Hoe werkt de uitkering als ik voor minimaal 25% mijn werk niet meer kan doen?

Als u voor minimaal 25% uw werk niet meer kunt doen, ontvangt u een uitkering. De hoogte van uw uitkering is afhankelijk van het gezamenlijk vastgestelde percentage dat u uw werk niet meer kunt doen. U ontvangt de uitkering na het verstrijken van het eigen risico. Op het bedrag dat u als uitkering op uw rekening ontvangt, hebben we loonheffing en de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet ingehouden. De uitkering stopt als u weer beter bent of als u de maximale uitkeringsperiode heeft bereikt.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?
Ja
Nee

Bedankt voor uw feedback.