Documenten bij de zorgverzekering 2017

​Hieronder vindt u de documenten die te maken hebben met de zorgverzekeringen van Univé in 2017. Overzichten van wijzigingen, vergoedingen en premies, maar ook brochures en formulieren. En informatie over de collectieve zorgverzekeringen. 

 

Wijzigingen 2017

 1. Overzicht eigen risico, wettelijke eigen bijdragen en maximale vergoedingen 2016-2017
 2. Premiebijlage Universeel aanvullend 2017
 3. Premiebijlage Universeel compleet 2017
 4. Premiebijlage Zorg Geregeld polis 2017
 5. Premiebijlage Zorg Select polis 2017
 6. Premiebijlage Zorg Vrij polis 2017
 7. Wijzigingsoverzicht Gemeentepakket Alkmaar
 8. Wijzigingsoverzicht Gemeentepakket Compact Compleet
 9. Wijzigingsoverzicht Gemeentepakket Compact Compleet dekkingsafwijking
 10. Wijzigingsoverzicht Geregeld Collectief 1000 fysio
 11. Wijzigingsoverzicht Geregeld Collectief 1000 fysio vanaf 1 januari 2017
 12. Wijzigingsoverzicht Geregeld Ledencollectief
 13. Wijzigingsoverzicht Geregeld Thuiszorg 1000 fysio Lidmaatschap
 14. Wijzigingsoverzicht Select
 15. Wijzigingsoverzicht Vrij Collectief 1000 fysio
 16. Wijzigingsoverzicht Vrij Collectief 1000 fysio vanaf 1 januari 2017
 17. Wijzigingsoverzicht Vrij Ledencollectief
 18. Wijzigingsoverzicht Vrij Thuiszorg 1000 fysio Lidmaatschap

Brochures

Vergoedingen

 1. Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders geldig vanaf 1 januari 2017
 2. Overzicht vergoedingen op maat gemaakte medicijnen
 3. Reimbursement Table Univé Care All Set policy (Univé Zorg Geregeld polis) 2017
 4. Reimbursement Table Univé Care Free policy (Univé Zorg Vrij polis) 2017
 5. Reimbursement Table Univé Care Select policy (Univé Zorg Select polis) 2017
 6. Vergoedingoverzicht 2017 Univé GemeentePakket
 7. Vergoedingoverzicht 2017 Univé GemeentePakket Compleet
 8. Vergoedingoverzicht 2017 Zorg Geregeld polis + (collectief) aanvullende-, tand- en totaalpakketten
 9. Vergoedingoverzicht 2017 Zorg Select polis + fysio, buitenland, alternatief, aanvullend- en tandpakketten
 10. Vergoedingoverzicht 2017 Zorg Vrij polis + (collectief) aanvullende-, tand- en totaalpakketten

Formulieren

 1. Aanvraagformulier (aanvullende) zorgverzekering 2017
 2. Aanvraagformulier collectieve (aanvullende) zorgverzekering 2017
 3. Aanvraagformulier GemeentePakket 2017
 4. Aanvraagformulier machtiging LGGZ
 5. Aanvraagformulier Medisch specialistische zorg in het buitenland
 6. Aanvraagformulier PGB verpleging en verzorging 2017
 7. Aanvraagformulier thuisdialyse
 8. Aanvraagformulier Toestemming
 9. Aanvraagformulier toestemming farmacie
 10. Aanvraagformulier toestemming hulpmiddelen
 11. Aanvraagformulier toestemming paramedische hulp
 12. Aanvraagformulier zorgverzekering voor personen in buitenland 2017
 13. Application Form Univé Basic and Supplementary insurance 2017
 14. Application Form Univé Group Basic and Supplementary Healthcare Insurance 2017
 15. Declaratieformulier vervoerskosten
 16. Declaratieformulier zorgkosten in het buitenland
 17. Declaratieformulier zorgkosten in Nederland
 18. Machtigingsformulier Naastenverstrekking
 19. Machtigingsformulier Naastenverstrekking PGB Zvw
 20. Toetsingsformulier buitenland
 21. Wijzigingsformulier GemeentePakket 2017
 22. Wijzigingsformulier Zorgverzekering 2017
 23. Zorg - Verklaring stoppen thuisdialyse

Voorwaarden

 1. Reglement farmaceutische zorg (geldig vanaf 1 januari 2017)
 2. Reglement gezichtshulpmiddelen 2017
 3. Reglement hulpmiddelen 2017
 4. Reglement persoonsgebonden budget 2017
 5. Voorwaarden (collectief) aanvullende verzekering GoedBeterBest en Tand GoedBeterBest 2017
 6. Voorwaarden aanvullende verzekering Fysio, Buitenland, Tand en Alternatief 2017
 7. Voorwaarden aanvullende verzekering Jong, Gezin en Vitaal pakketten 2017
 8. Voorwaarden GemeentePakket 2017
 9. Voorwaarden gespreid betalen eigen risico 2017
 10. Voorwaarden Universeel aanvullend 2017
 11. Voorwaarden Universeel compleet 2017
 12. Voorwaarden Zorg Geregeld polis 2017
 13. Voorwaarden Zorg Select polis 2017
 14. Voorwaarden Zorg Vrij polis 2017

Zorgverzekeringskaarten

 1. Zorgverzekeringskaart Zorg Geregeld polis
 2. Zorgverzekeringskaart Zorg Select polis
 3. Zorgverzekeringskaart Zorg Vrij polis

Overige zorgdocumenten

 1. Besluit zorgverzekering (geldend vanaf 06-10-2016)
 2. Besluit zorgverzekering, bijlage 1 (geldend vanaf 01-01-2017)
 3. Convenant Samenloop reisverzekeringen / zorgverzekeringen
 4. Dynamisch overzicht GGZ
 5. Limitatieve lijst van vooraf aan te vragen Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s) van Zorgverzekeraars Nederland
 6. Overzicht leveranciers diabeteszorg 2017
 7. Regeling - zorgverzekering geldend vanaf 10-03-2017
 8. Regeling zorgverzekering - wijziging per 01-01-2017 (ivm uitbreiding voorwaardelijk toegelaten zorg)
 9. Zorg - brief Limitatieve lijst machtigingen
 10. Zorg - clausuleblad terrorismedekking NHT
 11. Zorg - In-Vitrofertilisatie (IVF) in het buitenland 2017
 12. Zorg - indicatieprotocol kraamzorg
 13. Zorg - overzicht natura
 14. Zorg - overzicht restitutie
 15. Zorg - overzicht select
 16. Zorg - Overzicht vrijstelling eigen risico
 17. Zorg - protocol afwikkeling claims
 18. Zorg - protocol afwikkeling claims (toelichting)
 19. Zorg - vragenformulier ongeval
 20. Zorg - werkwijzer beoordeling behandelingen van plastisch chirurgische aard
 21. Zorg medicijnen op maat
 22. Zorgmodule preventie diabetische voetulcera
 23. Zorgstandaarden Diabetes mellitus, VRM, COPD en Astma