Endodontoloog vergoeding

Wordt uw wortelkanaalbehandeling vergoed vanuit de zorgverzekering? Lees hier meer over de endodontoloog-vergoeding van Univé.

Vergoeding endodontoloog uit de basisverzekering

U krijgt vanuit de basisverzekering in principe geen vergoeding voor endodontologie.

U kunt in bijzondere gevallen een vergoeding krijgen uit de basisverzekering als u tandartszorg (waaronder een wortelkanalbehandeling) nodig heeft vanwege:

  • (Zeer) ernstige afwijking van tanden, kaak of mond
  • Ernstige ontwikkelingsstoornis
  • Ernstige groeistoornis
  • Lichamelijke of verstandelijke beperking
  • Medische behandeling, die zonder bijzondere tandheelkunde niet genoeg resultaat heeft; meestal het ontstekingsvrij maken van de mond

Extra endodontoloog-vergoeding

Met een aanvullende tandartsverzekering krijgt u 80% van de kosten voor endodontolgie vergoed, tot een maximaal bedrag van € 250, € 500 of € 1.000. Dit bedrag hangt af van welke aanvullende tandartsverzekering u kiest.

Bereken uw zorgpremie