Ga naar inhoud

Preferentiebeleid - wat is het?

Bij de drogist kunt u kiezen uit allerlei pijnstillers met paracetamol. Welke pijnstiller neemt u? Misschien is dat wel de goedkoopste? Wij doen inderdaad zoiets: van een aantal geneesmiddelen vergoeden we alleen de variant met de laagste prijs. Dit noemen we het ‘preferentiebeleid’ of 'voorkeursbeleid'. Zo houden we de zorg betaalbaar en uw premie zo laag mogelijk.

Om welke geneesmiddelen gaat het?

Dat ziet u in het overzicht met voorkeursgeneesmiddelen. Soms verandert deze lijst. Uw apotheek weet altijd welke middelen geleverd mogen worden.

Wij vergoeden goede en goedkopere medicijnen

Vaak maken meerdere fabrikanten een geneesmiddel met dezelfde werkzame stof en dezelfde werking. Deze middelen verschillen in prijs, maar niet in kwaliteit.

Wij vergoeden het goedkoopste medicijn: het voorkeursgeneesmiddel. Het gaat om hetzelfde geneesmiddel, dat hetzelfde werkt. Het zit alleen in een ander doosje. Alle voorkeursgeneesmiddelen zijn door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen goedgekeurd op het gebied van kwaliteit, werkzaamheid en veiligheid.

Besparen met het preferentiebeleid

Bij Univé tellen voorkeursgeneesmiddelen niet mee voor uw verplicht en vrijwillig eigen risico. Een voorkeursgeneesmiddel kost u helemaal niets. Zo heeft u direct voordeel van ons voorkeursbeleid. Alleen de terhandstellingskosten van de apotheker worden verrekend met het eigen risico. Dat zijn de kosten die de apotheek zelf maakt om het geneesmiddel te kunnen leveren of om u voor te lichten over goed medicijngebruik. Soms moet u voor een geneesmiddel wel een eigen bijdrage betalen. Meer informatie vindt u op www.medicijnkosten.nl. U betaalt maximaal € 250,- aan eigen bijdragen voor medicijnen per jaar.

Met het preferentiebeleid besparen we in de kosten. Het helpt ons ook om de zorg betaalbaar te houden. En om de stijgende zorgkosten onder controle te krijgen.

Wat schrijft uw arts voor?

Wij hebben met artsen afgesproken dat zij de werkzame stof op het recept vermelden in plaats van een merknaam. Uw apotheker zorgt er dan voor dat u het voorkeursgeneesmiddel krijgt.

Bij medische noodzaak een ander medicijn

Het kan gebeuren dat u niet goed op een medicijn reageert. Bijvoorbeeld omdat u allergisch bent voor een bepaalde vul- of hulpstof. Dit komt gelukkig weinig voor. Gebeurt het toch? Dan krijgt u een ander medicijn vergoed. Uw arts schrijft dan op het recept ‘medische noodzaak’. Uw apotheek controleert dit en bespreekt dit met uw arts, als dat nodig is. Let op: Voor dit medicijn betaalt u wel eigen risico.

Vergoeding voor geneesmiddelen

Wilt u meer weten over welke medicijnen u wel en niet vergoed krijgt? Bekijk dan de vergoedingen van medicijnen.

Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over het preferentiebeleid voor geneesmiddelen? Univé heeft de antwoorden op de veelgestelde vragen voor u op een rij gezet.

Zorgverzekeraars hebben als opdracht de zorg in Nederland voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden. Geneesmiddelen vormden vele jaren een groot probleem rond de ontwikkeling van de zorgkosten. De kosten stegen jaarlijks met 8 tot 10%. Univé voert daarom, net als enkele andere zorgverzekeraars, het preferentiebeleid (ofwel voorkeursbeleid). Dit betekent dat we van veel medicijnen alleen de goedkoopste variant vergoeden. Verzekerden krijgen hetzelfde medicijn, maar in een ander doosje. Door dit preferentiebeleid stijgen de kosten van farmaceutische zorg nauwelijks en houden we de zorg betaalbaar. Het preferentiebeleid heeft gezorgd voor een kostenbesparing van 600 à 700 miljoen euro per jaar.

Nee, Univé bepaalt nooit welke geneesmiddelen (welke stof) u nodig heeft. Dat doet uw voorschrijvende arts. Univé maakt alleen een keuze uit de geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof. Uit deze middelen selecteert Univé het geneesmiddel met de laagste prijs. Dit wordt vergoed door ons en komt niet ten laste van uw eigen risico. De kosten van de terhandstelling (dienstverlening door de apotheek) komen wel ten laste van uw eigen risico.

Gebruikt u een geneesmiddel dat onderdeel is van het voorkeursbeleid? Dan kan het zijn dat u bij de apotheek het medicijn van een ander merk of in andere verpakking krijgt dan u gewend was. Omdat de werkzame stof hetzelfde is, kunt u zonder problemen overstappen naar dit geneesmiddelen van een andere fabrikant.

Ja, de voorkeursgeneesmiddelen bevatten dezelfde werkzame stof als de geneesmiddelen die u tot nog toe gebruikt heeft. Mogelijk zitten er andere zogenaamde hulpstoffen in (de extra toevoegingen, die nodig zijn om een tablet te maken). Deze hulpstoffen hebben geen effect op de werkzaamheid van de tabletten. Voordat deze medicijnen worden toegelaten op de Nederlandse markt worden ze streng gecontroleerd op kwaliteit, werkzaamheid en veiligheid door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Deze geneesmiddelen zijn dus zonder meer veilig te gebruiken en van goede kwaliteit.

Kunt u vanwege een medische noodzaak niet met het voorkeursgeneesmiddel worden behandeld? Dan vergoeden wij de andere (duurdere) variant. Er is pas sprake van medische noodzaak als het medisch onverantwoord is om het voorkeursgeneesmiddel te gebruiken. De beoordeling of er sprake is van medische noodzaak wordt niet alleen door uw (huis)arts bepaald. Of er werkelijk sprake is van medische noodzaak bepaalt mede uw apotheker. In de praktijk blijkt namelijk dat er vaak onterecht gebruik wordt gemaakt van de term ‘medische noodzaak’.

Het kan zijn dat u bij de apotheek het medicijn van een ander merk of in een andere verpakking krijgt dan u gewend was. U kunt de oude en de nieuwe verpakking vergelijken door te bekijken of op beide verpakkingen dezelfde werkzame stof staat. Is dat het geval? Dan heeft u het goede geneesmiddel meegekregen. Is dit niet hetzelfde, neemt u dan contact op met uw apotheker of huisarts.

Met huisartsen en specialisten is afgesproken dat zij de naam van de werkzame stof die u nodig heeft, op het recept schrijven. De apotheker kan u dan het voorkeursgeneesmiddel geven. Apothekers, apotheekhoudende huisartsen en voorschrijvers zijn geïnformeerd door Univé.

Uw apotheker of apotheekhoudend huisarts is verplicht een voorkeursgeneesmiddel aan u mee te geven. Zij moeten aan u leveren wat in overeenstemming is met de verzekeringsvoorwaarden.
Soms kan het voorkomen dat een apotheker aangeeft dat u het voorkeursgeneesmiddel zelf moet betalen. Dit is niet de bedoeling als het gaat om een voorkeursgeneesmiddel. Neem in dat geval contact met ons op. Wij spreken uw apotheker of apotheekhoudend huisarts hierop aan. Kiest u zelf voor een niet-voorkeursgeneesmiddel, dan betaalt meestal zelf het geneesmiddel.

Als er een nieuw voorkeursmiddel is vastgesteld, kan het zijn dat het voorkeursgeneesmiddel even niet (voldoende) leverbaar is. In dat geval mag de apotheker u het geneesmiddel meegeven dat daarvóór het voorkeursgeneesmiddel was. Wij hebben aan apothekers precies aangegeven hoe zij in zo’n situatie moeten handelen. Uiteraard blijven wij goed volgen of een voorkeursmiddel voldoende beschikbaar is. 

Als de fabrikant aangeeft dat het voorkeursgeneesmiddel niet leverbaar is, gaan wij ervan uit dat er voldoende voorraad is om die periode te overbruggen. Mogelijk levert de apotheek u tijdelijk een ander merkloos geneesmiddel. Het nadeel hiervan is dat u voor dit geneesmiddel wel het eigen risico betaalt.

Soms moet dat inderdaad. Op www.medicijnkosten.nl ziet u of u voor uw geneesmiddel een wettelijke eigen bijdrage betaalt. Per jaar betaalt u maximaal € 250,- per jaar aan eigen bijdragen voor medicijnen.