Documenten bij de zorgverzekering 2016

​Hieronder vindt u de documenten die te maken hebben met de zorgverzekeringen van Univé in 2016. Overzichten van wijzigingen, vergoedingen en premies, maar ook brochures en formulieren. En informatie over de collectieve zorgverzekeringen. 

Wijzigingen 2016

 1. Zorg - premiebijlage Zorg Geregeld polis 2016
 2. Zorg - premiebijlage Zorg Select polis 2016
 3. Zorg - premiebijlage Zorg Vrij polis 2016
 4. Zorg - premietabel 2016
 5. Zorg - premietabel ledencollectief 2016
 6. Zorg - premietabel Zorg Select polis 2016
 7. Zorg - Wijzigingen collectieve zorgverzekering 2016
 8. Zorg - wijzigingen eigen risico 2015-2016
 9. Zorg - wijzigingen GemeentePakket 2016
 10. Zorg - Wijzigingen Univé Zorg Geregeld Polis en Univé Zorg Vrij polis 2016
 11. Zorg - Wijzigingen Univé Zorg Select polis 2016
 12. Zorg - wijzigingsformulier 2016
 13. Zorg - wijzigingsformulier collectieve zorgverzekering 2016

Brochures

 1. Zorg - brochure merkloze medicijnen Hetzelfde medicijn in een nieuw jasje
 2. Zorg - brochure Univé-apotheek

Vergoedingen

 1. Zorg - Healthcare Insurance Reimbursement Overview 2016 (Vergoedingenoverzicht 2016 Engels)
 2. Zorg - Healthcare Insurance Reimbusement Overview Univé Zorg Select 2016 (vergoedingenoverzicht Univé Zorg Select polis 2016 Engels)
 3. Zorg - lijst maximale vergoedingen niet gecontracteerde zorgaanbieders 2016
 4. Zorg - Vergoedingenoverzicht collectieve zorgverzekering 2016
 5. Zorg - vergoedingenoverzicht GemeentePakket 2016
 6. Zorg - vergoedingenoverzicht Universeel aanvullend 2016
 7. Zorg - vergoedingenoverzicht Universeel compleet 2016
 8. Zorg - Vergoedingoverzicht 2016
 9. Zorg - Vergoedingoverzicht Univé Zorg Select polis 2016

Formulieren

 1. Zorg - aanvraagformulier (aanvullende) zorgverzekering 2016
 2. Zorg - aanvraagformulier collectieve zorgverzekering 2016
 3. Zorg - aanvraagformulier GemeentePakket 2016
 4. Zorg - aanvraagformulier hulpmiddelen en diversen
 5. Zorg - aanvraagformulier machtiging buitenland
 6. Zorg - aanvraagformulier toestemming
 7. Zorg - aanvraagformulier toestemming gespecialiseerde GGZ met verblijf
 8. Zorg - aanvraagformulier zittend ziekenvervoer 2016
 9. Zorg - Application Healthcare Insurance 2016 (Aanvraagformulier Collectieve Zorgverzekering Engels)
 10. Zorg - declaratieformulier algemeen
 11. Zorg - declaratieformulier medische kosten buitenland
 12. Zorg - declaratieformulier vervoerskosten (zittend ziekenvervoer)
 13. Zorg - machtigingsformulier gemeente persoonsgebonden informatie
 14. Zorg - Machtigingsformulier naastenverstrekking
 15. Zorg - Verklaring stoppen thuisdialyse

Voorwaarden

 1. Zorg - Erratum behorende bij de verzekeringsvoorwaarden Zorg Select, Geregeld en Vrij 2016
 2. Zorg - reglement farmaceutische zorg 2016
 3. Zorg - reglement hulpmiddelen 2016
 4. Zorg - Reglement persoonsgebonden budget 2016
 5. Zorg - voorwaarden aanvullende verzekering GoedBeterBest 2016
 6. Zorg - voorwaarden aanvullende verzekering Jong, Fit & Vrij, Gezin en Vitaal 2016
 7. Zorg - Voorwaarden Aanvullende Verzekering Univé Fysio, Buitenland, Tand 2016
 8. Zorg - voorwaarden collectieve zorgverzekering, aanvullende verzekeringen 2016
 9. Zorg - voorwaarden GemeentePakket 2016
 10. Zorg - Voorwaarden gespreid betalen
 11. Zorg - voorwaarden Universeel aanvullend 2016
 12. Zorg - voorwaarden Universeel compleet 2016
 13. Zorg - voorwaarden Univé Zorg Select polis 2016
 14. Zorg - voorwaarden Zorg Geregeld polis 2016
 15. Zorg - voorwaarden Zorg Vrij polis 2016

Overige zorgdocumenten

 1. Besluit zorgverzekering
 2. Besluit zorgverzekering, bijlage 1
 3. Dynamisch overzicht GGZ
 4. Overzicht leveranciers diabeteszorg 2016
 5. Regeling zorgverzekering
 6. Regeling zorgverzekering per 16-8-2016
 7. Verklaring dieetpreparaten 2016
 8. Zorg - brief Limitatieve lijst machtigingen
 9. Zorg - clausuleblad terrorismedekking NHT
 10. Zorg - In-Vitrofertilisatie (IVF) in het buitenland 2016
 11. Zorg - indicatieprotocol kraamzorg
 12. Zorg - overzicht natura
 13. Zorg - overzicht restitutie
 14. Zorg - overzicht select
 15. Zorg - protocol afwikkeling claims
 16. Zorg - protocol afwikkeling claims toelichting
 17. Zorg - vragenformulier ongeval
 18. Zorg - werkwijzer beoordeling behandelingen van plastisch chirurgische aard
 19. Zorg medicijnen op maat
 20. Zorgstandaarden Diabetes mellitus, VRM, COPD en Astma