Stichting Samen Schenken

Univé Zuid-Holland is een regionale coöperatie zonder winstoogmerk. De klant staat bij ons centraal. Daarnaast zijn wij erg betrokken bij lokale activiteiten. Met deze filosofie in gedachten heeft de Ledenraad van Univé Zuid-Holland een stichting opgericht voor goede doelen in de regio: de ‘Stichting Samen Schenken’.

Met deze stichting willen wij onze leden betrekken in het doen van donaties aan goede doelen. Op deze manier geven wij invulling aan het Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. Dit is een belangrijk aandachtsgebied voor Univé.

Hoe werkt de Stichting Samen Schenken?

Als lid van Univé Zuid-Holland kunt u bij de Stichting Samen Schenken een goed doel uit uw omgeving voordragen. Uw aanvraag wordt behandeld door Paul van den Burg, lid van de Ledenraad, en Bob Hansen en Dennis Teijgeler, beiden lid van de Raad van Bestuur van Univé Zuid-Holland. Zij beoordelen de aanvragen en beslissen welke worden gehonoreerd. Dat gebeurt aan de hand van een aantal voorwaarden, vastgelegd in de statuten van de Stichting Samen Schenken (RSIN nummer: 819700162). Per gehonoreerde aanvraag doneren wij maximaal € 2.500,-, zodat wij zoveel mogelijk doelen kunnen steunen.

Een korte omschrijving van de voorwaarden:

Het project:

  • heeft een breed maatschappelijk en sociaal draagvlak;
  • betreft een concreet doel en is geen onderdeel van een geldinzamelingsactie;
  • is ten behoeve van een goed maatschappelijk doel;
  • bevindt zich in het werkgebied van Univé Zuid-Holland.

Niet in aanmerking komen:

  • instellingen/organisaties van kerkelijke of levensbeschouwelijke gezindte, in welke vorm of aard dan ook;
  • verzoeken die te maken hebben met gevaarlijke en/of milieubelastende activiteiten of evenementen;
  • verzoeken die louter een persoonlijk doel nastreven;
  • verzoeken van politieke aard of die betrekking hebben op een specifieke bevolkingsgroep.

Heeft u een aanvraag voor de Stichting Samen Schenken?

Vult u dan het aanvraagformulier voor donatie in. Binnen een maand zullen wij u een reactie geven of wij uw aanvraag kunnen honoreren. Indien uw aanvraag wordt gehonoreerd, zullen wij u persoonlijk de cheque overhandigen.

Documenten over Stichting Samen Schenken

Financieel jaarverslag 2019
Financieel jaarverslag 2018
Beschikking ANBI van de Belastingdienst         

Heeft u vragen?

Stuur uw vraag naar samenschenken@unive.nl. Wij zullen u zo spoedig mogelijk een reactie geven.

Aanvraagformulier donatie