Alternatieve zorg


Met een aanvullende verzekering Goed, Beter of Best heeft u recht op een vergoeding voor alternatieve zorg. Dit kunnen consulten zijn, maar ook homeopathische of antroposofische geneesmiddelen. De hoogte van uw vergoedingsbudget is afhankelijk van welk aanvullend pakket u heeft. Er geldt een maximumvergoeding van € 40,- per dag voor behandelingen en consulten. Kijk voor de vergoedingen op de pagina over alternatieve geneeswijzen, op onze documentenpagina of in de Voorwaarden Aanvullende Verzekeringen.

Zoek uw alternatieve zorgverlener

Wilt u voor een vergoeding voor alternatieve zorg in aanmerking komen? Ga dan naar een door Univé geselecteerde zorgverlener. Die kunt u online eenvoudig vinden via de Zorgzoeker. Zij zijn aangesloten bij een koepelorganisatie, waarmee wij afspraken maken over onder andere kwaliteit en opleiding. 
 Voor behandelingen en consulten bij een niet-aangewezen zorgverlener ontvangt u geen vergoeding.

Alternatieve beweegzorg

​Alternatieve bewegingstherapie, zoals chiropractie, osteopathie, haptotherapie of orthomanuele geneeskunde (door gecontracteerde zorgverlener) kunt u vergoedingen krijgen voor alternatieve bewegingstherapieën. Deze zijn uiteraard wel specifiek gericht op het behandelen van klachten aan het bewegingsapparaat. Kijk voor de vergoedingen op onze documentenpagina. U krijgt weer alleen een vergoeding als u gaat naar een alternatieve beweegzorgverlener die lid is van een beroepsvereniging en afspraken heeft met Univé. Deze vindt u ook in de Zorgzoeker. Voor behandelingen en consulten bij een niet-aangewezen zorgverlener ontvangt u geen vergoeding.

Informatie over alternatieve geneeswijzen

Alternatieve geneeswijzen kunnen niet de conventionele geneeswijzen vervangen, maar dienen soms wel tot ondersteuning of aanvulling ervan. Onder alternatieve zorg verstaan wij niet de consulten en (groeps)behandelingen voor:

  • preventie, welbevinden en/of zelfontplooiing
  • sociaal (maatschappelijke) dienstverlening en coaching
  • werk-, opvoedings- en/of schoolgerelateerde problemen
  • schoonheidsbevordering
  • het geven van voedingsadviezen en bewegingsvoorlichting in verband met gewichtsproblemen.

Ook heeft u geen recht op vergoeding van de kosten voor diagnostisch onderzoek zoals laboratoriumonderzoek, scans, schoolpsychologisch onderzoek, intelligentieonderzoek en onderzoek voor het aanvragen van bijvoorbeeld een persoonsgebonden budget.

Lees meer informatie over onze Zorgservice.