Documenten bij de zorgverzekering 2019

Hieronder vindt u de documenten die te maken hebben met de zorgverzekeringen van Univé in 2019. Overzichten van wijzigingen, vergoedingen en premies, maar ook brochures en formulieren. En informatie over de collectieve zorgverzekeringen. 

Zorgdocumenten van 2018

Heeft u nog declaraties van 2018 en wilt u weten hoe de verzekering er toen uitzag? Bekijk dan de zorgdocumenten van 2018
 

Wijzigingen 2019

 1. Overzicht eigen risico, wettelijke eigen bijdragen en maximale vergoedingen 2018-2019
 2. Premiebijlage Zorg Geregeld polis 2019
 3. Premiebijlage Zorg Select polis 2019
 4. Premiebijlage Zorg Vrij polis 2019
 5. Premietabel Zorg Geregeld en Vrij polis 2019
 6. Premietabel Zorg Select polis 2019
 7. Premietabel Zorg Thuiszorg polis 2019
 8. Verschillijst met gewijzigde vergoedingen doorgeleverde apotheekbereidingen 2019
 9. Wijzigingsoverzicht Gemeentepakket Compact Compleet
 10. Wijzigingsoverzicht Zorg Geregeld polis Collectief
 11. Wijzigingsoverzicht Zorg Geregeld polis Collectief Thuiszorg
 12. Wijzigingsoverzicht Zorg Geregeld polis Ledencollectief
 13. Wijzigingsoverzicht Zorg Select polis
 14. Wijzigingsoverzicht Zorg Vrij polis Collectief
 15. Wijzigingsoverzicht Zorg Vrij polis Collectief Thuiszorg
 16. Wijzigingsoverzicht Zorg Vrij polis Ledencollectief

Vergoedingen

 1. Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders
 2. Reimbursement Table Univé Care All Set & Care Free policy (Group Home Care / Thuiszorg) 2019
 3. Reimbursement Table Univé Care All Set & Care Free policy (Univé Zorg Geregeld en Univé Zorg Vrij polis) 2019
 4. Reimbursement Table Univé Care Select policy (Univé Zorg Select polis) 2019
 5. Vergoedingenoverzicht Thuiszorg
 6. Vergoedingoverzicht 2019 Univé GemeentePakket
 7. Vergoedingoverzicht 2019 Univé GemeentePakket Compleet
 8. Vergoedingoverzicht 2019 Zorg Geregeld en Zorg Vrij polis + (collectief) aanvullende-, tand- en totaalpakketten
 9. Vergoedingoverzicht 2019 Zorg Select polis + fysio, buitenland, alternatief, aanvullend- en tandpakketten

Formulieren

 1. Aanvraagformulier (aanvullende) zorgverzekering 2019
 2. Aanvraagformulier collectieve (aanvullende) zorgverzekering 2019
 3. Aanvraagformulier verpleging en verzorging buitenland
 4. Aanvraagformulier wijkverpleging
 5. Aanvraagformulier zorgverzekering voor personen in buitenland 2019
 6. Application Form Univé Basic and Supplementary insurance 2019
 7. Application Form Univé Group Basic and Supplementary Healthcare Insurance 2019
 8. Declaratieformulier vervoerskosten
 9. Declaratieformulier zorgkosten in het buitenland
 10. Declaratieformulier zorgkosten in Nederland
 11. Formulier Medische Verklaring Zittend Ziekenvervoer 2019
 12. Machtigingsformulier naastenverstrekking
 13. Wijzigingsformulier collectieve (aanvullende) zorgverzekering
 14. Wijzigingsformulier zorgverzekering

Voorwaarden

 1. Reglement farmaceutische zorg 2019
 2. Reglement gezichtshulpmiddelen 2019
 3. Reglement hulpmiddelen 2019
 4. Voorwaarden (collectief) aanvullende verzekering GoedBeterBest en Tand GoedBeterBest 2019
 5. Voorwaarden aanvullende verzekering Fysio, Buitenland, Tand en Alternatief 2019
 6. Voorwaarden aanvullende verzekering Jong, Gezin en Vitaal pakketten 2019
 7. Voorwaarden GemeentePakket 2019
 8. Voorwaarden gespreid betalen eigen risico 2019
 9. Voorwaarden Zorg Geregeld polis 2019
 10. Voorwaarden Zorg Select polis 2019
 11. Voorwaarden Zorg Vrij polis 2019

Verzekeringskaarten

Bekijk alle zorgverzekeringkaarten

 

Overige zorgdocumenten

 1. Artsenverklaring dieetpreparaat
 2. Besluit zorgverzekering bijlage 1
 3. Besluit zorgverzekering vanaf 01-01-2019
 4. Clausuleblad terrorismedekking
 5. Dynamisch overzicht GGZ geldig tot 1 januari 2018
 6. Informatiebrief fertiliteit in het buitenland
 7. Limitatieve lijst machtigingen kaakchirurgie
 8. Limitatieve lijst van vooraf aan te vragen Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s) van Zorgverzekeraars Nederland
 9. Overzicht leveranciers diabeteszorg
 10. Preventie diabetische voetulcera
 11. Regeling zorgverzekering vanaf 01-01-2019
 12. Zorg - In-Vitrofertilisatie (IVF) in het buitenland
 13. Zorg - medicijnen op maat
 14. Zorg - vragenformulier ongeval
 15. Zorg - werkwijzer beoordeling behandelingen van plastisch chirurgische aard
 16. Zorgstandaard Obesitas
 17. Zorgstandaarden Diabetes mellitus, VRM, COPD en Astma

Documenten uit voorgaande jaren