Uw zorgnota's declareren bij Univé

Als u bij een zorgaanbieder (arts, apotheek, therapeut of ziekenhuis) bent geweest, hoeft u tegenwoordig vaak zelf niets meer te declareren. Univé verrekent namelijk ruim 90% van de declaraties direct met de zorgaanbieders. Daar merkt u verder niets van. Tenzij u nog iets moet bijbetalen, bijvoorbeeld vanwege uw eigen risico of omdat de nota hoger is dan uw verzekerde bedrag. Dient u die zorgdeclaratie bij ons in, dan verwerkt Univé die en krijgt u aansluitend een vergoedingenoverzicht.

Als u wel nota’s ontvangt

Stuur de originele en gespecificeerde nota(’s) inclusief het declaratieformulier zo snel mogelijk naar Univé. Het digitale declaratieformulier vult u in met de volgende informatie:

  • Nota- of factuurnummer(s);
  • Welke verzekerde de zorg heeft ontvangen;
    De kosten per nota (totaalbedrag) en het totaalbedrag van alle ingediende nota’s samen;
  • Aan wie de nota moet worden betaald (zorgverlener of de verzekerde zelf);
    Of de gemaakte kosten n.a.v. een ongeval zijn gemaakt (t.b.v. verhaal op een mogelijke derde partij);
  • Hoeveel nota’s met het declaratieformulier zijn meegestuurd en de datum van inzending.

Heeft u zorg in het buitenland nodig gehad? Vul dan het declaratieformulier voor zorgkosten in het buitenland.

Let op: het gebruik van het digitale declaratieformulier is niet verplicht. Het formulier helpt ons echter om uw declaratie zo efficiënt mogelijk af te handelen. Zonder het formulier is het niet mogelijk om er voor te kiezen de nota rechtstreeks aan de zorgverlener uit te betalen.

Nota’s versturen naar Univé

Verzend de originele nota’s bij voorkeur in de declaratie-envelop van Univé. Heeft u die niet meer, stuur uw nota’s dan naar:

Univé Verzekeringen
Afdeling Declaraties
Postbus 25030,
5600 RS Eindhoven

Wij streven ernaar uw declaraties binnen 10 dagen af te handelen. Kort daarna heeft u dan uw eventuele vergoeding op uw rekening gestort. In drukke perioden (piek- en vakantieperiodes) kan het voorkomen dat de verwerking iets langer duurt.

Nieuwsbrief

Abonneert u zich op onze nieuwsbrief.
Inschrijven