de voertuigen.
  • Kunt u door de schade niet verder rijden? Bel dan de Univé Alarmcentrale: +31 592 348 112. Altijd te bereiken: 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Hulpverleningskaart/Groene kaart

Ook op de hulpverleningskaart bij uw groene kaart vindt u beknopt wat u moet doen in geval van schade door een ongeval.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?
Ja
Nee

Bedankt voor uw feedback.