Wilt u weten op welke vergoedingen u in 2016 recht heeft bij Univé? Dat hangt af van uw zorgverzekering. Heeft u naast uw basisverzekering Univé Zorg Geregeld polis of Univé Zorg Vrij polis ook een aanvullende verzekering Univé Extra Zorg polis Goed, Beter of Best, dan krijgt u voor veel zaken een hogere vergoeding. De basisverzekering Univé Zorg Select polis kent eigen aanvullende verzekeringen voor tandarts, fysiotherapie, spoedeisende zorg in het buitenland en alternatieve zorg.
Bepaalde kosten draagt u (gedeeltelijk) zelf, bv. het wettelijk verplicht eigen risico, een eventueel vrijwillig eigen risico en de eigen bijdrage.

Belangrijke vergoedingen zorgverzekering

Een handig overzicht van de vergoedingen vanuit de Univé-zorgverzekeringen vindt u in de online Vergoedingzoeker.
Lees meer informatie over vergoedingen voor:

Specifieke vergoedingen

Bent u op zoek naar een specifieke vergoeding? U vindt hier meer informatie over:

Totaaloverzicht vergoedingen 2016

U vindt hier een overzicht met de zorgvergoedingen voor 2016 bij de Geregeld en Vrij polis.

Vergoedingen Univé Zorg Select

Univé heeft naast de basisverzekeringen Univé Zorg Geregeld en Univé Zorg Vrij ook Univé Zorg Select. Dat is de basisverzekering met de laagste premie van Univé. Die kunt u uitbreiden met aanvullende verzekeringen voor fysiotherapie, tandarts, spoedeisende zorg in het buitenland en alternatieve zorg. De vergoedingen die hiervoor gelden leest u in het vergoedingenoverzicht Univé Zorg Select 2016.

Vergoedingen collectieve zorgverzekering

Heeft u een collectieve zorgverzekering bij Univé? De vergoedingen die hiervoor gelden leest u in het vergoedingenoverzicht collectieve zorgverzekering 2016.

Machtiging voor zorg

Voor sommige vormen van zorg heeft u vooraf een machtiging (formele toestemming) van Univé nodig. Bijvoorbeeld als u gebruik maakt van een niet-gecontracteerde zorgverlener. Krijgt u zorg van een gecontracteerde zorgverlener, dan vraagt die voor u een machtiging aan. U hoeft dan niets te doen. Wij streven ernaar een machtigingsaanvraag binnen 9 dagen af te handelen. Voor acute zorg die normaal gesproken niet kan worden uitgesteld, heeft u trouwens geen machtiging nodig.

Recht op een hulpmiddel

De (gecontracteerde) leverancier van hulpmiddelen stelt meestal vast of u recht heeft op een hulpmiddel. Zo kunnen zij u het beste informeren over de mogelijkheden. Er zijn een aantal hulpmiddelen met een uitzondering. Deze hulpmiddelen kunt u zelf, na verwijzing van uw arts, bij Univé aanvragen via het aanvraagformulier. Voor die uitzonderingen kunt u kijken in het reglement hulpmiddelen.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Dan vindt u hier het antwoord op veelgestelde vragen.
En als u wilt weten waarop u met uw Univé-zorgverzekering recht had in 2015? Dan kunt u dat teruglezen in het overzicht van zorgvergoedingen 2015. U kunt ook bekijken welke services in het buitenland vallen onder uw zorgverzekering.

Meer lezen over zorgverzekeringen 2016?

Wilt u meer informatie over zorgverzekeringen? Ga dan naar de zorgoverzichtspagina.