Ga naar inhoud

Jongeren & zorgverzekering

Bij Univé kunt u kiezen tussen twee basisverzekeringen: de Univé Zorg Vrij polis (restitutie) en de Univé Zorg Geregeld polis (natura). ​De basisverzekering vergoedt zorg die veel voorkomt. Zoals huisarts, ziekenhuiszorg, kraamzorg, tandheelkundige zorg tot 18 jaar en fysiotherapie (tot 18 jaar, daarboven alleen voor chronisch zieken).

Univé Zorg Vrij (restitutie)

  • Vrije keuze uit zorgaanbieders en ziekenhuizen: 100% vergoeding.
  • Ook 100% vergoeding van het marktconforme tarief bij niet-gecontracteerde zorgaanbieders en ziekenhuizen.
  • Eigen risico van € 385,-; nota’s achteraf declareren bij Univé (restitutie). 
  • Voor spoedeisende hulp kunt u terecht in elk ziekenhuis van Nederland en geldt 100% vergoeding. 

Univé Zorg Geregeld (natura)

  • ​Ruime keuze uit gecontracteerde zorgverleners en ziekenhuizen​: 100% vergoeding.
  • 80% vergoeding bij niet-gecontracteerde zorgverleners en ziekenhuizen.
  • Eigen risico van € 385,-; nota’s worden automatisch betaald door Univé (natura).
  • Voor spoedeisende hulp kunt u terecht in elk ziekenhuis van Nederland en geldt 100% vergoeding.
  • De premie van de Univé Zorg Geregeld polis ligt iets lager dan de Univé Zorg Vrij polis. ​

Aanvullende zorgverzekering

U kunt de zorgverzekering Univé Zorg Vrij polis (restitutie) of de Univé Zorg Geregeld polis (natura) naar wens uitbreiden met:

Op de tandartsverzekeringen krijgt u geen collectieve korting. 

Univé Zorg Select 

U kunt ook  kiezen voor de goedkopere Univé Zorg Select polis. Op deze basisverzekering krijgt u geen collectieve korting. Dit geldt ook voor de aanvullende losse modules van Univé Zorg Select. 

Bereken nu uw premie

Meer weten over de collectieve zorgverzekering?